Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.232

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23, 51.§)

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas kārtība un bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtība

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 13.1 panta pirmās daļas 2.punktu un 13.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas kārtību un bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtību.

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests):

2.1. reģistrē bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītās personas;

2.2. izveido un uztur bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistru.

3. Pilnvarota akreditēta sertifikācijas institūcija (turpmāk - sertifikācijas institūcija) desmit darbdienu laikā pēc bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības sertifikāta (turpmāk - sertifikāts) izsniegšanas personai iesniedz dienestā šī sertifikāta kopiju vai izziņas kopiju par bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - uzņēmums) darbības sākšanu.

4. Sertifikācijas institūcija desmit darbdienu laikā informē dienestu par:

4.1. jaunas bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas nozares sertificēšanu;

4.2. jaunas bioloģiskās lauksaimniecības produktu ieguves platības sertificēšanu;

4.3. personas vārda, uzvārda, nosaukuma, adreses vai reģistrācijas numura maiņu Uzņēmumu reģistrā;

4.4. bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītās personas darbības izbeigšanu;

4.5. sertifikāta anulēšanu.

5. Ja sertifikācijas institūcija ir anulējusi sertifikātu, dienests svītro attiecīgo personu no bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistra.

6. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistītās personas:

6.1. nodrošina dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un uzskaites dokumentiem, kā arī sniedz pieprasīto papildu informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības produktu apriti;

6.2. nodrošina, ka, izmantojot uzskaites dokumentus, ir iespējams izsekot līdzi visiem bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites posmiem;

6.3. uzskaita iepirktos izejmateriālus, augu aizsardzības un augsnes ielabošanas līdzekļus, sēklas un stādu materiālus, kā arī citas vielas vai produktus, ko izmanto bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai;

6.4. aptur bioloģiskās lauksaimniecības produkta izplatīšanu un izņem to no apgrozības, ja tā apritē netiek ievērotas bioloģiskās lauksaimniecības produkta marķēšanas prasības.

7. Sertifikācijas institūcija:

7.1. nodrošina dienestam iespēju iepazīties ar dokumentiem un informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības produktu atzīšanu un sertificēšanu;

7.2. iesniedz dienestā:

7.2.1. katru mēnesi līdz piektajam datumam - pārskatu par iepriekšējā mēnesī izsniegtajiem un anulētajiem sertifikātiem un izziņām par uzņēmuma darbības sākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, kā arī ziņojumu par uzņēmuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.2.2. līdz 31.janvārim - pārskatu par iepriekšējā gadā sertificētajiem uzņēmumiem un izsniegtajām izziņām par uzņēmuma darbības sākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, kā arī pārskatu par saražoto bioloģiskās lauksaimniecības produktu daudzumu.

8. Dienests:

8.1. uzrauga un kontrolē bioloģiskās lauksaimniecības produktu un ar šiem produktiem saistīto procesu atzīšanas kārtību;

8.2. informē Zemkopības ministriju par bioloģiskās lauksaimniecības produktu sertificēšanā konstatētajiem pārkāpumiem;

8.3. uzrauga un kontrolē bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

8.3.1. gadā pārbauda ne mazāk kā desmit procentu sertificēto bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu;

8.3.2. ņem paraugus un pārbauda tā rīcībā esošo informāciju par neatļautu līdzekļu izmantošanu bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanā.

9. Ja dienests konstatē bioloģiskās lauksaimniecības produkta aprites neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un patērētāja maldināšanu, tas brīdina attiecīgo bioloģiskās lauksaimniecības produkta apritē iesaistīto personu un līdz apstākļu noskaidrošanai aizliedz bioloģiskās lauksaimniecības produkta izplatīšanu.

10. Dienests uzrauga un kontrolē bioloģiskās lauksaimniecības produktu ievešanu valstī un izvešanu no tās.

11. Lai ievestu valstī bioloģiskās lauksaimniecības produktus, ir nepieciešams eksportētājvalsts kompetentās institūcijas izsniegts un dienesta apstiprināts sertifikāts (oriģināls).

12. Atļauts valstī ievest un tirgot bioloģiskās lauksaimniecības produktus no valstīm vai to daļām, kā arī tiem uzņēmumiem, kas nodrošina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu.

13. Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības produktus drīkst ievest (saņemt) persona, kas ir reģistrēta bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistrā un norādījusi ievedamo bioloģiskās lauksaimniecības produktu veidu un daudzumu.

14. Noteikumi zaudē spēku ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 7.maiju.

07.05.2003