Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.10.2013. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums

1.pants. (1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta (turpmāk — Projekts) īstenošanu.

(2) Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību, infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, bibliotēkas iekārtošanu un valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošanu.

(3) Projekts īstenojams līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas Uzraudzības padomes (turpmāk — Uzraudzības padome) apstiprinātu Projekta īstenošanas darbu un to finansējuma plānu un grafiku.

(4) Ar projekta īstenošanu saistītie norēķini veicami ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, kad tiek slēgts Valsts kasē atvērtais Kultūras ministrijas konts, kurā uzkrāja projekta īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2008., 21.06.2012. un 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 10.10.2013.)

2.pants. (1) Projekta īstenošanas mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un sekmēt Latvijas resursu izmantošanu.

(2) Latvijas Nacionālo bibliotēku veido kā ikvienai personai pieejamu informācijas, izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas centru.

(3) Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma, kas izveidota, īstenojot Projektu, nodrošina pakalpojumu pieejamību ikvienai personai.

(4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka un palīgbūves, kas uzceltas, īstenojot Projektu, ir valsts īpašums, kas tiek nostiprināts uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

3.pants. (1) Projektu īsteno valsts Kultūras ministrijas personā.

(2) Projekta īstenošanu uzrauga Ministru kabineta izveidotā Uzraudzības padome sešu cilvēku sastāvā. Uzraudzības padomi vada finanšu ministrs. Uzraudzības padomē ir iekļauts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētājs, Rīgas Domes pārstāvis un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības pārstāvis.

(3) Uzraudzības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2008. likumu, kas stājas spēkā 02.05.2008.)

4.pants. (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku būvē pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta "Latvijas Nacionālā bibliotēka".

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamo zemi, kā arī uz tās esošās ēkas atsavina valsts vajadzībām likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" noteiktajā kārtībā. Atsavinātais nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām nepieciešamās zemes plāns noteikts šā likuma pielikumā.

(3) Projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2008. likumu, kas stājas spēkā 02.05.2008.)

5.pants. (1) Projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus uzkrāj Kultūras ministrijas atvērtajā kontā Valsts kasē.

(2) Projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus nevar izlietot citiem mērķiem.

(3) Projekta īstenošanu finansē no:

1) privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem (pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas);

2) valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā;

3) projekta īstenošanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem un ar Ministru kabineta lēmumu piešķirtiem atskaitījumiem no privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem.

(4) Projekta īstenošanu papildus var finansēt no:

1) pašvaldību budžetu līdzekļiem;

2) neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem;

3) ziedojumiem un dāvinājumiem;

4) Projekta īstenošanai paredzētās loterijas ieņēmumiem;

5) citiem likumos noteiktiem līdzekļu avotiem.

(5) Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībai ir tiesības vākt līdzekļus Latvijā un ārvalstīs, pieņemt Projekta īstenošanai paredzētos ziedojumus un dāvinājumus un uzskaitīt tos. Ziedotie un dāvinātie līdzekļi ieskaitāmi Valsts kasē atvērtajā kontā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2008. likumu, kas stājas spēkā 02.05.2008.)

6.pants. Projekta īstenošanai izmantotā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli un citiem muitas maksājumiem.

7.pants. Projektu visos tā īstenošanas posmos apdrošina, veicot visu risku apdrošināšanu (tai skaitā piedāvājuma, avansa, visu būvniecības risku, civiltiesiskās atbildības un garantijas perioda apdrošināšanu).

8.pants. Uzraudzības padome reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam ziņojumu par Projekta īstenošanu. Ministru kabinets reizi gadā iesniedz Saeimai pārskatu par Projekta īstenošanas gaitu.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 8.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 22.maijā
PIEL3L79 COPY.GIF (70732 bytes)
10.10.2013