Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.87

Rīgā 2010.gada 17.martā (prot. Nr.12, 1.p.)

Par licences Nr.E11092 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "PPL ENERGY"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 1.martā ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PPL ENERGY", vienotais reģistrācijas numurs: 40003996581, juridiskā adrese: Kaļķu iela 16, Ogre, Ogres nov., LV-5002 (turpmāk - SIA "PPL ENERGY"), 2010.gada 1.marta iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija ar 2010.gada 16.februāra lēmumu Nr.1-6.1-53 ir atļāvusi SIA "PPL ENERGY" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar jaudu 8 MW "Pitāni-3" (kadastra Nr.66250020091), "Dzirnavas-1" (kadastra Nr.66250020052), Ainažu lauku teritorijā, Salacgrīvas novadā.

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā izsniegšanai.

3. SIA "PPL ENERGY" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.1.punktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "PPL ENERGY" licenci Nr.E11092 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E11092 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā termiņu no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2030.gada 31.martam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā jāuzsāk līdz 2014.gada 31.jūlijam.

4. Noteikt licences darbības zonu - "Pitāni-3" un "Dzirnavas-1", Ainažu lauku teritorijā, Salacgrīvas novadā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

17.03.2010