Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.07.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.304

Rīgā 1999.gada 31.augustā (prot. Nr.44 5.§)
Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 17.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka juridiskās personas, kurām ir tiesības lietot operatīvos transportlīdzekļus, kā arī operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību.

2. Operatīvos transportlīdzekļus atkarībā no to izmantošanas veida iedala šādi:

2.1. operatīvie transportlīdzekļi ar stacionāri uzstādītām zilām bākugunīm, speciālām skaņas iekārtām un speciālu krāsojumu;

2.2. operatīvie transportlīdzekļi ar stacionāri uzstādītām zilām un sarkanām bākugunīm, speciālām skaņas iekārtām un speciālu krāsojumu;

2.3. operatīvie transportlīdzekļi ar uzstādāmām zilām bākugunīm, stacionāri uzstādītām speciālām skaņas iekārtām un bez speciāla krāsojuma.

(Grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67)

3. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajiem operatīvajiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar speciālām ierīcēm, kas fiksē laiku, kad transportlīdzeklis tiek izmantots ar iedegtu bākuguni un ieslēgtu skaņas signālu, kā arī transportlīdzekļa braukšanas ātrumu.

(MK 25.01.2005. noteikumu Nr.67 redakcijā)

II. Juridiskās personas, kurām ir tiesības lietot operatīvos transportlīdzekļus

4. Tiesības lietot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētos operatīvos transportlīdzekļus ir:

4.1. Aizsardzības ministrijas struktūrvienībām un Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībām;

4.2. Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām un iestādēm;

4.3. (svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 165);

4.4. pašvaldību policijai;

4.5. pašvaldību, iestāžu, komercsabiedrību un organizāciju ugunsdrošības dienestiem un brīvprātīgajiem ugunsdzēsības formējumiem;

4.6. prokuratūras iestādēm;

4.7. Satversmes aizsardzības birojam;

4.8. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrācijas, finanšu policijas un muitas struktūrvienībām;

4.9. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm vai citu ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības struktūrvienībām (nodaļām);

4.10. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram;

4.11. Latvijas Bankai;

4.12. iestāžu un komercsabiedrību gāzes tīklu, elektrotīklu, siltumtīklu un pasažieru sabiedriskā elektrotransporta avārijas dienestiem;

4.13. (svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 425);

4.14. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas pasts" (turpmāk — Latvijas pasts);

4.15. ostas policijai;

4.16. Ieslodzījuma vietu pārvaldei;

4.17. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens";

4.18. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš".

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr. 338; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 343; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 353; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 425; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 427)

5. Tiesības lietot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētos operatīvos transportlīdzekļus ir:

5.1. (svītrots ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.969);

5.2. Valsts policijai un Drošības policijai;

5.3. Militārajai policijai.

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr.338; MK 15.08.2006. noteikumiem Nr.658; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1099)

5.1 Tiesības lietot šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētos operatīvos transportlīdzekļus ir Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšējās drošības birojam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Militārajai policijai, Drošības policijai, Militārās izlūkošanas un drošības dienestam, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam operatīvo uzdevumu veikšanai un Saeimas Kancelejai, lai nodrošinātu Saeimas priekšsēdētāja drošu un netraucētu pārvietošanos.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.699 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.353; grozījums punktā stājas spēkā 01.11.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība

6. Operatīvā transportlīdzekļa statusu piešķir tikai šo noteikumu 4., 5. un 5.1punktā minēto juridisko personu īpašumā (turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem.

(Grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67)

7. Šo noteikumu 4., 5. un 5.1punktā minēto juridisko personu transportlīdzekļiem dienesta funkciju nodrošināšanai operatīvā transportlīdzekļa statusu piešķir un, ja nepieciešams, anulē:

7.1. aizsardzības ministrs:

7.1.1. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.1.2. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Militārās policijas operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.1.3. (svītrots ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr. 547);

7.1.4. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Militārās izlūkošanas un drošības dienesta operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.2. iekšlietu ministrs:

7.2.1. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.2.2. (svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr. 1099);

7.2.3. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti pašvaldību policijas operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.2.4. (svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 165);

7.2.5. ugunsdzēsēju transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti pašvaldību, iestāžu, komercsabiedrību un organizāciju ugunsdrošības dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsības formējumu operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.2.6. pēc Saeimas Kancelejas direktora lūguma Saeimas Kancelejas transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti, lai nodrošinātu Saeimas priekšsēdētāja drošu un netraucētu pārvietošanos;

7.2.7. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti ostas policijas operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.3. ģenerālprokurors — transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti prokuratūras iestāžu operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.4. Satversmes aizsardzības biroja direktors — transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Satversmes aizsardzības biroja operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.5. finanšu ministrs — transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrācijas, finanšu policijas un muitas operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.6. veselības ministrs:

7.6.1. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu vai citu ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības struktūrvienību (nodaļu) operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.6.2. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Valsts tiesu medicīniskās ekspertīzes centra operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.7. Latvijas Bankas prezidents:

7.7.1. transportlīdzekļiem (ne vairāk kā trim), kurus Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde izmanto Latvijas Bankas vadības apsardzei;

7.7.2. Latvijas Bankas bruņotajiem un speciāli iekārtotajiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti materiālo vērtību pārvadāšanai;

7.8. ekonomikas ministrs – tiem iestāžu un komercsabiedrību transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti avārijas dienestu operatīvo uzdevumu veikšanai, ja šajās komercsabiedrībās ir gāzes tīklu, elektrotīklu, siltumtīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu vai pasažieru sabiedriskā elektrotransporta avārijas dienesti;

7.9. satiksmes ministrs:

7.9.1. (svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 425);

7.9.2. (svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 425);

7.9.3. transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Latvijas pasta materiālo vērtību pārvadāšanai;

7.9.4. valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti operatīvo uzdevumu veikšanai dzelzceļa satiksmes negadījumu seku likvidēšanā;

7.10. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks — transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja operatīvo uzdevumu veikšanai;

7.11. tieslietu ministrs – transportlīdzekļiem, kurus Ieslodzījuma vietu pārvalde izmanto ieslodzīto pārvešanai uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas.

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr. 338; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 25.01.2005. noteikumiem Nr. 67; MK 11.02.2008. noteikumiem Nr. 89; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr. 1099; MK 25.08.2009. noteikumiem Nr. 969; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr. 503; MK 21.06.2010. noteikumiem Nr. 547; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 343; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 353; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 425; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 427)

8. Pēc operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanas transportlīdzekli reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kura transportlīdzekļu reģistrā izdara attiecīgu ierakstu un izsniedz atbilstoši aizpildītu reģistrācijas apliecību. Izmantot transportlīdzekļus par operatīvajiem transportlīdzekļiem var tikai pēc to attiecīgas reģistrēšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Transportlīdzekļu reģistrā attiecīgu ierakstu izdara arī, ja minētais statuss transportlīdzeklim tiek anulēts.

(Grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67)

9. Reģistrējot operatīvos transportlīdzekļus, kurus šo noteikumu 4., 5. un 5.1punktā minētās juridiskās personas lieto, pamatojoties uz nomas vai līzinga līgumu, lietotāju kā nomnieku vai līzinga ņēmēju norāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes". Šajos gadījumos transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību izsniedz uz nomas vai līzinga līguma darbības laiku. Izbeidzoties nomas vai līzinga līguma termiņam, transportlīdzekli pārreģistrē atbilstoši tā turpmākajam statusam.

(Grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67)

10. Šo noteikumu 2.punktā minēto operatīvo transportlīdzekļu krāsojumam (izņemot šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētos transportlīdzekļus) un aprīkojumam (bākugunīm un speciālajām skaņas iekārtām) jāatbilst valsts standarta standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām.

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr.338; MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.343)

11. Kārtībai, kādā uzstāda, pārbauda un izmanto speciālās ierīces, kas fiksē laiku, kad transportlīdzekli izmanto ar iedegtu bākuguni un ieslēgtu skaņas signālu, kā arī fiksē transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

12. Operatīvos transportlīdzekļus drīkst izmantot tikai šajos noteikumos un Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(Grozīts ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67)

13. Transportlīdzekļus (kolonnas) drīkst pavadīt tikai ar Valsts policijas, Drošības policijas vai Militārās policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem un tikai saskaņā ar Valsts policijas, Drošības policijas, Militārās policijas, Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba rīkojumu (pavēli).

(MK 25.08.2009. noteikumu Nr.969 redakcijā)

14. Par operatīvā transportlīdzekļa vadītāju drīkst būt persona, kurai ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un vismaz trīs gadus ilgs attiecīgajai kategorijai atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja stāžs. Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē par operatīvā transportlīdzekļa vadītāju drīkst būt persona, kurai ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

(Grozīts ar MK 01.06.2004. noteikumiem Nr. 509; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 353; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 99)

14.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs vai citās ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības struktūrvienībās (nodaļās) par C1 kategorijai atbilstošā operatīvā transportlīdzekļa vadītāju drīkst būt persona, kurai ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1099.)

16. Ja iestādes, komercsabiedrības vai dienesti izmanto operatīvos transportlīdzekļus, vadītāji norīko atbildīgo amatpersonu, kura kontrolē operatīvo transportlīdzekļu izmantošanu. Minētā amatpersona ir atbildīga par to, lai šie transportlīdzekļi tiktu izmantoti par operatīvajiem transportlīdzekļiem tikai šajos noteikumos un Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr.338)

17. Valsts policijai ir tiesības pieprasīt no šo noteikumu 4., 5. un 5.1punktā minētajām iestādēm, komercsabiedrībām un dienestiem rakstisku informāciju par to, vai operatīvo transportlīdzekļu izmantošana attiecīgajā laikā un vietā atbilst šiem noteikumiem un Ceļu satiksmes noteikumiem. Ja, izmantojot operatīvo transportlīdzekli, ir pārkāptas šo noteikumu vai Ceļu satiksmes noteikumu prasības, vainīgā persona saucama pie likumā noteiktās atbildības.

(Grozīts ar MK 06.08.2002. noteikumiem Nr.338; MK 25.01.2005. noteikumiem Nr.67; MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.969)

18. Ja ir izdarīti pārkāpumi operatīvo transportlīdzekļu izmantošanā, amatpersona, kas piešķīrusi operatīvā transportlīdzekļa statusu, ir tiesīga pieņemt lēmumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa anulēšanu un rakstiski par to informē Ceļu satiksmes drošības direkciju.

19. Ja transportlīdzeklim ir anulēts operatīvā transportlīdzekļa statuss, tā izmantošana, tehniskā apskate vai jebkura reģistrācija ir atļauta pēc transportlīdzekļa statusa maiņas reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr. 67)

21. To juridisko personu vadītājiem, kuras nav minētas šo noteikumu 4. un 5.punktā un kuru transportlīdzekļiem bija operatīvā transportlīdzekļa statuss, līdz 2000.gada 1.janvārim nodrošināt, lai attiecīgie operatīvā transportlīdzekļa statusu zaudējušie transportlīdzekļi tiktu pārreģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

22. Juridisko personu vadītājiem līdz 2000.gada 1.janvārim nodrošināt to operatīvo transportlīdzekļu krāsojuma un aprīkojuma atbilstību valsts standarta LVS 63:1996 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām un šo transportlīdzekļu pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kuriem minētais krāsojums un aprīkojums ar šo noteikumu stāšanos spēkā tiek mainīts.

23. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem Nr. 67)

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
20.07.2018