Tiesību aktu tēmas:
"Kultūra un māksla"

Atlasīti: 64
Sakārtot pēc alfabēta Lielstraupes pils nodošanas un atjaunošanas likums 16.03.2023. likums/ LV, 28.03.2023.
Kultūras centru likums 15.09.2022. likums/ LV, 27.09.2022.
Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā 16.06.2022. likums/ LV, 22.06.2022.
Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums 24.03.2022. likums/ LV, 07.04.2022.
Par Uzņemošās valsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu 30.09.2021. likums/ LV, 15.10.2021.
Latviešu vēsturisko zemju likums 16.06.2021. likums/ LV, 28.06.2021.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums 19.11.2020. likums/ LV, 01.12.2020.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām 05.11.2020. likums/ LV, 17.11.2020.
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Par 1970. gada 14. novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Par 1995. gada 24. jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Par Pārskatīto Eiropas Padomes konvenciju par kino kopražojumiem 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Rīgas Latviešu biedrības nama likums 27.09.2018. likums/ LV, 11.10.2018.
Pedvāles mākslas parka likums 20.09.2018. likums/ LV, 04.10.2018.
Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums 22.11.2017. likums/ LV, 06.12.2017.
Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums 22.11.2017. likums/ LV, 01.12.2017.
Nemateriālā kultūras mantojuma likums 29.09.2016. likums/ LV, 20.10.2016.
Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu 10.05.2012. likums/ LV, 30.05.2012.
Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem 12.01.2012. likums/ LV, 25.01.2012.
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Filmu likums 17.06.2010. likums/ LV, 29.06.2010.
Par Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu 03.05.2007. likums/ LV, 24.05.2007.
Par Frankofonijas statūtiem 08.02.2007. likums/ LV, 23.02.2007.
Latvijas Okupācijas muzeja likums 05.10.2006. likums/ LV, 26.10.2006.
Obligāto eksemplāru likums 18.05.2006. likums/ LV, 06.06.2006.
Par Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai 02.03.2006. likums/ LV, 16.03.2006.
Muzeju likums 15.12.2005. likums/ LV, 03.01.2006.
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums 16.06.2005. likums/ LV, 06.07.2005.
Dziesmu un deju svētku likums 16.06.2005. likums/ LV, 28.06.2005.
Doma baznīcas un klostera ansambļa likums 09.06.2005. likums/ LV, 22.06.2005.
 
1 2 3