Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2004.gada 16.martā (prot. Nr.13, 26.§)

Noteikumi par banānu importētāju reģistrāciju un to statusa noteikšanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests (turpmāk - dienests) reģistrē banānu importētājus un nosaka to atbilstību tradicionāla importētāja vai netradicionāla importētāja statusam.

2. Tradicionālais importētājs ir importētājs, kurš 2000., 2001. un 2002.gadā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Čehijas, Maltas, Slovēnijas vai Kipras teritorijā, uzņemoties visus riskus, ir veicis svaigu banānu primāro importu (banāni importēti tieši no ražotājvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts) vismaz 250 tonnu apjomā katru gadu. References apjoms tradicionālajam importētājam ir vidējais 2000., 2001. un 2002.gadā veiktā svaigu banānu primārā importa apjoms.

3. Netradicionālais importētājs ir importētājs, kurš 2002. vai 2003.gadā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Čehijas, Maltas, Slovēnijas vai Kipras teritorijā, uzņemoties visus riskus, ir veicis svaigu banānu importu, ja to muitas vērtība kādā no minētajiem gadiem ir bijusi vismaz 1,2 miljoni eiro.

4. Lai reģistrētos par tradicionālo vai netradicionālo importētāju, banānu importētājs līdz 2004.gada 25.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā reģistrācijas iesniegumu.

5. Banānu importētāju nevar reģistrēt gan par tradicionālo, gan netradicionālo importētāju.

6. Lai reģistrētos par tradicionālo importētāju, banānu importētājs reģistrācijas iesniegumam pievieno komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu) un šādus dokumentus (oriģinālus vai apliecinātas kopijas):

6.1. dokumentus, kas apliecina banānu izcelsmi un to primāro importu šo noteikumu 2.punktā minētajā laikposmā:

6.1.1. pirkuma līgumu ar ražotājvalsts komersantu;

6.1.2. konosamentu un transportēšanas shēmu;

6.1.3. banānu transportēšanas, apdrošināšanas un pirkuma dokumentus;

6.2. dokumentus (muitas deklarācijas vai citus muitas dokumentus), kas apliecina ievesto banānu apjomu un to izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Čehijas, Maltas, Slovēnijas vai Kipras teritorijā šo noteikumu 2.punktā minētajā laikposmā.

7. Lai reģistrētos par netradicionālo importētāju, banānu importētājs reģistrācijas iesniegumam pievieno komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu) un šādus dokumentus (oriģinālus vai apstiprinātas kopijas):

7.1. dokumentus (muitas deklarācijas vai citus muitas dokumentus), kas apliecina ievesto banānu apjomu un to izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Čehijas, Maltas, Slovēnijas vai Kipras teritorijā šo noteikumu 3.punktā minētajā laikposmā;

7.2. neatkarīga auditora apliecinājumu vai muitas deklarācijas, kas apliecina, ka šo noteikumu 3.punktā minētajā laikposmā ir veikts banānu imports vismaz 1,2 miljonu eiro apmērā;

7.3. nodrošinājumu (150 eiro par tonnu) reģistrācijai pieteiktajam importējamam banānu daudzumam.

8. Banānu importētājam, kas iesniedzis iesniegumu, lai reģistrētos par netradicionālo importētāju, reģistrācijai pieteiktais banānu daudzums nepārsniedz 70 % no importa apjomiem, par kuriem tam ir šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētie dokumenti.

9. Nodrošinājums var būt drošības nauda vai bankas garantijas vēstule, vai apdrošināšanas polise.

10. Ja banānu importētājs, kas iesniedzis iesniegumu, lai reģistrētos par netradicionālo importētāju, par nodrošinājumu izvēlējies drošības naudu, tas iemaksā dienesta noteiktajā kontā drošības naudas summu, kas atbilst reģistrācijai pieteiktajam importējamam banānu daudzumam. Maksu par bankas pakalpojumiem sedz banānu importētājs.

11. Ja banānu importētājs, kas iesniedzis iesniegumu, lai reģistrētos par netradicionālo importētāju, par nodrošinājumu izvēlējies bankas garantiju vai apdrošināšanu, tas iesniedz dienestā bankas garantijas vēstuli vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apdrošināšanas polisi.

12. Ja banānu importētājs, kas iesniedzis iesniegumu, lai reģistrētos par netradicionālo importētāju, maina nodrošinājuma veidu, tas nekavējoties informē par to dienestu. Iepriekšējo nodrošinājumu uzskata par atsauktu pēc tam, kad dienests ir devis rakstisku piekrišanu nodrošinājuma veida maiņai.

13. Dienests saņemtos reģistrācijas iesniegumus reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā.

14. Dienests sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi līdz 2004.gada 14.aprīlim pārbauda iesniegtos reģistrācijas iesniegumus un dokumentus.

15. Dienests, ņemot vērā pārbaudes rezultātus, pieņem lēmumu par banānu importētāja reģistrēšanu tradicionālā vai netradicionālā importētāja statusā vai par reģistrācijas atteikumu un paziņo attiecīgo lēmumu reģistrācijas iesnieguma iesniedzējam.

16. Šo noteikumu 16.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram.

17. Dienests līdz 2004.gada 15.aprīlim nosūta Eiropas Komisijai tradicionālo un netradicionālo importētāju sarakstu. Sarakstā ietver šādu informāciju:

17.1. par reģistrētajiem tradicionālajiem importētājiem - references apjomi un banānu apjomi, kas izlaisti brīvam apgrozījumam Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Čehijas, Maltas, Slovēnijas vai Kipras teritorijā;

17.2. par reģistrētajiem netradicionālajiem importētājiem - banānu apjomi, kas izlaisti brīvam apgrozījumam Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas, Čehijas, Maltas, Slovēnijas vai Kipras teritorijā.

18. Noteikumi ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 20.martu.

20.03.2004