Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.212

Rīgā 2010.gada 19.maijā (prot. Nr.20, 7.p.)

Par licences Nr.E140039 elektroenerģijas tirdzniecībai izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BELLAT ENERGY COMPANY"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 28.aprīlī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BELLAT ENERGY COMPANY", vienotais reģistrācijas numurs: 40103252638, juridiskā adrese: Slokas iela 169-11, Rīga, LV-1067 (turpmāk - SIA "BELLAT ENERGY COMPANY"), 2010.gada 22.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas tirdzniecībai.

Komisija konstatē un secina:

1. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences elektroenerģijas tirdzniecībai izsniegšanai.

2. SIA "BELLAT ENERGY COMPANY" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci Nr.E14039 elektroenerģijas tirdzniecībai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.5.apakšpunktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "BELLAT ENERGY COMPANY" licenci Nr.E14039 elektroenerģijas tirdzniecībai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E14039 elektroenerģijas tirdzniecībai termiņu no 2010.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.maijam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas tirdzniecībā jāuzsāk licences termiņā.

4. Noteikt licences darbības zonu - Latvijas Republika.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

19.05.2010