Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 85
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai 15.06.2017. likums/ LV, 128, 29.06.2017.
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem 20.10.2005. likums/ LV, 170, 26.10.2005.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 103, 11.07.1995.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 17.02.1994. likums/ LV, 27, 03.03.1994.
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 29.03.1995. likums/ LV, 56, 11.04.1995.
Par Valsts zemes dienestu 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 1/2, 14.01.1993.
Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 30.06.2005. likums/ LV, 108, 12.07.2005.
Par zemes komisijām 10.07.1990. likums/ Ziņotājs, 31, 02.08.1990.
Par zemes lietošanu un zemes ierīcību 21.06.1991. likums/ Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.
Par zemes privatizāciju lauku apvidos 09.07.1992. likums/ Ziņotājs, 32/33/34, 20.08.1992.
Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 30.10.1997. likums/ LV, 296/297, 13.11.1997.
Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 29.10.1998. likums/ LV, 333, 05.11.1998.
Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos 21.11.1990. likums/ Ziņotājs, 49, 06.12.1990.
Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 20.11.1991. likums/ Ziņotājs, 49/50, 19.12.1991.
Pedvāles mākslas parka likums 20.09.2018. likums/ LV, 196, 04.10.2018.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 31.10.2002. likums/ LV, 168, 19.11.2002.
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. likums/ LV, 146, 26.09.1995.
Rīgas Latviešu biedrības nama likums 27.09.2018. likums/ LV, 201, 11.10.2018.
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums 29.05.2003. likums/ LV, 87, 11.06.2003.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums 14.10.2010. likums/ LV, 174, 03.11.2010.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 16.06.2005. likums/ LV, 104, 06.07.2005.
Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr. 112/ LV, 88, 04.04.1997.
Zemesgrāmatu likums 22.12.1937. likums/ Ziņotājs, 16/17, 29.04.1993.
Zemes ierīcības likums 14.09.2006. likums/ LV, 157, 03.10.2006.
Zemes pārvaldības likums 30.10.2014. likums/ LV, 228, 15.11.2014.
 
1 2 3