Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.528

Rīgā 2004.gada 8.jūnijā (prot. Nr.34 35.§)
Kārtība, kādā atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti karavīra mantai viņa dienesta pienākumu izpildes dēļ
Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 53.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti karavīra mantai viņa dienesta pienākumu izpildes dēļ.

2. Par karavīra mantu netiek uzskatīta lietošanā nodota valsts manta.

3. Zaudējumu atlīdzību izmaksā no Aizsardzības ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Lai saņemtu atlīdzību, karavīrs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim rakstisku iesniegumu zaudējumu atlīdzībai (pielikums).

5. Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina zaudējumu atlīdzības pieprasītāja īpašuma vai valdījuma tiesības, kā arī dokumentus, kas apliecina zaudējumu nodarīšanas faktu un nodarīto zaudējumu apmēru.

6. Nacionālo bruņoto spēku komandieris izveido komisiju (turpmāk — komisija). Komisija mēneša laikā pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu. Ja nepieciešama papildu informācija vai papildus jāpārbauda zaudējumu nodarīšanas apstākļi vai zaudējumu faktiskais apmērs un aprēķins, lēmumu pieņem divu mēnešu laikā, par to paziņojot iesniedzējam.

7. Komisija, izvērtējot šo noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. atlīdzināt zaudējumus pilnā apmērā;

7.2. atteikt zaudējumu atlīdzināšanu.

8. Komisija var atteikt zaudējumu atlīdzināšanu, ja:

8.1. karavīrs nav iesniedzis visus šo noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus;

8.2. pārbaudot iesniegtos dokumentus, nav konstatēta cēloniska sakarība starp mantas bojājumiem un karavīra dienesta pienākumu pildīšanu.

9. Komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē karavīru, nosūtot viņam attiecīgu motivētu lēmumu.

10. Šo noteikumu 7.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

11. Aizsardzības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

12. Atlīdzība izmaksājama 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par zaudējumu atlīdzināšanu. Attiecīgo summu pārskaita uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

Ministru prezidents I.Emsis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.528
Aizsardzības ministrs A.Slakteris
12.06.2004