Tiesību aktu tēmas:
"Ekonomiskā sadarbība"

Atlasīti: 11
Sakārtot pēc alfabēta Par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses 23.02.2017. likums/ LV, 07.03.2017.
Par 1960.gada 14.decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem 16.06.2016. likums/ LV, 29.06.2016.
Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses 09.06.2016. likums/ LV, 29.06.2016.
Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses 09.06.2016. likums/ LV, 29.06.2016.
Par Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā 05.11.2015. likums/ LV, 24.11.2015.
Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem 09.10.2014. likums/ LV, 22.10.2014.
Par Pagaidu nolīgumu ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses 29.05.2014. likums/ LV, 13.06.2014.
Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos 06.03.2014. likums/ LV, 20.03.2014.
Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu 10.05.2012. likums/ LV, 30.05.2012.
Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtiem 16.10.2003. likums/ LV, 30.10.2003.
Tūrisma likums 17.09.1998. likums/ LV, 07.10.1998.