Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumus Nr. 935 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2006.gadā".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1065

Rīgā 2004.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 26.§)

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2005.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

 

1. Noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī finanšu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2005.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 47261912 lati, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 7152897 lati;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā - 40109015 lati (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 47261912 lati, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finanšu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summai.

8. Pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā noteiktā procenta apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksas izlīdzināšanas fondā atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summai.

9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

10. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

11. Valsts kase pašvaldībām izmaksā dotāciju no izlīdzināšanas fonda divas reizes mēnesī, atskaitot no rajonu, pilsētu, novadu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem izlīdzināšanas fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

12. Ja pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas gaitā apvienojas, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veic katrai jaunizveidotās pašvaldības sastāvā esošajai bijušās pašvaldības teritorijai, un kopējā dotācija no izlīdzināšanas fonda vai iemaksa šajā fondā tiek aprēķināta kā atsevišķo dotāciju un iemaksu summa.

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 31.decembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1065

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

Iemaksas

Iemaksas

pašvaldību finanšu

pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas

izlīdzināšanas

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

fondā no

fondā no

iedzīvotāju

iedzīvotāju

ienākuma nodokļa

ienākuma nodokļa

ieņēmumiem (latos)

ieņēmumiem (%)

1

2

3

4

Rīga

27310575

19,1641

Jelgava

492659

4,5782

Jūrmala

1383714

13,6358

Ventspils

2004265

23,1510

Republikas pilsētās kopā:

31191213

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

407950

20,2634

Sērenes pagasts

745

0,7314

Alūksnes rajons

Alūksne

14971

1,0964

Bauskas rajons

Bauska

81252

5,0691

Cēsu rajons

Cēsis

323470

10,2292

Priekuļu pagasts

50524

6,0617

Dobeles rajons

Dobele

265433

12,5303

Jelgavas rajons

Ozolnieku novads

37982

3,4681

Liepājas rajons

Grobiņa

51422

7,1148

Limbažu rajons

Limbaži

137098

9,0929

Ainaži ar lauku teritoriju

7029

2,7614

Salacgrīva ar lauku teritoriju

52577

5,9293

Madonas rajons

Madona

46791

3,2766

Kalsnavas pagasts

3107

1,0198

Ogres rajons

Ikšķiles novads

249871

17,3223

Lielvārdes novads

75129

5,9922

Ogres novads

713620

13,4012

Ķeguma novads

118072

16,2436

Jumpravas pagasts

18776

5,9425

Rīgas rajons

Baldone ar lauku teritoriju

3566

0,5022

Baloži

186427

20,5886

Olaine

291007

12,6232

Salaspils novads

825354

20,1394

Saulkrasti ar lauku teritoriju

168329

16,3820

Vangaži

12690

2,1217

Siguldas novads

408958

14,4894

Ādažu pagasts

366114

23,4653

Babītes pagasts

310904

24,5737

Carnikavas pagasts

209663

19,9941

Garkalnes pagasts

310612

28,0830

Inčukalna pagasts

148900

18,6387

Krimuldas pagasts

47978

7,4873

Ķekavas pagasts

678141

23,8390

Mālpils pagasts

34035

5,3389

Mārupes pagasts

508280

28,0950

Olaines pagasts

151670

16,4177

Ropažu novads

35750

4,1073

Salas pagasts

11281

5,8542

Sējas pagasts

8048

2,4795

Stopiņu novads

359672

23,3275

Saldus rajons

Saldus pagasts

2106

0,9214

Talsu rajons

Talsi

115100

6,0626

Kolkas pagasts

10913

5,6515

Tukuma rajons

Tukums

60931

2,1059

Lapmežciema pagasts

3784

1,1215

Valkas rajons

Valka

20795

2,1687

Smiltene

122153

10,8398

Strenči

7794

3,4218

Launkalnes pagasts

30457

16,8359

Valmieras rajons

Valmiera

738666

14,0139

Brenguļu pagasts

2718

2,1138

Valmieras pagasts

35084

6,7689

Ventspils rajons

Puzes pagasts

469

0,3510

Tārgales pagasts

33123

11,4962

Užavas pagasts

511

0,6690

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā:

8917802

Pavisam:

40109015

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1065

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Nepieciešamais

Dotācija no

nodrošinājums

pašvaldību finanšu

no pašvaldību

izlīdzināšanas

Rajons

Pilsēta, novads, pagasts

finanšu

fondā

izlīdzināšanas

iemaksātajiem

fonda (latos)

līdzekļiem (%)

1

2

3

4

Daugavpils

621181

1,3143374

Republikas pilsētās kopā:

621181

1,3143374

Aizkraukles rajons

1031081

2,1816320

Alūksnes rajons

592172

1,2529582

Balvu rajons

824847

1,7452679

Bauskas rajons

1208903

2,5578800

Cēsu rajons

1384252

2,9288955

Daugavpils rajons

839382

1,7760221

Dobeles rajons

1139742

2,4115444

Gulbenes rajons

381041

0,8062327

Jelgavas rajons

1090929

2,3082625

Jēkabpils rajons

1657342

3,5067181

Krāslavas rajons

670710

1,4191343

Kuldīgas rajons

819743

1,7344686

Liepājas rajons

878270

1,8583040

Limbažu rajons

1090743

2,3078690

Ludzas rajons

647069

1,3691130

Madonas rajons

1186558

2,5106009

Ogres rajons

1229677

2,6018351

Preiļu rajons

711362

1,5051486

Rēzeknes rajons

891240

1,8857468

Rīgas rajons

2366476

5,0071525

Saldus rajons

843451

1,7846316

Talsu rajons

1246872

2,6382174

Tukuma rajons

1530376

3,2380747

Valkas rajons

573575

1,2136094

Valmieras rajons

1084723

2,2951314

Ventspils rajons

262833

0,5561201

Rajonos kopā:

26183369

55,4005708

Aizkraukles rajons

Aiviekstes pagasts

1964

0,0041556

Bebru pagasts

24762

0,0523931

Daudzeses pagasts

16367

0,0346304

Iršu pagasts

33139

0,0701178

Klintaines pagasts

31435

0,0665123

Kurmenes pagasts

31151

0,0659114

Mazzalves pagasts

25717

0,0544138

Neretas pagasts

59702

0,1263216

Pilskalnes pagasts

21092

0,0446279

Seces pagasts

51750

0,1094962

Staburaga pagasts

9315

0,0197093

Sunākstes pagasts

32919

0,0696523

Valles pagasts

21311

0,0450913

Vietalvas pagasts

8102

0,0171428

Zalves pagasts

35075

0,0742141

Alūksnes rajons

Ape ar lauku teritoriju

88946

0,1881981

Alsviķu pagasts

29345

0,0620902

Annas pagasts

32552

0,0688758

Ilzenes pagasts

29131

0,0616374

Jaunalūksnes pagasts

56676

0,1199190

Jaunannas pagasts

33005

0,0698342

Jaunlaicenes pagasts

18652

0,0394652

Kalncempju pagasts

20572

0,0435277

Liepnas pagasts

58703

0,1242078

Malienas pagasts

33452

0,0707800

Mālupes pagasts

43803

0,0926814

Mārkalnes pagasts

12536

0,0265245

Pededzes pagasts

73687

0,1559120

Trapenes pagasts

41320

0,0874277

Veclaicenes pagasts

19751

0,0417905

Virešu pagasts

16686

0,0353054

Zeltiņu pagasts

18353

0,0388325

Ziemeru pagasts

70461

0,1490862

Balvu rajons

Viļaka

53789

0,1138105

Baltinavas pagasts

95534

0,2021374

Balvu pagasts

44113

0,0933373

Bērzkalnes pagasts

32616

0,0690112

Bērzpils pagasts

66992

0,1417463

Briežuciema pagasts

63136

0,1335875

Krišjāņu pagasts

31893

0,0674814

Kubuļu pagasts

87088

0,1842668

Kupravas pagasts

24503

0,0518451

Lazdukalna pagasts

75262

0,1592445

Lazdulejas pagasts

23998

0,0507766

Medņevas pagasts

47757

0,1010475

Rugāju pagasts

103604

0,2192125

Susāju pagasts

61330

0,1297662

Šķilbēnu pagasts

106411

0,2251517

Tilžas pagasts

86189

0,1823646

Vectilžas pagasts

39484

0,0835430

Vecumu pagasts

63904

0,1352125

Vīksnas pagasts

56347

0,1192229

Žīguru pagasts

3707

0,0078435

Bauskas rajons

Bārbeles pagasts

26510

0,0560917

Brunavas pagasts

73791

0,1561321

Ceraukstes pagasts

25634

0,0542382

Codes pagasts

9223

0,0195147

Dāviņu pagasts

58800

0,1244131

Mežotnes pagasts

28815

0,0609688

Rundāles pagasts

32456

0,0686726

Skaistkalnes pagasts

34115

0,0721829

Stelpes pagasts

40483

0,0856567

Svitenes pagasts

51695

0,1093798

Vecsaules pagasts

105332

0,2228687

Viesturu pagasts

75817

0,1604188

Cēsu rajons

Līgatne

8006

0,0169396

Drustu pagasts

54870

0,1160977

Dzērbenes pagasts

12888

0,0272693

Inešu pagasts

48793

0,1032396

Jaunpiebalgas pagasts

84631

0,1790681

Kaives pagasts

31937

0,0675745

Liepas pagasts

15747

0,0333186

Līgatnes pagasts

11144

0,0235792

Mārsnēnu pagasts

41235

0,0872478

Nītaures pagasts

16249

0,0343808

Raiskuma pagasts

18465

0,0390695

Raunas pagasts

74884

0,1584447

Skujenes pagasts

41958

0,0887776

Stalbes pagasts

46583

0,0985635

Straupes pagasts

16380

0,0346579

Taurenes pagasts

7417

0,0156934

Vaives pagasts

41368

0,0875293

Vecpiebalgas pagasts

34282

0,0725362

Veselavas pagasts

18895

0,0399793

Zaubes pagasts

41107

0,0869770

Zosēnu pagasts

18135

0,0383713

Daugavpils rajons

Ilūkstes novads

125332

0,2651861

Subate ar lauku teritoriju

74476

0,1575814

Ambeļu pagasts

66878

0,1415051

Biķernieku pagasts

75003

0,1586965

Demenes pagasts

158406

0,3351663

Dubnas pagasts

69587

0,1472370

Dvietes pagasts

46219

0,0977933

Eglaines pagasts

77674

0,1643480

Kalkūnes pagasts

69896

0,1478908

Kalupes pagasts

96045

0,2032186

Laucesas pagasts

83042

0,1757060

Līksnas pagasts

20233

0,0428104

Maļinovas pagasts

83546

0,1767724

Medumu pagasts

77313

0,1635842

Naujenes pagasts

81478

0,1723967

Nīcgales pagasts

14711

0,0311265

Salienas pagasts

56882

0,1203548

Skrudalienas pagasts

116789

0,2471102

Sventes pagasts

78085

0,1652176

Tabores pagasts

66125

0,1399118

Vaboles pagasts

45905

0,0971290

Vecsalienas pagasts

53738

0,1137026

Višķu pagasts

91400

0,1933904

Dobeles rajons

Tērvetes novads

102058

0,2159413

Annenieku pagasts

17012

0,0359952

Auru pagasts

24180

0,0511617

Bēnes pagasts

31720

0,0671154

Bērzes pagasts

20905

0,0442322

Bikstu pagasts

40702

0,0861201

Dobeles pagasts

35534

0,0751853

Īles pagasts

14901

0,0315286

Jaunbērzes pagasts

16548

0,0350134

Lielauces pagasts

16506

0,0349245

Penkules pagasts

23459

0,0496362

Ukru pagasts

12327

0,0260823

Vītiņu pagasts

64094

0,1356145

Zebrenes pagasts

19292

0,0408193

Gulbenes rajons

Beļavas pagasts

113279

0,2396835

Daukstu pagasts

53069

0,1122870

Druvienas pagasts

29343

0,0620859

Galgauskas pagasts

34168

0,0722950

Jaungulbenes pagasts

27585

0,0583662

Lejasciema pagasts

49782

0,1053322

Litenes pagasts

72044

0,1524356

Lizuma pagasts

53188

0,1125388

Līgo pagasts

24207

0,0512188

Rankas pagasts

73115

0,1547017

Stāmerienas pagasts

73871

0,1563013

Stradu pagasts

16547

0,0350113

Tirzas pagasts

62326

0,1318736

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

11349

0,0240130

Elejas pagasts

13619

0,0288160

Jaunsvirlaukas pagasts

11071

0,0234248

Lielplatones pagasts

1839

0,0038911

Līvbērzes pagasts

21612

0,0457282

Sesavas pagasts

92591

0,1959104

Sidrabenes pagasts

66999

0,1417611

Svētes pagasts

23949

0,0506729

Vilces pagasts

87929

0,1860462

Vircavas pagasts

70651

0,1494882

Zaļenieku pagasts

36471

0,0771678

Jēkabpils rajons

Aknīste ar lauku teritoriju

37006

0,0782998

Viesīte ar lauku teritoriju

39876

0,0843724

Asares pagasts

45828

0,0969660

Atašienes pagasts

44922

0,0950491

Ābeļu pagasts

17170

0,0363295

Dignājas pagasts

50519

0,1068916

Dunavas pagasts

53510

0,1132201

Elkšņu pagasts

29388

0,0621811

Gārsenes pagasts

22837

0,0483201

Kalna pagasts

44827

0,0948480

Krustpils pagasts

38364

0,0811732

Kūku pagasts

88405

0,1870534

Leimaņu pagasts

35007

0,0740702

Mežāres pagasts

66396

0,1404852

Rites pagasts

36246

0,0766918

Rubenes pagasts

66744

0,1412215

Salas pagasts

51263

0,1084658

Saukas pagasts

23640

0,0500191

Sēlpils pagasts

53365

0,1129133

Variešu pagasts

67571

0,1429714

Vīpes pagasts

58325

0,1234080

Zasas pagasts

43027

0,0910395

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

78067

0,1651795

Dagda

45920

0,0971607

Andrupenes pagasts

110105

0,2329677

Andzeļu pagasts

62255

0,1317234

Asūnes pagasts

50950

0,1078035

Aulejas pagasts

45573

0,0964265

Bērziņu pagasts

44987

0,0951866

Dagdas pagasts

60079

0,1271193

Ezernieku pagasts

47633

0,1007852

Grāveru pagasts

48434

0,1024800

Indras pagasts

109022

0,2306762

Izvaltas pagasts

46201

0,0977552

Kalniešu pagasts

78602

0,1663115

Kaplavas pagasts

51666

0,1093185

Kastuļinas pagasts

64202

0,1358430

Kombuļu pagasts

39587

0,0837609

Konstantinovas pagasts

47742

0,1010158

Ķepovas pagasts

28315

0,0599108

Piedrujas pagasts

58266

0,1232832

Robežnieku pagasts

82705

0,1749929

Skaistas pagasts

49854

0,1054845

Svariņu pagasts

39794

0,0841989

Šķaunes pagasts

27864

0,0589566

Šķeltovas pagasts

73255

0,1549980

Ūdrīšu pagasts

92141

0,1949583

Kuldīgas rajons

Skrunda ar lauku teritoriju

55113

0,1166119

Alsungas pagasts

37976

0,0803522

Ēdoles pagasts

53559

0,1133238

Gudenieku pagasts

51565

0,1091048

Īvandes pagasts

10870

0,0229995

Kabiles pagasts

41516

0,0878424

Kurmāles pagasts

33859

0,0716412

Laidu pagasts

92144

0,1949646

Nīkrāces pagasts

25857

0,0547100

Padures pagasts

28724

0,0607762

Pelču pagasts

3986

0,0084339

Raņķu pagasts

22529

0,0476684

Rudbāržu pagasts

60259

0,1275001

Rumbas pagasts

3557

0,0075261

Snēpeles pagasts

40949

0,0866427

Turlavas pagasts

81820

0,1731204

Vārmes pagasts

72938

0,1543272

Liepājas rajons

Durbes novads

39830

0,0842751

Sakas novads

69472

0,1469934

Priekule

43459

0,0919535

Aizputes pagasts

32783

0,0693645

Bārtas pagasts

22759

0,0481551

Bunkas pagasts

37122

0,0785453

Cīravas pagasts

53053

0,1122532

Dunalkas pagasts

17283

0,0365686

Dunikas pagasts

21609

0,0457218

Embūtes pagasts

11479

0,0242881

Gaviezes pagasts

33653

0,0712053

Gramzdas pagasts

28089

0,0594326

Grobiņas pagasts

6609

0,0139838

Kalētu pagasts

40973

0,0866935

Kalvenes pagasts

18776

0,0397276

Kazdangas pagasts

62582

0,1324153

Lažas pagasts

12326

0,0260802

Medzes pagasts

30380

0,0642801

Nīcas pagasts

18853

0,0398905

Otaņķu pagasts

30850

0,0652745

Priekules pagasts

32934

0,0696840

Rucavas pagasts

53242

0,1126531

Vaiņodes pagasts

58641

0,1240767

Vecpils pagasts

22679

0,0479858

Vērgales pagasts

50090

0,1059839

Virgas pagasts

38664

0,0818079

Limbažu rajons

Staicele ar lauku teritoriju

85477

0,1808581

Braslavas pagasts

62986

0,1332701

Brīvzemnieku pagasts

51321

0,1085885

Katvaru pagasts

25379

0,0536986

Lēdurgas pagasts

64266

0,1359784

Liepupes pagasts

32381

0,0685139

Limbažu pagasts

20597

0,0435805

Pāles pagasts

25343

0,0536225

Skultes pagasts

8016

0,0169608

Umurgas pagasts

44887

0,0949750

Vidrižu pagasts

13896

0,0294021

Viļķenes pagasts

34170

0,0722992

Ludzas rajons

Kārsava

71790

0,1518982

Ciblas novads

63208

0,1337398

Zilupes novads

136816

0,2894847

Blontu pagasts

25138

0,0531887

Briģu pagasts

48354

0,1023107

Cirmas pagasts

36170

0,0765310

Goliševas pagasts

41332

0,0874531

Isnaudas pagasts

43215

0,0914373

Istras pagasts

57640

0,1219587

Lauderu pagasts

36941

0,0781623

Malnavas pagasts

66976

0,1417124

Mežvidu pagasts

45969

0,0972644

Mērdzenes pagasts

55604

0,1176508

Nirzas pagasts

33541

0,0709684

Ņukšas pagasts

38583

0,0816366

Pasienes pagasts

49148

0,1039907

Pildas pagasts

63291

0,1339154

Pureņu pagasts

38672

0,0818249

Pušmucovas pagasts

37443

0,0792245

Rundēnu pagasts

56153

0,1188124

Salnavas pagasts

71996

0,1523341

Zvirgzdenes pagasts

65823

0,1392728

Madonas rajons

Cesvaine ar lauku teritoriju

66690

0,1411073

Varakļāni

111286

0,2354666

Aronas pagasts

61709

0,1305681

Barkavas pagasts

25592

0,0541493

Bērzaunes pagasts

57084

0,1207822

Dzelzavas pagasts

30599

0,0647435

Ērgļu pagasts

11658

0,0246668

Indrānu pagasts

23433

0,0495812

Jumurdas pagasts

5418

0,0114638

Lazdonas pagasts

18661

0,0394842

Liezēres pagasts

60567

0,1281518

Ļaudonas pagasts

75064

0,1588256

Mārcienas pagasts

63471

0,1342963

Mētrienas pagasts

47014

0,0994755

Murmastienes pagasts

72257

0,1528863

Ošupes pagasts

82616

0,1748046

Praulienas pagasts

46730

0,0988745

Sarkaņu pagasts

65749

0,1391163

Sausnējas pagasts

36211

0,0766177

Varakļānu pagasts

88899

0,1880986

Vestienas pagasts

32419

0,0685943

Ogres rajons

Birzgales pagasts

13463

0,0284859

Krapes pagasts

26930

0,0569803

Ķeipenes pagasts

20833

0,0440799

Lauberes pagasts

20916

0,0442555

Lēdmanes pagasts

44267

0,0936632

Madlienas pagasts

60885

0,1288247

Mazozolu pagasts

15593

0,0329927

Meņģeles pagasts

36810

0,0778851

Taurupes pagasts

39841

0,0842983

Preiļu rajons

Līvānu novads

272629

0,5768472

Vārkavas novads

129923

0,2749000

Riebiņu novads

490263

1,0373319

Aglonas pagasts

124426

0,2632691

Jersikas pagasts

33805

0,0715269

Pelēču pagasts

68376

0,1446746

Rudzātu pagasts

64106

0,1356399

Saunas pagasts

92788

0,1963272

Sutru pagasts

54682

0,1156999

Vārkavas pagasts

46891

0,0992152

Rēzeknes rajons

Viļāni

101942

0,2156959

Audriņu pagasts

73910

0,1563839

Bērzgales pagasts

28266

0,0598071

Čornajas pagasts

105249

0,2226931

Dekšāres pagasts

68270

0,1444504

Dricānu pagasts

59652

0,1262158

Feimaņu pagasts

80862

0,1710934

Gaigalavas pagasts

64830

0,1371718

Griškānu pagasts

71186

0,1506202

Ilzeskalna pagasts

63062

0,1334309

Kantinieku pagasts

62146

0,1314928

Kaunatas pagasts

71450

0,1511788

Lendžu pagasts

34103

0,0721575

Lūznavas pagasts

34903

0,0738502

Maltas pagasts

130173

0,2754290

Mākoņkalna pagasts

44383

0,0939086

Nagļu pagasts

23457

0,0496319

Nautrēnu pagasts

108853

0,2303187

Ozolaines pagasts

69323

0,1466784

Ozolmuižas pagasts

67650

0,1431385

Pušas pagasts

22548

0,0477086

Rikavas pagasts

73171

0,1548202

Sakstagala pagasts

117442

0,2484919

Silmalas pagasts

296822

0,6280364

Sokolku pagasts

77012

0,1629473

Stoļerovas pagasts

49590

0,1049259

Stružānu pagasts

59555

0,1260106

Vērēmu pagasts

19543

0,0413504

Viļānu pagasts

110634

0,2340870

Saldus rajons

Ezeres pagasts

57225

0,1210806

Gaiķu pagasts

33207

0,0702617

Jaunauces pagasts

6385

0,0135098

Jaunlutriņu pagasts

51472

0,1089080

Kursīšu pagasts

57226

0,1210827

Lutriņu pagasts

43966

0,0930263

Nīgrandes pagasts

55848

0,1181670

Pampāļu pagasts

2183

0,0046189

Rubas pagasts

54597

0,1155201

Šķēdes pagasts

62311

0,1318419

Vadakstes pagasts

26071

0,0551628

Zaņas pagasts

56052

0,1185987

Zirņu pagasts

16131

0,0341311

Talsu rajons

Sabiles novads

129548

0,2741066

Stende

14904

0,0315349

Valdemārpils ar lauku teritoriju

95911

0,2029351

Balgales pagasts

50533

0,1069212

Dundagas pagasts

43726

0,0925185

Ģibuļu pagasts

44065

0,0932358

Īves pagasts

28718

0,0607635

Ķūļciema pagasts

19689

0,0416593

Laucienes pagasts

38272

0,0809785

Lībagu pagasts

23614

0,0499641

Lubes pagasts

36516

0,0772631

Rojas pagasts

48214

0,1020145

Strazdes pagasts

21370

0,0452161

Valdgales pagasts

60568

0,1281539

Vandzenes pagasts

54735

0,1158121

Tukuma rajons

Kandavas novads

200106

0,4233980

Degoles pagasts

35703

0,0755429

Džūkstes pagasts

31741

0,0671598

Engures pagasts

7638

0,0161610

Irlavas pagasts

29897

0,0632581

Jaunpils pagasts

71294

0,1508487

Jaunsātu pagasts

68031

0,1439447

Lestenes pagasts

17463

0,0369494

Pūres pagasts

37919

0,0802316

Sēmes pagasts

7231

0,0152998

Slampes pagasts

11382

0,0240828

Vānes pagasts

62242

0,1316959

Viesatu pagasts

19314

0,0408659

Zantes pagasts

11053

0,0233867

Zentenes pagasts

17197

0,0363866

Valkas rajons

Bilskas pagasts

95668

0,2024209

Blomes pagasts

38053

0,0805152

Ērģemes pagasts

23047

0,0487644

Ēveles pagasts

27552

0,0582964

Grundzāles pagasts

49620

0,1049894

Jērcēnu pagasts

11533

0,0244023

Kārķu pagasts

38447

0,0813488

Palsmanes pagasts

17340

0,0366892

Plāņu pagasts

4778

0,0101096

Smiltenes pagasts

10006

0,0211714

Trikātas pagasts

13735

0,0290615

Valkas pagasts

7723

0,0163409

Variņu pagasts

40895

0,0865285

Vijciema pagasts

15619

0,0330478

Zvārtavas pagasts

20816

0,0440439

Valmieras rajons

Mazsalaca ar lauku teritoriju

55414

0,1172487

Bērzaines pagasts

23740

0,0502307

Burtnieku pagasts

38458

0,0813721

Dikļu pagasts

27508

0,0582033

Ipiķu pagasts

16508

0,0349288

Jeru pagasts

54351

0,1149996

Kauguru pagasts

15692

0,0332022

Ķoņu pagasts

49409

0,1045430

Lodes pagasts

24679

0,0522175

Matīšu pagasts

39828

0,0842708

Naukšēnu pagasts

31855

0,0674010

Ramatas pagasts

32106

0,0679321

Rencēnu pagasts

44752

0,0946894

Sēļu pagasts

36828

0,0779232

Skaņkalnes pagasts

33571

0,0710318

Vaidavas pagasts

13201

0,0279316

Vecates pagasts

39539

0,0836593

Vilpulkas pagasts

29823

0,0631016

Zilākalna pagasts

47896

0,1013416

Ventspils rajons

Ances pagasts

1653

0,0034975

Jūrkalnes pagasts

13452

0,0284627

Popes pagasts

2883

0,0061000

Usmas pagasts

3457

0,0073146

Zlēku pagasts

13391

0,0283336

Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā:

20457362

43,2850918

Pavisam:

47261912

100,0000000

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1065

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu

(iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa)

prognoze

Rajons

Pilsēta, novads,

Iedzīvotāju

Nekustamā

Nekustamā

Vērtētie

pagasts

ienākuma

īpašuma

īpašuma

ieņēmumi

nodoklis

nodoklis

nodoklis

kopā

(latos)

par zemi

par ēkām un

(latos)

(latos)

būvēm (latos)

1

2

3

4

5

6

Rīga

142508739

9935882

14123137

166567758

Daugavpils

12693102

466846

660731

13820679

Jelgava

10760921

354878

324049

11439848

Jūrmala

10147683

1609784

376066

12133533

Liepāja

11844259

414469

845980

13104708

Rēzekne

5167872

118262

179089

5465223

Ventspils

8657341

761180

2197797

11616318

Republikas pilsētās

kopā:

201779917

13661301

18706849

234148067

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

2013232

50828

299014

2363074

Jaunjelgava ar lauku

teritoriju

309163

3697

5566

318426

Pļaviņas

547286

9495

15769

572550

Aiviekstes pagasts

93928

19397

12976

126301

Bebru pagasts

138459

14468

2607

155534

Daudzeses pagasts

108205

19730

2920

130855

Iršu pagasts

41324

8605

735

50664

Klintaines pagasts

65387

12536

5479

83402

Kokneses pagasts

579689

26552

19100

625341

Kurmenes pagasts

60217

12199

477

72893

Mazzalves pagasts

106117

19773

10607

136497

Neretas pagasts

186128

14263

8963

209354

Pilskalnes pagasts

39342

10655

7209

57206

Seces pagasts

80679

22165

3663

106507

Sērenes pagasts

101860

15036

11569

128465

Skrīveru pagasts

560219

24146

5489

589854

Staburaga pagasts

46957

7571

715

55243

Sunākstes pagasts

32113

11551

1301

44965

Valles pagasts

108460

20378

4481

133319

Vietalvas pagasts

105239

15453

3777

124469

Zalves pagasts

58489

19346

2045

79880

Alūksnes rajons

Alūksne

1365421

28882

45521

1439824

Ape ar lauku teritoriju

138220

14867

6504

159591

Alsviķu pagasts

150970

24713

4810

180493

Annas pagasts

33961

6228

1230

41419

Gaujienas pagasts

133123

12739

1455

147317

Ilzenes pagasts

25164

6914

381

32459

Jaunalūksnes pagasts

101506

17912

3435

122853

Jaunannas pagasts

31795

9079

1334

42208

Jaunlaicenes pagasts

43586

4712

2716

51014

Kalncempju pagasts

13056

5296

210

18562

Liepnas pagasts

68088

24490

1835

94413

Malienas pagasts

24123

7047

356

31526

Mālupes pagasts

43864

11882

141

55887

Mārkalnes pagasts

30927

11089

226

42242

Pededzes pagasts

28224

11810

1010

41044

Trapenes pagasts

59529

13822

1457

74808

Veclaicenes pagasts

30886

5324

6800

43010

Virešu pagasts

70498

15320

3307

89125

Zeltiņu pagasts

29920

6043

1582

37545

Ziemeru pagasts

49200

10708

1188

61096

Balvu rajons

Balvi

1091877

11223

30667

1133767

Viļaka

161303

1116

1894

164313

Baltinavas pagasts

93085

16266

2497

111848

Balvu pagasts

48776

11580

998

61354

Bērzkalnes pagasts

28453

10877

2223

41553

Bērzpils pagasts

53685

9511

1495

64691

Briežuciema pagasts

26196

7720

630

34546

Krišjāņu pagasts

23148

5793

1235

30176

Kubuļu pagasts

113736

18069

2938

134743

Kupravas pagasts

41387

350

368

42105

Lazdukalna pagasts

54503

12830

1141

68474

Lazdulejas pagasts

15190

6437

576

22203

Medņevas pagasts

55986

9711

492

66189

Rugāju pagasts

92069

27688

3970

123727

Susāju pagasts

40438

18060

1652

60150

Šķilbēnu pagasts

69315

10575

2138

82028

Tilžas pagasts

75691

7969

1139

84799

Vectilžas pagasts

22195

6373

586

29154

Vecumu pagasts

33435

9486

1267

44188

Vīksnas pagasts

43261

12138

770

56169

Žīguru pagasts

104370

9256

1840

115466

Bauskas rajons

Bauska

1602896

36329

68241

1707466

Bārbeles pagasts

78649

16211

999

95859

Brunavas pagasts

129982

21004

7706

158692

Ceraukstes pagasts

182247

19052

6886

208185

Codes pagasts

302254

28809

15534

346597

Dāviņu pagasts

54076

13844

1897

69817

Gailīšu pagasts

351620

24919

8768

385307

Iecavas novads

1200852

70549

26646

1298047

Īslīces pagasts

478869

33187

13176

525232

Mežotnes pagasts

168488

22084

19699

210271

Rundāles pagasts

236424

25947

5094

267465

Skaistkalnes pagasts

132511

17093

3035

152639

Stelpes pagasts

75976

12036

5528

93540

Svitenes pagasts

56342

15816

672

72830

Vecsaules pagasts

168981

28727

1388

199096

Vecumnieku pagasts

563700

48763

16247

628710

Viesturu pagasts

55206

23556

1844

80606

Cēsu rajons

Cēsis

3162228

115695

191184

3469107

Līgatne

150215

2077

9461

161753

Amatas novads

403545

32879

36053

472477

Drustu pagasts

71774

18319

1032

91125

Dzērbenes pagasts

106589

15948

3247

125784

Inešu pagasts

49603

8593

911

59107

Jaunpiebalgas pagasts

184591

24806

6196

215593

Kaives pagasts

21887

11132

575

33594

Liepas pagasts

368449

12130

16477

397056

Līgatnes pagasts

316356

20936

11699

348991

Mārsnēnu pagasts

61371

12194

1391

74956

Nītaures pagasts

97657

20551

3816

122024

Priekuļu pagasts

833498

20523

22776

876797

Raiskuma pagasts

190781

23681

5768

220230

Raunas pagasts

293377

25337

12990

331704

Skujenes pagasts

69832

19967

2118

91917

Stalbes pagasts

110256

22315

2199

134770

Straupes pagasts

146473

19991

6385

172849

Taurenes pagasts

107446

11390

3884

122720

Vaives pagasts

125331

22678

5023

153032

Vecpiebalgas pagasts

160012

10653

6990

177655

Veselavas pagasts

63212

8987

1043

73242

Zaubes pagasts

79006

18361

2097

99464

Zosēnu pagasts

42124

6783

837

49744

Daugavpils rajons

Ilūkstes novads

630733

42020

62192

734945

Subate ar lauku teritoriju

60819

10580

1544

72943

Ambeļu pagasts

28411

6258

597

35266

Biķernieku pagasts

24778

7431

1514

33723

Demenes pagasts

76185

20449

2864

99498

Dubnas pagasts

46231

9222

1256

56709

Dvietes pagasts

37794

10976

1445

50215

Eglaines pagasts

55465

8013

437

63915

Kalkūnes pagasts

237348

15443

16026

268817

Kalupes pagasts

100036

13086

2250

115372

Laucesas pagasts

93678

13880

7064

114622

Līksnas pagasts

112430

19913

5662

138005

Maļinovas pagasts

41857

10714

5504

58075

Medumu pagasts

67627

9896

951

78474

Naujenes pagasts

581203

20479

36209

637891

Nīcgales pagasts

88031

11337

2366

101734

Salienas pagasts

34900

10938

4578

50416

Skrudalienas pagasts

72316

11352

9528

93196

Sventes pagasts

68804

14782

7804

91390

Tabores pagasts

50467

11522

551

62540

Vaboles pagasts

64826

10530

857

76213

Vecsalienas pagasts

29027

9824

8370

47221

Višķu pagasts

184040

13941

3376

201357

Dobeles rajons

Dobele

2118325

29454

93195

2240974

Auce ar lauku teritoriju

563506

17387

10498

591391

Tērvetes novads

415484

60105

10439

486028

Annenieku pagasts

116583

17502

2312

136397

Auru pagasts

364978

24668

6942

396588

Bēnes pagasts

209153

18152

4939

232244

Bērzes pagasts

199216

25308

7989

232513

Bikstu pagasts

82424

17039

1438

100901

Dobeles pagasts

79123

20291

551

99965

Īles pagasts

48948

12129

1312

62389

Jaunbērzes pagasts

102317

24619

2778

129714

Krimūnu pagasts

143684

23156

786

167626

Lielauces pagasts

46251

10108

2171

58530

Naudītes pagasts

109666

15867

408

125941

Penkules pagasts

96690

19409

554

116653

Ukru pagasts

38545

17965

1092

57602

Vītiņu pagasts

86597

24229

1596

112422

Zebrenes pagasts

47667

13327

497

61491

Gulbenes rajons

Gulbene

1283381

20162

59781

1363324

Beļavas pagasts

114568

25008

5891

145467

Daukstu pagasts

96964

22290

1808

121062

Druvienas pagasts

48865

8144

183

57192

Galgauskas pagasts

47448

13386

4993

65827

Jaungulbenes pagasts

137100

13177

1467

151744

Lejasciema pagasts

152649

33741

11404

197794

Litenes pagasts

61801

12961

1310

76072

Lizuma pagasts

144406

14156

6815

165377

Līgo pagasts

30345

10709

296

41350

Rankas pagasts

120189

22228

5574

147991

Stāmerienas pagasts

80999

16941

1459

99399

Stradu pagasts

223927

23424

6452

253803

Tirzas pagasts

56556

16173

5022

77751

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

276375

5373

10800

292548

Ozolnieku novads

1095167

44921

57831

1197919

Elejas pagasts

266544

19124

11819

297487

Glūdas pagasts

303398

36420

10710

350528

Jaunsvirlaukas pagasts

356407

38254

7146

401807

Lielplatones pagasts

98991

15341

539

114871

Līvbērzes pagasts

211717

37291

8307

257315

Platones pagasts

201016

25210

6099

232325

Sesavas pagasts

135631

29976

978

166585

Sidrabenes pagasts

142732

31010

2939

176681

Svētes pagasts

167790

20094

6448

194332

Valgundes pagasts

221720

35082

6560

263362

Vilces pagasts

128445

30537

1196

160178

Vircavas pagasts

122879

33660

5518

162057

Zaļenieku pagasts

154225

33180

2192

189597

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

3224823

57834

96816

3379473

Aknīste ar lauku teritoriju

187130

15794

10426

213350

Viesīte ar lauku teritoriju

274449

38197

8573

321219

Asares pagasts

22641

9484

664

32789

Atašienes pagasts

50910

15804

1472

68186

Ābeļu pagasts

82821

16221

3670

102712

Dignājas pagasts

28612

8974

280

37866

Dunavas pagasts

52458

12396

1092

65946

Elkšņu pagasts

41022

13831

1773

56626

Gārsenes pagasts

81022

8547

610

90179

Kalna pagasts

40125

20827

570

61522

Krustpils pagasts

70107

13772

4467

88346

Kūku pagasts

155198

19282

5833

180313

Leimaņu pagasts

33191

11748

663

45602

Mežāres pagasts

47575

17891

805

66271

Rites pagasts

50825

9875

4073

64773

Rubenes pagasts

90614

19989

944

111547

Salas pagasts

328791

26349

8919

364059

Saukas pagasts

63206

11692

3119

78017

Sēlpils pagasts

81768

14345

1222

97335

Variešu pagasts

90932

20580

1419

112931

Vīpes pagasts

40067

10898

2381

53346

Zasas pagasts

84996

12555

2814

100365

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

1209856

19616

36716

1266188

Dagda

272500

3026

4820

280346

Andrupenes pagasts

80234

11990

1554

93778

Andzeļu pagasts

28018

8699

59

36776

Asūnes pagasts

31523

7036

352

38911

Aulejas pagasts

39181

7060

198

46439

Bērziņu pagasts

17871

9193

391

27455

Dagdas pagasts

48665

6639

3527

58831

Ezernieku pagasts

74332

8519

2246

85097

Grāveru pagasts

23015

5284

40

28339

Indras pagasts

70344

12886

1114

84344

Izvaltas pagasts

63837

7118

1675

72630

Kalniešu pagasts

35460

11665

101

47226

Kaplavas pagasts

38202

9445

2357

50004

Kastuļinas pagasts

50278

8398

878

59554

Kombuļu pagasts

51096

7703

1067

59866

Konstantinovas pagasts

27913

8152

654

36719

Ķepovas pagasts

11993

5932

33

17958

Piedrujas pagasts

22607

5056

1045

28708

Robežnieku pagasts

45997

12207

928

59132

Skaistas pagasts

45800

10955

1308

58063

Svariņu pagasts

19782

7463

192

27437

Šķaunes pagasts

50269

9653

838

60760

Šķeltovas pagasts

27273

6837

1173

35283

Ūdrīšu pagasts

104593

10457

8819

123869

Kuldīgas rajons

Kuldīga

1712745

52053

75754

1840552

Skrunda ar lauku teritoriju

391839

46396

7309

445544

Alsungas pagasts

175850

30104

4279

210233

Ēdoles pagasts

56347

22215

1939

80501

Gudenieku pagasts

44642

15467

1657

61766

Īvandes pagasts

37674

12058

434

50166

Kabiles pagasts

54259

26854

2350

83463

Kurmāles pagasts

231961

19696

3259

254916

Laidu pagasts

70109

20233

854

91196

Nīkrāces pagasts

45736

21756

9636

77128

Padures pagasts

91260

19226

3044

113530

Pelču pagasts

115500

10680

2511

128691

Raņķu pagasts

32038

9504

8628

50170

Rendas pagasts

95243

37271

39068

171582

Rudbāržu pagasts

77648

19083

1313

98044

Rumbas pagasts

184337

32841

4038

221216

Snēpeles pagasts

58876

13879

1543

74298

Turlavas pagasts

41827

21060

1727

64614

Vārmes pagasts

55522

22270

2419

80211

Liepājas rajons

Aizpute

692626

9010

16860

718496

Durbes novads

204862

30839

5291

240992

Sakas novads

140005

47147

4570

191722

Grobiņa

722750

22188

11094

756032

Priekule

264936

5538

3506

273980

Aizputes pagasts

81629

16850

3129

101608

Bārtas pagasts

57836

20082

1834

79752

Bunkas pagasts

72571

21436

1509

95516

Cīravas pagasts

111150

22637

2241

136028

Dunalkas pagasts

82011

17078

1616

100705

Dunikas pagasts

55091

25714

990

81795

Embūtes pagasts

33014

20472

1248

54734

Gaviezes pagasts

72057

22516

918

95491

Gramzdas pagasts

59328

14340

1097

74765

Grobiņas pagasts

274648

30213

26585

331446

Kalētu pagasts

55002

11942

708

67652

Kalvenes pagasts

67732

20071

2178

89981

Kazdangas pagasts

123180

26014

3791

152985

Lažas pagasts

51348

28294

4690

84332

Medzes pagasts

122920

25299

4578

152797

Nīcas pagasts

282718

35107

8961

326786

Otaņķu pagasts

74258

19759

1616

95633

Priekules pagasts

33792

31082

1369

66243

Rucavas pagasts

99707

21395

2226

123328

Vaiņodes pagasts

244438

33109

5744

283291

Vecpils pagasts

35613

13479

1978

51070

Vērgales pagasts

115804

29077

3362

148243

Virgas pagasts

75474

13742

1344

90560

Limbažu rajons

Limbaži

1507755

24230

70950

1602935

Ainaži ar lauku teritoriju

254542

22734

8310

285586

Aloja ar lauku teritoriju

288871

27340

9420

325631

Salacgrīva ar lauku teritoriju

886738

82996

53328

1023062

Staicele ar lauku teritoriju

151565

28202

1820

181587

Braslavas pagasts

33065

11743

1333

46141

Brīvzemnieku pagasts

107854

13619

1370

122843

Katvaru pagasts

130305

19409

2546

152260

Lēdurgas pagasts

119847

23874

4365

148086

Liepupes pagasts

225748

29856

12440

268044

Limbažu pagasts

253346

35575

6787

295708

Pāles pagasts

69978

19647

1049

90674

Skultes pagasts

183291

66089

3054

252434

Umurgas pagasts

103748

24866

1663

130277

Vidrižu pagasts

155709

17602

22837

196148

Viļķenes pagasts

140209

32818

3498

176525

Ludzas rajons

Ludza

1194414

12241

25714

1232369

Kārsava

234280

3346

3353

240979

Ciblas novads

102059

19314

3587

124960

Zilupes novads

183164

13282

6624

203070

Blontu pagasts

29472

8616

487

38575

Briģu pagasts

38052

11434

1985

51471

Cirmas pagasts

45168

8973

1607

55748

Goliševas pagasts

18943

6227

625

25795

Isnaudas pagasts

88237

12899

2251

103387

Istras pagasts

47270

11104

1791

60165

Lauderu pagasts

16528

6437

385

23350

Malnavas pagasts

133181

21400

4844

159425

Mežvidu pagasts

64429

12595

5828

82852

Mērdzenes pagasts

49862

9375

679

59916

Nirzas pagasts

32618

8277

1185

42080

Ņukšas pagasts

24280

6536

382

31198

Pasienes pagasts

31119

9981

2696

43796

Pildas pagasts

29453

9312

839

39604

Pureņu pagasts

19124

6610

176

25910

Pušmucovas pagasts

48725

8483

1135

58343

Rundēnu pagasts

22316

8405

458

31179

Salnavas pagasts

45735

14449

1830

62014

Zvirgzdenes pagasts

54376

9594

651

64621

Madonas rajons

Madona

1428056

18108

59365

1505529

Cesvaine ar lauku teritoriju

326419

28236

11900

366555

Lubāna

265975

3075

3901

272951

Varakļāni

168626

3756

2628

175010

Aronas pagasts

115497

19130

2020

136647

Barkavas pagasts

135526

22067

4340

161933

Bērzaunes pagasts

141894

14156

8222

164272

Dzelzavas pagasts

131054

17262

834

149150

Ērgļu pagasts

322868

18938

5997

347803

Indrānu pagasts

84108

31319

5015

120442

Jumurdas pagasts

15116

13366

9077

37559

Kalsnavas pagasts

304681

18266

22847

345794

Lazdonas pagasts

75096

3006

5309

83411

Liezēres pagasts

110730

29009

2639

142378

Ļaudonas pagasts

116338

27038

3789

147165

Mārcienas pagasts

75177

10339

6675

92191

Mētrienas pagasts

45329

14076

1356

60761

Murmastienes pagasts

41268

15610

500

57378

Ošupes pagasts

74277

21637

1124

97038

Praulienas pagasts

157627

26776

3976

188379

Sarkaņu pagasts

112851

22654

2407

137912

Sausnējas pagasts

37162

14383

1279

52824

Varakļānu pagasts

38732

14015

1439

54186

Vestienas pagasts

55742

11903

2211

69856

Ogres rajons

Ikšķiles novads

1442478

72925

33147

1548550

Lielvārdes novads

1253784

35196

32179

1321159

Ogres novads

5325050

131949

172902

5629901

Ķeguma novads

726885

47418

148183

922486

Birzgales pagasts

176921

39863

12579

229363

Jumpravas pagasts

315960

17814

2650

336424

Krapes pagasts

67684

10046

1629

79359

Ķeipenes pagasts

116509

12125

3706

132340

Lauberes pagasts

72288

11405

708

84401

Lēdmanes pagasts

120895

14874

2354

138123

Madlienas pagasts

200849

22921

3265

227035

Mazozolu pagasts

57163

11037

1078

69278

Meņģeles pagasts

53262

10579

595

64436

Suntažu pagasts

243948

29414

6219

279581

Taurupes pagasts

82765

16253

1456

100474

Preiļu rajons

Preiļu novads

1185992

36113

46025

1268130

Līvānu novads

1065148

50687

42540

1158375

Vārkavas novads

84494

22844

23007

130345

Riebiņu novads

303612

72919

10486

387017

Aglonas pagasts

200662

10601

9917

221180

Jersikas pagasts

78368

11819

7467

97654

Pelēču pagasts

37245

9216

806

47267

Rudzātu pagasts

54016

13290

1374

68680

Saunas pagasts

48562

17215

2175

67952

Sutru pagasts

35079

11009

570

46658

Vārkavas pagasts

30285

10798

2553

43636

Rēzeknes rajons

Viļāni

333284

4584

8605

346473

Audriņu pagasts

69825

11304

2105

83234

Bērzgales pagasts

65966

7656

636

74258

Čornajas pagasts

70499

14941

3087

88527

Dekšāres pagasts

43188

13457

3348

59993

Dricānu pagasts

76893

11698

1367

89958

Feimaņu pagasts

43956

11526

1469

56951

Gaigalavas pagasts

76872

14605

482

91959

Griškānu pagasts

147164

17512

6654

171330

Ilzeskalna pagasts

55875

10226

676

66777

Kantinieku pagasts

23515

6141

251

29907

Kaunatas pagasts

101213

13208

2183

116604

Lendžu pagasts

60802

7966

348

69116

Lūznavas pagasts

104161

8434

884

113479

Maltas pagasts

286929

10769

5506

303204

Mākoņkalna pagasts

43012

12731

312

56055

Nagļu pagasts

44197

6896

719

51812

Nautrēnu pagasts

74666

16641

606

91913

Ozolaines pagasts

139865

12005

1972

153842

Ozolmuižas pagasts

63915

10348

638

74901

Pušas pagasts

39035

7092

337

46464

Rikavas pagasts

42292

11077

750

54119

Sakstagala pagasts

81432

12828

2187

96447

Silmalas pagasts

131357

26269

2284

159910

Sokolku pagasts

31609

8307

574

40490

Stoļerovas pagasts

40099

6917

1302

48318

Stružānu pagasts

61655

2315

282

64252

Vērēmu pagasts

188167

14017

15573

217757

Viļānu pagasts

119358

21615

2306

143279

Rīgas rajons

Baldone ar lauku teritoriju

710126

50903

16488

777517

Baloži

905487

37696

8764

951947

Olaine

2305341

30783

94014

2430138

Salaspils novads

4098199

110809

512259

4721267

Saulkrasti ar lauku

teritoriju

1027521

128694

56068

1212283

Vangaži

598101

7821

14781

620703

Siguldas novads

2822458

136858

122787

3082103

Allažu pagasts

237412

31730

2816

271958

Ādažu pagasts

1560235

185665

110216

1856116

Babītes pagasts

1265192

181453

77019

1523664

Carnikavas pagasts

1048623

127663

18973

1195259

Daugmales pagasts

113358

17997

6564

137919

Garkalnes pagasts

1106048

141666

72104

1319818

Inčukalna pagasts

798874

38866

101343

939083

Krimuldas pagasts

640788

48674

60286

749748

Ķekavas pagasts

2844666

154188

217051

3215905

Mālpils pagasts

637492

49187

16984

703663

Mārupes pagasts

1809145

220921

464314

2494380

Olaines pagasts

923818

130727

45835

1100380

Ropažu novads

870410

77609

37293

985312

Salas pagasts

192700

20783

5588

219071

Sējas pagasts

324587

52153

10403

387143

Stopiņu novads

1541839

121585

200093

1863517

Saldus rajons

Saldus

1789910

53831

65496

1909237

Brocēnu novads

733727

75546

52473

861746

Ezeres pagasts

110312

17879

2342

130533

Gaiķu pagasts

54958

18682

542

74182

Jaunauces pagasts

35028

14574

3145

52747

Jaunlutriņu pagasts

61255

22030

1175

84460

Kursīšu pagasts

49566

25365

1017

75948

Lutriņu pagasts

125123

18174

2426

145723

Nīgrandes pagasts

166761

16215

1736

184712

Novadnieku pagasts

217206

20386

8906

246498

Pampāļu pagasts

91584

18322

1665

111571

Rubas pagasts

78189

13931

1211

93331

Saldus pagasts

228566

12685

13302

254553

Šķēdes pagasts

33095

15665

633

49393

Vadakstes pagasts

41156

13148

867

55171

Zaņas pagasts

40523

14652

1811

56986

Zirņu pagasts

170234

37297

3197

210728

Zvārdes pagasts

28470

27680

1498

57648

Talsu rajons

Talsi

1898534

44991

61697

2005222

Sabiles novads

270684

31098

8935

310717

Stende

199859

6764

13277

219900

Valdemārpils ar lauku

teritoriju

225229

24621

4246

254096

Balgales pagasts

67832

13248

727

81807

Dundagas pagasts

374183

67742

8513

450438

Ģibuļu pagasts

230902

45344

8053

284299

Īves pagasts

40082

11332

129

51543

Kolkas pagasts

193098

6942

15486

215526

Ķūļciema pagasts

39005

8168

199

47372

Laidzes pagasts

244290

13805

4411

262506

Laucienes pagasts

144339

32732

47550

224621

Lībagu pagasts

223388

25780

2289

251457

Lubes pagasts

34727

13015

856

48598

Mērsraga pagasts

201398

16394

30877

248669

Rojas pagasts

489457

25973

21123

536553

Strazdes pagasts

33154

7634

897

41685

Valdgales pagasts

103531

27108

9326

139965

Vandzenes pagasts

170074

24448

2343

196865

Virbu pagasts

123735

7554

15984

147273

Tukuma rajons

Tukums

2893387

58497

133994

3085878

Kandavas novads

772874

79442

27736

880052

Degoles pagasts

54132

14457

1867

70456

Džūkstes pagasts

137794

31529

22590

191913

Engures pagasts

327024

22699

7531

357254

Irlavas pagasts

156496

22767

5181

184444

Jaunpils pagasts

218969

31769

7400

258138

Jaunsātu pagasts

65304

17353

767

83424

Lapmežciema pagasts

337393

18825

5957

362175

Lestenes pagasts

61823

15733

6390

83946

Pūres pagasts

147467

20485

5725

173677

Sēmes pagasts

136581

26372

2193

165146

Slampes pagasts

228358

35860

2380

266598

Smārdes pagasts

364132

32003

14280

410415

Tumes pagasts

224611

27658

17116

269385

Vānes pagasts

71887

24618

7306

103811

Viesatu pagasts

30752

9531

113

40396

Zantes pagasts

58141

16076

720

74937

Zentenes pagasts

51489

16651

3401

71541

Valkas rajons

Valka

958875

14748

20262

993885

Seda ar lauku teritoriju

201635

5086

3980

210701

Smiltene

1126893

14183

31513

1172589

Strenči

227777

3658

5400

236835

Bilskas pagasts

90134

20195

1214

111543

Blomes pagasts

80364

11175

3356

94895

Brantu pagasts

77453

11451

1686

90590

Ērģemes pagasts

89814

21813

1746

113373

Ēveles pagasts

44634

12187

68

56889

Grundzāles pagasts

64018

15396

3384

82798

Jērcēnu pagasts

51204

11820

6706

69730

Kārķu pagasts

54675

14870

610

70155

Launkalnes pagasts

180905

28150

58323

267378

Palsmanes pagasts

103756

11999

4044

119799

Plāņu pagasts

57614

28014

6030

91658

Smiltenes pagasts

139496

13421

4028

156945

Trikātas pagasts

107022

18631

8793

134446

Valkas pagasts

134829

37835

7117

179781

Variņu pagasts

65711

12843

2237

80791

Vijciema pagasts

71348

20603

1623

93574

Zvārtavas pagasts

36430

18416

2964

57810

Valmieras rajons

Valmiera

5270958

123979

244267

5639204

Mazsalaca ar lauku teritoriju

232112

13341

2631

248084

Rūjiena

443497

10625

13738

467860

Bērzaines pagasts

53903

9219

964

64086

Brenguļu pagasts

128582

17960

2775

149317

Burtnieku pagasts

133551

24417

2541

160509

Dikļu pagasts

113864

22088

2112

138064

Ipiķu pagasts

17369

7476

1563

26408

Jeru pagasts

98010

16246

1773

116029

Kauguru pagasts

160659

18887

7760

187306

Kocēnu pagasts

358633

36182

22443

417258

Ķoņu pagasts

48904

13229

3963

66096

Lodes pagasts

21823

7869

49

29741

Matīšu pagasts

84753

11527

1436

97716

Naukšēnu pagasts

152919

24808

3256

180983

Ramatas pagasts

22352

16468

1745

40565

Rencēnu pagasts

143616

24586

5194

173396

Sēļu pagasts

24955

7363

263

32581

Skaņkalnes pagasts

65276

13589

4183

83048

Vaidavas pagasts

126398

10824

2531

139753

Valmieras pagasts

518312

25585

9067

552964

Vecates pagasts

26428

12338

467

39233

Vilpulkas pagasts

58867

10991

1021

70879

Zilākalna pagasts

65876

2686

895

69457

Ventspils rajons

Piltene ar lauku teritoriju

199404

31562

4455

235421

Ances pagasts

60485

33891

2861

97237

Jūrkalnes pagasts

29218

10688

3137

43043

Popes pagasts

115501

21769

3877

141147

Puzes pagasts

133604

22822

1901

158327

Tārgales pagasts

288121

55822

29230

373173

Ugāles pagasts

303840

39925

16027

359792

Usmas pagasts

50937

18141

5745

74823

Užavas pagasts

76377

13818

2825

93020

Vārves pagasts

252725

23559

3732

280016

Ziru pagasts

53485

23242

1146

77873

Zlēku pagasts

46182

14416

2898

63496

Rajonu pilsētās, novados

un pagastos kopā:

138546083

11776798

6877802

157200683

Pavisam:

340326000

25438099

25584651

391348750

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1065

Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība

Iedzīvotāju skaits vecuma grupās

Bērnu

Iemītnieku Pašvaldībai

Rajons

Pilsēta, novads,

Iedzīvotāju

līdz 6 gadiem

no 7 līdz

darbspējas

skaits

skaits

aprēķinātā finanšu

pagasts

skaits

18 gadiem

vecumu

bērnunamos

pansionātos

nepieciešamība

pārsniegušie

un centros

kopā (latos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rīga

734686

37825

99482

168813

99

167

96252355

Daugavpils

111159

5556

16689

23480

19

62

15201957

Jelgava

66037

3990

10106

13306

68

9404590

Jūrmala

55403

3014

8031

12496

74

32

8235102

Liepāja

86428

5349

13572

19060

38

12134038

Rēzekne

37196

1988

5576

7727

12

51

5499291

Ventspils

44090

2632

6685

9146

30

35

6511269

Republikas pilsētās

kopā:

1134999

60354

160141

254028

340

347

153238602

Aizkraukles rajons

41434

2546

7438

8925

30

36

1031081

Alūksnes rajons

25430

1601

4825

5586

1

31

592172

Balvu rajons

28811

1733

4951

6834

59

824847

Bauskas rajons

52100

3344

9644

10019

29

40

1208903

Cēsu rajons

58285

3566

10837

12619

21

59

1384252

Daugavpils rajons

41044

2509

6680

9733

24

19

839382

Dobeles rajons

39161

2605

7410

7802

54

32

1139742

Gulbenes rajons

27364

1722

5133

5864

381041

Jelgavas rajons

37066

2486

6769

7366

33

49

1090929

Jēkabpils rajons

53874

3243

9450

11757

44

86

1657342

Krāslavas rajons

35165

2020

5645

8535

15

15

670711

Kuldīgas rajons

37079

2670

6724

7745

10

33

819744

Liepājas rajons

45273

2990

8219

10099

4

31

878270

Limbažu rajons

39192

2317

7301

8543

38

40

1090743

Ludzas rajons

33254

1826

5195

8053

17

14

647069

Madonas rajons

44755

2679

8409

9878

45

36

1186558

Ogres rajons

63101

3803

10736

12632

28

27

1229677

Preiļu rajons

40032

2219

6962

9249

0

23

711362

Rēzeknes rajons

42215

2697

7342

9750

33

14

891240

Rīgas rajons

149942

9352

24667

28370

38

18

2366476

Saldus rajons

37794

2651

7315

7250

19

25

843451

Talsu rajons

48199

3113

9153

9995

16

63

1246872

Tukuma rajons

55301

3738

10275

11306

27

79

1530377

Valkas rajons

32930

1969

5845

7480

10

8

573575

Valmieras rajons

59276

3531

10466

12583

12

27

1084723

Ventspils rajons

14211

923

2638

2719

10

0

262833

Rajonos kopā

1182288

73853

210029

250692

558

864

26183369

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novads

10284

578

1730

1890

1324107

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

2438

150

404

569

331510

Pļaviņas

3884

225

630

1014

13

534731

Aiviekstes pagasts

972

69

202

214

142516

Bebru pagasts

1366

124

310

194

200330

Daudzeses pagasts

1178

68

226

256

163581

Iršu pagasts

612

46

163

91

30

93114

Klintaines pagasts

916

64

155

215

127596

Kokneses pagasts

4363

272

825

942

607985

Kurmenes pagasts

825

48

152

198

115605

Mazzalves pagasts

1329

61

231

333

180237

Neretas pagasts

2102

163

364

491

298951

Pilskalnes pagasts

616

35

134

118

86997

Seces pagasts

1216

103

243

229

175842

Sērenes pagasts

882

42

163

166

115282

Skrīveru pagasts

4164

216

695

1052

23

566216

Staburaga pagasts

523

33

100

101

71731

Sunākstes pagasts

604

44

112

139

86538

Valles pagasts

1228

86

201

306

171811

Vietalvas pagasts

1065

65

201

225

147301

Zalves pagasts

867

54

197

182

127728

Alūksnes rajons

Alūksne

9427

574

1661

2010

31

1278688

Ape ar lauku teritoriju

1940

120

370

461

276152

Alsviķu pagasts

1707

116

288

373

233153

Annas pagasts

573

28

124

131

82190

Gaujienas pagasts

1113

75

216

220

1

155370

Ilzenes pagasts

458

46

88

94

68434

Jaunalūksnes pagasts

1398

94

269

315

199478

Jaunannas pagasts

587

26

136

119

83571

Jaunlaicenes pagasts

505

43

122

91

77406

Kalncempju pagasts

303

15

70

61

43482

Liepnas pagasts

1136

85

217

303

170129

Malienas pagasts

501

27

101

125

72198

Mālupes pagasts

763

44

164

172

110768

Mārkalnes pagasts

467

28

69

105

60863

Pededzes pagasts

904

58

154

234

127479

Trapenes pagasts

930

44

186

209

129031

Veclaicenes pagasts

487

21

119

92

69734

Virešu pagasts

805

58

171

165

117568

Zeltiņu pagasts

425

23

91

103

62108

Ziemeru pagasts

1001

76

209

203

146175

Balvu rajons

Balvi

8247

460

1386

1558

1065921

Viļaka

1786

93

280

479

242335

Baltinavas pagasts

1593

96

290

438

230425

Balvu pagasts

848

53

141

210

117185

Bērzkalnes pagasts

624

35

115

113

82410

Bērzpils pagasts

1020

46

204

272

146315

Briežuciema pagasts

722

56

147

175

108536

Krišjāņu pagasts

484

25

102

109

68965

Kubuļu pagasts

1767

99

244

571

59

246479

Kupravas pagasts

599

27

86

127

74008

Lazdukalna pagasts

1149

86

173

293

159707

Lazdulejas pagasts

395

23

64

79

51335

Medņevas pagasts

895

64

131

259

126607

Rugāju pagasts

1795

114

339

403

252590

Susāju pagasts

963

65

129

299

134978

Šķilbēnu pagasts

1435

112

268

340

209377

Tilžas pagasts

1253

81

283

302

189985

Vectilžas pagasts

530

29

122

103

76264

Vecumu pagasts

836

65

140

213

120103

Vīksnas pagasts

894

51

148

245

125019

Žīguru pagasts

976

53

159

246

132415

Bauskas rajons

Bauska

10485

595

1800

2149

12

1388098

Iecavas novads

9534

669

1703

1842

1299186

Bārbeles pagasts

970

66

182

206

135965

Brunavas pagasts

1889

144

314

389

258314

Ceraukstes pagasts

1888

141

336

368

259799

Codes pagasts

2909

172

560

552

20

395355

Dāviņu pagasts

990

71

205

200

142908

Gailīšu pagasts

2808

165

576

399

372473

Īslīces pagasts

4214

264

876

652

17

7

573005

Mežotnes pagasts

1970

118

356

396

265651

Rundāles pagasts

2424

143

467

490

333247

Skaistkalnes pagasts

1480

79

287

346

207504

Stelpes pagasts

1048

73

202

225

148915

Svitenes pagasts

1035

70

167

217

138361

Vecsaules pagasts

2390

150

521

430

338253

Vecumnieku pagasts

4794

339

856

915

13

652507

Viesturu pagasts

1272

85

236

243

173803

Cēsu rajons

Cēsis

18700

1014

3125

4285

16

41

2500259

Līgatne

1364

75

190

428

3

188621

Amatas novads

3465

259

659

699

489583

Drustu pagasts

1130

70

210

289

15

162216

Dzērbenes pagasts

1088

69

215

235

154082

Inešu pagasts

814

53

193

151

119889

Jaunpiebalgas pagasts

2343

157

456

514

333582

Kaives pagasts

482

45

98

103

72814

Liepas pagasts

3326

214

591

734

458670

Līgatnes pagasts

2921

185

549

576

5

400151

Mārsnēnu pagasts

879

55

193

193

129101

Nītaures pagasts

1065

76

219

218

153638

Priekuļu pagasts

5137

305

1004

920

695020

Raiskuma pagasts

1781

114

406

387

265217

Raunas pagasts

3280

218

595

682

451764

Skujenes pagasts

1031

79

206

210

148750

Stalbes pagasts

1355

92

307

284

201504

Straupes pagasts

1520

92

283

330

210253

Taurenes pagasts

1019

71

212

189

144595

Vaives pagasts

1558

83

304

342

216000

Vecpiebalgas pagasts

1674

113

328

339

235486

Veselavas pagasts

738

43

158

129

102374

Zaubes pagasts

1079

53

227

269

156190

Zosēnu pagasts

536

31

109

113

75420

Daugavpils rajons

Ilūkstes novads

6925

401

1205

1680

955864

Subate ar lauku teritoriju

1221

61

190

321

163798

Ambeļu pagasts

803

35

126

266

113494

Biķernieku pagasts

882

57

141

216

120807

Demenes pagasts

2070

137

380

435

286559

Dubnas pagasts

1019

72

180

211

140329

Dvietes pagasts

763

32

148

199

107148

Eglaines pagasts

1148

69

187

287

157321

Kalkūnes pagasts

2693

252

432

543

376348

Kalupes pagasts

1701

110

275

426

234907

Laucesas pagasts

1648

117

252

353

219626

Līksnas pagasts

1310

63

203

352

175820

Maļinovas pagasts

1167

72

187

273

157356

Medumu pagasts

1242

71

223

304

173097

Naujenes pagasts

6182

367

983

1222

24

799299

Nīcgales pagasts

1008

47

156

228

129383

Salienas pagasts

886

37

145

239

119220

Skrudalienas pagasts

1699

105

268

438

233316

Sventes pagasts

1374

94

188

383

188305

Tabores pagasts

1093

70

157

248

142961

Vaboles pagasts

989

57

140

292

135686

Vecsalienas pagasts

803

57

137

187

112177

Višķu pagasts

2418

126

377

630

19

325286

Dobeles rajons

Dobele

11187

718

2019

2088

1501020

Auce ar lauku teritoriju

4110

277

749

917

575878

Tērvetes novads

4554

281

1005

878

31

32

653430

Annenieku pagasts

1210

80

207

305

170454

Auru pagasts

3394

270

631

580

467520

Bēnes pagasts

2113

125

373

510

293293

Bērzes pagasts

2084

128

364

439

281576

Bikstu pagasts

1110

78

221

221

157336

Dobeles pagasts

1042

80

203

223

23

150555

Īles pagasts

623

26

122

148

85877

Jaunbērzes pagasts

1169

86

214

233

162514

Krimūnu pagasts

1305

87

250

281

184087

Lielauces pagasts

595

43

128

91

83372

Naudītes pagasts

978

53

211

173

135176

Penkules pagasts

1131

76

216

213

155680

Ukru pagasts

602

31

86

146

77700

Vītiņu pagasts

1327

124

276

238

196129

Zebrenes pagasts

627

42

135

118

89758

Gulbenes rajons

Gulbene

9530

530

1646

1990

1265573

Beļavas pagasts

1987

142

382

461

287495

Daukstu pagasts

1353

94

275

275

193479

Druvienas pagasts

628

43

152

135

96150

Galgauskas pagasts

768

57

139

189

111106

Jaungulbenes pagasts

1439

90

276

293

199254

Lejasciema pagasts

1917

111

366

489

275084

Litenes pagasts

1257

70

176

318

164574

Lizuma pagasts

1678

93

376

353

242851

Līgo pagasts

505

29

106

115

72842

Rankas pagasts

1731

129

339

341

245674

Stāmerienas pagasts

1300

110

258

284

192523

Stradu pagasts

2189

149

429

381

300390

Tirzas pagasts

1082

75

213

240

155641

Jelgavas rajons

Kalnciems ar lauku teritoriju

2552

126

415

605

337663

Ozolnieku novads

7587

525

1238

1524

49

1012286

Elejas pagasts

2512

164

462

515

33

345674

Glūdas pagasts

2773

183

521

484

373931

Jaunsvirlaukas pagasts

3311

252

599

642

458753

Lielplatones pagasts

924

52

182

206

129678

Līvbērzes pagasts

2239

130

439

460

309919

Platones pagasts

1775

113

315

340

237780

Sesavas pagasts

2017

145

423

372

287973

Sidrabenes pagasts

1883

133

398

362

270756

Svētes pagasts

1730

138

330

313

242536

Valgundes pagasts

2118

128

391

413

286203

Vilces pagasts

1994

127

406

355

275674

Vircavas pagasts

1840

148

341

353

258564

Zaļenieku pagasts

1811

122

309

422

251187

Jēkabpils rajons

Jēkabpils

26826

1568

4313

5624

3

3513225

Aknīste ar lauku teritoriju

1950

110

380

477

0

0

278174

Viesīte ar lauku teritoriju

2918

186

516

643

401217

Asares pagasts

605

43

116

140

87352

Atašienes pagasts

875

59

158

222

125676

Ābeļu pagasts

998

55

180

201

133202

Dignājas pagasts

643

40

153

150

98205

Dunavas pagasts

936

57

171

234

132730

Elkšņu pagasts

694

38

126

162

95572

Gārsenes pagasts

1030

36

148

228

125573

Kalna pagasts

805

65

170

156

118166

Krustpils pagasts

996

63

181

242

140789

Kūku pagasts

2118

138

307

640

86

298575

Leimaņu pagasts

627

35

135

132

89565

Mežāres pagasts

1072

61

217

203

147408

Rites pagasts

759

58

163

156

112244

Rubenes pagasts

1365

99

226

384

198100

Salas pagasts

3401

216

697

530

461470

Saukas pagasts

798

46

150

196

112952

Sēlpils pagasts

1133

78

245

248

41

167444

Variešu pagasts

1383

82

289

320

200559

Vīpes pagasts

848

57

175

194

124080

Zasas pagasts

1094

53

234

275

159323

Krāslavas rajons

Krāslavas novads

11550

635

1885

2310

15

8

1493617

Dagda

2720

131

409

733

7

362518

Andrupenes pagasts

1579

103

303

374

226536

Andzeļu pagasts

788

54

138

181

110035

Asūnes pagasts

675

56

124

167

99846

Aulejas pagasts

753

27

120

226

102236

Bērziņu pagasts

607

25

95

163

80490

Dagdas pagasts

932

70

171

202

132121

Ezernieku pagasts

1106

62

167

278

147477

Grāveru pagasts

666

30

84

186

85303

Indras pagasts

1537

86

233

463

214851

Izvaltas pagasts

931

65

141

267

132035

Kalniešu pagasts

989

64

161

271

139808

Kaplavas pagasts

826

45

134

216

112967

Kastuļinas pagasts

1055

50

133

308

137507

Kombuļu pagasts

825

38

121

236

110503

Konstantinovas pagasts

674

49

136

114

93846

Ķepovas pagasts

371

22

77

68

51415

Piedrujas pagasts

718

46

100

190

96638

Robežnieku pagasts

1128

71

183

300

157598

Skaistas pagasts

858

40

145

249

119907

Svariņu pagasts

532

36

89

134

74702

Šķaunes pagasts

736

52

116

155

98471

Šķeltovas pagasts

860

51

123

269

120597

Ūdrīšu pagasts

1749

112

257

475

240011

Kuldīgas rajons

Kuldīga

13120

849

2133

2917

16

1767912

Skrunda ar lauku teritoriju

3988

281

667

951

556287

Alsungas pagasts

1967

117

360

472

10

275787

Ēdoles pagasts

1056

95

195

186

148957

Gudenieku pagasts

887

52

196

166

125924

Īvandes pagasts

467

37

101

82

67818

Kabiles pagasts

957

84

176

205

138865

Kurmāles pagasts

2343

174

450

387

320860

Laidu pagasts

1362

117

301

254

203711

Nīkrāces pagasts

809

76

136

162

114427

Padures pagasts

1113

76

211

248

158060

Pelču pagasts

1064

67

217

193

147419

Raņķu pagasts

574

39

108

124

80778

Rendas pagasts

1255

95

216

277

175480

Rudbāržu pagasts

1246

111

214

252

17

175891

Rumbas pagasts

1742

145

338

335

249748

Snēpeles pagasts

877

66

187

172

128052

Turlavas pagasts

1082

93

261

169

162704

Vārmes pagasts

1170

96

257

193

170166

Liepājas rajons

Aizpute

5545

338

907

1354

757980

Durbes novads

2269

125

410

528

312024

Sakas novads

1972

119

385

534

290216

Grobiņa

4313

290

728

904

1

583420

Priekule

2582

167

438

579

352709

Aizputes pagasts

1061

63

227

200

149324

Bārtas pagasts

764

60

165

159

113901

Bunkas pagasts

1089

83

180

214

147376

Cīravas pagasts

1440

120

310

250

210090

Dunalkas pagasts

898

55

208

174

131098

Dunikas pagasts

809

46

161

187

114894

Embūtes pagasts

515

25

103

131

73570

Gaviezes pagasts

996

78

217

165

143492

Gramzdas pagasts

857

58

149

158

114283

Grobiņas pagasts

2803

183

463

590

375616

Kalētu pagasts

815

49

194

164

120695

Kalvenes pagasts

836

68

165

167

120841

Kazdangas pagasts

1657

140

288

390

30

239519

Lažas pagasts

763

53

151

149

107398

Medzes pagasts

1462

120

266

269

203530

Nīcas pagasts

2819

170

485

639

4

384044

Otaņķu pagasts

1017

53

172

270

140536

Priekules pagasts

749

52

162

159

110196

Rucavas pagasts

1422

71

246

372

196189

Vaiņodes pagasts

2691

184

444

701

379925

Vecpils pagasts

573

52

104

112

81944

Vērgales pagasts

1573

93

308

341

220371

Virgas pagasts

983

75

183

239

143582

Limbažu rajons

Limbaži

8929

498

1556

1793

4

1180247

Ainaži ar lauku teritoriju

1810

116

328

356

245425

Aloja ar lauku teritoriju

2600

153

443

580

350961

Salacgrīva ar lauku teritoriju

6011

357

1081

1329

6

823839

Staicele ar lauku teritoriju

2008

119

432

486

6

296739

Braslavas pagasts

820

39

186

203

20

121252

Brīvzemnieku pagasts

1291

65

345

238

18

193516

Katvaru pagasts

1437

85

260

319

197376

Lēdurgas pagasts

1656

108

349

323

3

235947

Liepupes pagasts

2436

135

424

585

333806

Limbažu pagasts

2555

207

447

475

351449

Pāles pagasts

937

52

168

220

128907

Skultes pagasts

2060

106

380

530

289388

Umurgas pagasts

1370

81

249

353

16

5

194628

Vidrižu pagasts

1643

104

334

344

233383

Viļķenes pagasts

1629

92

319

409

234105

Ludzas rajons

Ludza

10242

562

1513

2143

1299804

Kārsava

2567

161

358

702

347522

Ciblas novads

1556

84

252

380

209075

Zilupes novads

2833

179

438

648

377650

Blontu pagasts

533

25

88

129

70792

Briģu pagasts

814

53

124

205

110916

Cirmas pagasts

786

32

126

190

14

102130

Goliševas pagasts

532

23

105

133

74587

Isnaudas pagasts

1217

63

226

246

17

162892

Istras pagasts

953

49

148

272

130894

Lauderu pagasts

508

24

76

133

66990

Malnavas pagasts

1853

107

261

528

251556

Mežvidu pagasts

1053

56

165

282

143134

Mērdzenes pagasts

961

47

152

246

128355

Nirzas pagasts

620

20

107

175

84023

Ņukšas pagasts

591

23

92

156

77534

Pasienes pagasts

775

48

116

186

103271

Pildas pagasts

806

58

124

224

114328

Pureņu pagasts

527

21

99

128

71757

Pušmucovas pagasts

761

38

154

170

106429

Rundēnu pagasts

700

26

112

223

97035

Salnavas pagasts

1058

64

172

295

148899

Zvirgzdenes pagasts

1008

63

187

259

144937

Madonas rajons

Madona

9453

577

1640

1995

6

1274135

Cesvaine ar lauku teritoriju

3387

227

671

715

26

5

481383

Lubāna

1971

109

380

453

275915

Varakļāni

2251

112

400

630

1

318107

Aronas pagasts

1596

127

279

309

220396

Barkavas pagasts

1594

71

273

350

5

208361

Bērzaunes pagasts

1818

109

336

358

245952

Dzelzavas pagasts

1433

98

238

350

2

199721

Ērgļu pagasts

2863

158

522

702

14

399400

Indrānu pagasts

1124

66

201

298

159862

Jumurdas pagasts

348

15

62

91

47751

Kalsnavas pagasts

2180

134

432

473

308081

Lazdonas pagasts

822

54

159

156

113412

Liezēres pagasts

1614

82

348

317

10

225495

Ļaudonas pagasts

1689

111

336

413

3

246922

Mārcienas pagasts

1255

81

241

243

172957

Mētrienas pagasts

897

42

157

206

119750

Murmastienes pagasts

982

76

179

248

144038

Ošupes pagasts

1428

72

301

295

199617

Praulienas pagasts

1872

101

391

375

261232

Sarkaņu pagasts

1620

94

357

278

226290

Sausnējas pagasts

733

32

136

168

9

98928

Varakļānu pagasts

1038

76

209

289

158984

Vestienas pagasts

787

55

161

166

113638

Ogres rajons

Ikšķiles novads

6704

440

1164

1340

902983

Lielvārdes novads

7637

518

1467

1397

1049278

Ogres novads

29009

1641

4309

5878

3676435

Ķeguma novads

4463

270

819

855

600095

Birzgales pagasts

1925

117

387

393

269807

Jumpravas pagasts

2054

117

334

422

267908

Krapes pagasts

851

55

164

170

118098

Ķeipenes pagasts

1253

77

226

258

170193

Lauberes pagasts

816

41

192

156

28

117019

Lēdmanes pagasts

1486

89

265

323

202656

Madlienas pagasts

2172

162

446

482

27

319910

Mazozolu pagasts

691

31

143

138

94301

Meņģeles pagasts

792

52

168

149

112496

Suntažu pagasts

2164

133

421

429

298872

Taurupes pagasts

1084

60

231

242

155904

Preiļu rajons

Preiļu novads

10548

567

1881

2025

1386265

Līvānu novads

12180

657

1977

2601

1590003

Vārkavas novads

1930

120

377

555

289187

Riebiņu novads

6967

406

1175

1855

974756

Aglonas pagasts

2622

138

564

646

23

384005

Jersikas pagasts

1099

57

163

288

146065

Pelēču pagasts

912

59

146

251

128492

Rudzātu pagasts

1031

62

200

249

147541

Saunas pagasts

1230

54

229

379

178601

Sutru pagasts

784

56

131

211

112599

Vārkavas pagasts

729

43

119

189

100587

Rēzeknes rajons

Viļāni

3763

228

570

877

498239

Audriņu pagasts

1313

76

206

307

174605

Bērzgales pagasts

803

59

146

180

113916

Čornajas pagasts

1587

100

277

336

215307

Dekšāres pagasts

981

57

197

246

142514

Dricānu pagasts

1207

76

182

327

166233

Feimaņu pagasts

1102

64

174

307

153125

Gaigalavas pagasts

1185

78

243

284

174209

Griškānu pagasts

2039

133

335

403

269463

Ilzeskalna pagasts

995

77

172

255

144265

Kantinieku pagasts

691

56

146

140

102280

Kaunatas pagasts

1507

90

250

389

208949

Lendžu pagasts

821

51

143

202

114688

Lūznavas pagasts

1223

64

216

275

164868

Maltas pagasts

3570

195

611

822

481530

Mākoņkalna pagasts

815

39

124

241

111598

Nagļu pagasts

617

33

95

166

83633

Nautrēnu pagasts

1566

91

264

449

223072

Ozolaines pagasts

1875

132

300

365

247962

Ozolmuižas pagasts

1128

87

210

222

158390

Pušas pagasts

573

21

82

179

76679

Rikavas pagasts

1006

57

174

269

141433

Sakstagala pagasts

1700

134

312

328

237655

Silmalas pagasts

3492

289

687

712

33

507480

Sokolku pagasts

952

62

169

203

130557

Stoļerovas pagasts

760

48

155

165

108787

Stružānu pagasts

993

66

144

278

14

137563

Vērēmu pagasts

1870

104

410

354

263667

Viļānu pagasts

2081

130

348

469

282125

Rīgas rajons

Baldone ar lauku teritoriju

5096

331

962

991

15

699629

Baloži

4019

204

627

650

488785

Olaine

12840

791

1948

2338

4

1621323

Salaspils novads

20970

1285

3060

3870

2624678

Saulkrasti ar lauku teritoriju

5690

297

884

1460

762018

Vangaži

4107

250

724

730

18

538638

Siguldas novads

14774

827

2588

3116

1975735

Allažu pagasts

1908

114

309

398

250834

Ādažu pagasts

7440

468

1278

1129

947755

Babītes pagasts

5772

403

930

1070

757060

Carnikavas pagasts

5079

253

840

1103

663038

Daugmales pagasts

1006

76

182

200

139854

Garkalnes pagasts

4275

315

725

782

572336

Inčukalna pagasts

4054

271

703

855

7

552905

Krimuldas pagasts

4329

272

799

819

5

584664

Ķekavas pagasts

11888

782

1903

2288

1553568

Mālpils pagasts

4285

320

736

736

7

570935

Mārupes pagasts

9199

636

1621

1738

1240791

Olaines pagasts

5540

335

853

956

693941

Ropažu novads

6285

404

1121

1040

823515

Salas pagasts

1332

87

243

222

176364

Sējas pagasts

2456

177

441

468

335690

Stopiņu novads

7598

454

1190

1411

967495

Saldus rajons

Saldus

12694

872

2250

2605

1739883

Brocēnu novads

6628

475

1181

1456

14

927593

Ezeres pagasts

1481

116

285

276

208621

Gaiķu pagasts

873

56

161

174

119321

Jaunauces pagasts

487

30

76

118

65703

Jaunlutriņu pagasts

1038

77

239

170

151035

Kursīšu pagasts

1031

76

224

178

147971

Lutriņu pagasts

1452

105

332

244

19

11

210765

Nīgrandes pagasts

1919

154

415

243

267290

Novadnieku pagasts

1995

109

385

385

269649

Pampāļu pagasts

866

55

209

148

126394

Rubas pagasts

1099

80

240

242

164364

Saldus pagasts

1720

98

358

234

227157

Šķēdes pagasts

827

91

168

140

124116

Vadakstes pagasts

630

37

151

103

90269

Zaņas pagasts

854

72

189

145

125597

Zirņu pagasts

1813

114

377

323

252066

Zvārdes pagasts

387

34

75

66

54896

Talsu rajons

Talsi

11844

697

2130

2374

1590404

Sabiles novads

3398

234

684

733

489183

Stende

1907

122

320

440

260893

Valdemārpils ar lauku teritoriju

2756

189

514

608

388896

Balgales pagasts

1014

75

215

196

147044

Dundagas pagasts

3937

236

758

850

549070

Ģibuļu pagasts

2611

198

473

531

364849

Īves pagasts

604

46

136

112

89178

Kolkas pagasts

1274

76

237

261

173887

Ķūļciema pagasts

520

33

115

97

74512

Laidzes pagasts

1836

131

402

272

257283

Laucienes pagasts

1999

147

380

485

63

292104

Lībagu pagasts

2197

141

430

435

305633

Lubes pagasts

645

35

165

110

94572

Mērsraga pagasts

1985

109

305

478

262596

Rojas pagasts

4670

290

858

1048

649741

Strazdes pagasts

481

22

115

102

16

70062

Valdgales pagasts

1533

130

322

269

222814

Vandzenes pagasts

1964

130

401

400

279556

Virbu pagasts

1024

72

193

194

141407

Tukuma rajons

Tukums

19696

1367

3468

3916

2682251

Kandavas novads

8546

563

1651

1788

1200176

Degoles pagasts

818

63

162

168

117954

Džūkstes pagasts

1753

123

330

384

248503

Engures pagasts

2896

195

531

638

405435

Irlavas pagasts

1644

119

355

310

27

238157

Jaunpils pagasts

2563

178

525

510

366035

Jaunsātu pagasts

1184

98

215

244

168283

Lapmežciema pagasts

2429

123

417

531

321607

Lestenes pagasts

779

69

163

127

112677

Pūres pagasts

1710

104

315

365

235107

Sēmes pagasts

1319

103

268

266

191530

Slampes pagasts

2250

160

409

435

308866

Smārdes pagasts

2822

151

456

692

79

378926

Tumes pagasts

1831

99

335

371

245221

Vānes pagasts

1263

96

280

227

184504

Viesatu pagasts

467

35

107

64

66345

Zantes pagasts

667

47

138

131

95544

Zentenes pagasts

664

45

150

139

98598

Valkas rajons

Valka

6545

322

1030

1581

861521

Seda ar lauku teritoriju

1742

110

190

488

8

225369

Smiltene

6087

374

1022

1331

2

819217

Strenči

1496

72

217

419

199560

Bilskas pagasts

1570

111

334

333

230234

Blomes pagasts

1065

54

213

231

147719

Brantu pagasts

680

42

143

116

94042

Ērģemes pagasts

1087

51

212

261

8

151578

Ēveles pagasts

661

39

135

143

93822

Grundzāles pagasts

1018

60

203

250

147130

Jērcēnu pagasts

617

35

126

158

90293

Kārķu pagasts

843

47

163

213

120670

Launkalnes pagasts

1320

90

233

279

181542

Palsmanes pagasts

1064

63

233

212

152378

Plāņu pagasts

799

47

136

173

107151

Smiltenes pagasts

1283

115

266

210

185501

Trikātas pagasts

1144

68

231

269

164645

Valkas pagasts

1523

105

268

312

208338

Variņu pagasts

960

61

202

179

135207

Vijciema pagasts

829

53

176

187

121326

Zvārtavas pagasts

597

50

112

135

87362

Valmieras rajons

Valmiera

27500

1636

4577

5679

12

27

3634295

Mazsalaca ar lauku teritoriju

2411

136

379

701

337221

Rūjiena

3676

161

582

952

487221

Bērzaines pagasts

690

46

143

131

97583

Brenguļu pagasts

975

51

160

232

130252

Burtnieku pagasts

1609

97

281

372

221075

Dikļu pagasts

1300

65

256

320

183969

Ipiķu pagasts

334

16

73

74

47684

Jeru pagasts

1450

79

226

325

189311

Kauguru pagasts

1609

107

327

302

225554

Kocēnu pagasts

3091

181

547

696

422475

Ķoņu pagasts

851

77

175

182

128339

Lodes pagasts

421

32

82

88

60467

Matīšu pagasts

1105

68

202

244

152827

Naukšēnu pagasts

1625

103

376

302

236486

Ramatas pagasts

565

35

112

129

80746

Rencēnu pagasts

1807

110

325

352

242386

Sēļu pagasts

550

39

114

94

77120

Skaņkalnes pagasts

877

42

217

183

129576

Vaidavas pagasts

1202

59

265

246

169949

Valmieras pagasts

3357

194

599

540

431817

Vecates pagasts

601

50

124

113

87525

Vilpulkas pagasts

751

73

162

125

111891

Zilākalna pagasts

919

74

162

201

130392

Ventspils rajons

Piltene ar lauku teritoriju

1775

95

312

342

232279

Ances pagasts

785

48

147

178

109877

Jūrkalnes pagasts

423

40

84

84

62772

Popes pagasts

1144

74

229

223

160033

Puzes pagasts

1070

55

200

213

10

142987

Tārgales pagasts

1968

143

387

338

272333

Ugāles pagasts

2614

169

429

557

350045

Usmas pagasts

624

40

126

118

86977

Užavas pagasts

608

40

109

128

83530

Vārves pagasts

2034

126

384

347

271368

Ziru pagasts

588

36

103

108

77468

Zlēku pagasts

578

57

128

83

85430

Rajonu pilsētās,

novados un

pagastos kopā:

1182288

73853

210029

250692

558

864

161108256

Pavisam:

2317287

134207

370170

504720

898

1211

340530227

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

31.12.2004