Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 85
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 56/57, 25.02.1997.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums 29.01.2009. likums/ LV, 27, 18.02.2009.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 179, 17.11.1995.
Būvniecības likums 10.08.1995. likums/ LV, 131, 30.08.1995.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 146, 30.07.2013.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 96, 19.06.2009.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 183, 17.11.2010.
Ēku energoefektivitātes likums 13.03.2008. likums/ LV, 51, 02.04.2008.
Hipotekāro ķīlu zīmju likums 10.09.1998. likums/ LV, 280/281, 29.09.1998.
Likteņdārza likums 21.06.2018. likums/ LV, 132, 04.07.2018.
Meža likums 24.02.2000. likums/ LV, 98/99, 16.03.2000.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2005. likums/ LV, 205, 22.12.2005.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 48, 09.07.1993.
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 28/ LV, 15, 26.01.2001.
Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību 30.03.1993. likums/ LV, 11, 08.04.1993.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 07.07.1992. likums/ Ziņotājs, 29/31, 30.07.1992.
Par citas valsts teritorijā esošas nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu 09.09.2010. likums/ LV, 148, 17.09.2010.
Par dzīvojamo telpu īri 16.02.1993. likums/ LV, 19, 29.04.1993.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 5, 25.03.1993.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem 30.03.1993. likums/ Ziņotājs, 14/15, 15.04.1993.
Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām 12.05.1992. likums/ Ziņotājs, 22/23, 04.06.1992.
Par Jēkaba laukuma Rīgā pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu 25.10.2018. likums/ LV, 216, 01.11.2018.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 30.01.2003. likums/ LV, 20, 06.02.2003.
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 04.04.2013. likums/ LV, 74, 17.04.2013.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 51, 24.12.1991.
Par kultūras pieminekļu aizsardzību 12.02.1992. likums/ Ziņotājs, 10, 05.03.1992.
Par Latvijas Republikas likumu "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" un "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 30.10.1991. lēmums / Ziņotājs, 46, 21.11.1991.
Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu 10.06.1999. likums/ LV, 200/207, 22.06.1999.
Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem 23.05.2013. likums/ LV, 106, 04.06.2013.
Par likuma "Par Valsts īpašuma fondu" atzīšanu par spēku zaudējušu 17.06.1996. likums/ LV, 111, 02.07.1996.
 
1 2 3