Tiesību aktu tēmas:
"Apdrošināšana"

Atlasīti: 18
Sakārtot pēc alfabēta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums 25.04.2019. likums/ LV, 09.05.2019.
Apdrošināšanas līguma likums 03.05.2018. likums/ LV, 18.05.2018.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 18.06.2015. likums/ LV, 30.06.2015.
Pārapdrošināšanas likums 12.06.2008. likums/ LV, 02.07.2008.
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 07.04.2004. likums/ LV, 27.04.2004.
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums 10.06.1998. likums/ LV, 30.06.1998.
Par apdrošināšanas līgumu 10.06.1998. likums/ LV, 30.06.1998.
Par valsts sociālo apdrošināšanu 01.10.1997. likums/ LV, 21.10.1997.
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 13.03.1997. likums/ LV, 25.03.1997.
Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam 05.10.1995. likums/ LV, 21.10.1995.
Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju 24.08.1995. likums/ LV, 13.09.1995.
Par apdrošināšanu 12.01.1993. likums/ Ziņotājs, 28.01.1993.
Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim 11.07.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.
Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam 26.02.1992. likums/ Ziņotājs, 19.03.1992.
Par Latvijas Republikas 1991. gada valsts sociālās apdrošināšanas budžetu 21.08.1991. likums/ Ziņotājs, 12.09.1991.