Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.09.2009. - 30.09.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 2.§)
Noteikumi par apmēru un kārtību, kādā zemessargiem un Zemessardzes veterānu apakšvienību komandieriem izmaksā Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu kompensāciju un atalgojumu par dienesta uzdevumu pildīšanu ārpus līgumā paredzētā laika
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"
47.panta pirmo un otro daļu un 48.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. apmēru un kārtību, kādā zemessargiem un Zemessardzes veterānu apakšvienību komandieriem izmaksā kompensāciju par katru dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu;

1.2. apmēru un kārtību, kādā zemessargiem, kuri tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika, izmaksā atalgojumu.

2. Par dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu uzskata astoņas stundas diennakts laikā vai atbilstošu stundu skaitu vairāku dienu laikā.

3. Zemessardzes vienības komandieris organizē un nodrošina katra zemessarga un Zemessardzes veterānu apakšvienības komandiera dienesta uzdevumu izpildes un mācību dienu uzskaiti reizi ceturksnī.

4. Kompensāciju zemessargam un Zemessardzes veterānu apakšvienības komandierim izmaksā atbilstoši dienesta uzdevumu izpildes un mācību dienu skaitam.

5. Kompensāciju izmaksā ne retāk kā reizi kalendāra gada ceturksnī.

6. Kompensācijas apmērs zemessargam par vienu dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu ir 5 % no noteiktās profesionālā dienesta karavīra mēneša bāzes algas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē karavīru dienesta atalgojumu.

7. Kompensācijas apmērs zemessargam ar zemessarga dienesta pakāpi par vienu dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu ir 5 % no profesionālā dienesta karavīra ar kareivja dienesta pakāpi mēneša bāzes algas, vecākajam zemessargam - 5 % no profesionālā dienesta karavīra ar dižkareivja dienesta pakāpi mēneša bāzes algas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē karavīru dienesta atalgojumu.

8. Kompensācijas apmērs Zemessardzes veterānu apakšvienību komandierim par vienu dienesta uzdevumu izpildes dienu ir 5 % no noteiktās profesionālā dienesta karavīra mēneša bāzes algas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē karavīru dienesta atalgojumu.

9. Kompensācijas apmēru zemessargam un Zemessardzes veterānu apakšvienības komandierim nosaka, reizinot dienesta uzdevumu izpildes un mācību dienu skaitu ar kompensācijas apmēru par vienu dienu.

10. Zemessardzes vienības komandieris organizē un nodrošina dienesta uzdevumu izpildes dienu uzskaiti zemessargam, kurš tiek iesaistīts dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika.

11. Zemessargs par dienesta uzdevumu pildīšanu ārpus līgumā paredzētā laika saņem pielikumā noteikto atalgojumu atbilstoši amatam.

12. Atalgojumu zemessargam aprēķina proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumus Nr.351 "Noteikumi par Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu kompensācijas apmēru zemessargiem un izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 100.nr.; 2005, 8.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministrs V.Veldre
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.245
Zemessarga atalgojums mēnesī par dienesta uzdevuma pildīšanu ārpus līgumā paredzētā laika

(Pielikums MK 01.09.2009. noteikumu Nr.976 redakcijā)

Nr.
p.k.

Amats

Mēneša atalgojums latos

1.

Vada komandieris

373

2.

Vada seržants

341

3.

Autovadītājs radiotelefonists

268

4.

Nodaļas komandieris

322

5.

Nodaļas komandiera vietnieks

291

6.

Sanitārs strēlnieks

291

7.

Autovadītājs

268

8.

Ložmetējnieks

268

9.

Ložmetējnieka palīgs

268

10.

Rotas virsseržants

366

11.

Strēlnieks

268

12.

Rotas komandieris

413

13.

Apsardzes virsseržants

366

14.

3.klases speciālists

341

15.

2.klases speciālists

322

05.09.2009