Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.11.2002. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu, Ministru prezidenta karogu un aizsardzības ministra karogu

(Likuma nosaukums 24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

1. pants. (1) Valsts prezidenta standarts ir balts ar taisno krustu valsts karoga krāsu samēros. Krusta centrā valsts karoga krāsu pārtraukumā valsts lielais ģerbonis. Ģerboņa augstums ir 1/3 no standarta platuma, ģerboņa vairoga saules centrs ir standarta centrā. Valsts krasu platums pret standarta platumu ir l : 5 standarta garuma un platuma attiecība ir 3 : 2.

(2) Valsts prezidenta standartu lieto:

1) virs (pie) ēkas, kur pastāvīgi uzturas Valsts prezidents;

2) Valsts prezidenta darba telpās;

3) uz automašīnas vai cita transportlīdzekļa, ar kuru pārvietojas Valsts prezidents;

4) citos Valsts prezidenta noteiktajos gadījumos.

2. pants. (1) Saeimas priekšsēdētāja karogs ir balts ar taisno krustu valsts karoga krāsu samēros. Karoga augšējā labajā laukumā valsts lielais ģerbonis. Ģerboņa augstums ir 5/6 no laukuma augstuma, ģerboņa vairoga saules centrs ir laukuma centrā. Valsts krāsu platums pret karoga platumu ir 1 : 5. Karoga garuma un platuma attiecība ir 3 : 2.

(2) Saeimas priekšsēdētāja karogu lieto:

1) Saeimas priekšsēdētāja darba telpās;

2) uz automašīnas vai cita transportlīdzekļa, ar kuru pārvietojas Saeimas priekšsēdētājs;

3) citos Saeimas priekšsēdētāja noteiktajos gadījumos.

3. pants. (1) Ministru prezidenta karogs ir balts ar taisno krustu valsts karoga krāsu samēros. Karoga augšējā kreisajā laukumā valsts, lielais ģerbonis. Ģerboņa augstums ir 5/6 no laukuma augstuma, ģerboņa vairoga saules centrs ir laukuma centrā. Valsts krāsu platums pret karoga platumu ir 1 : 5. Karoga garuma un platuma attiecība ir 3 : 2.

(2} Ministru prezidenta karogu lieto:

1) Ministru prezidenta darba telpās;

2) uz automašīnas vai cita transportlīdzekļa, ar kuru pārvietojas Ministru prezidents;

3) citos Ministru prezidenta noteiktajos gadījumos.

3.1 pants. (1) Aizsardzības ministra karogs ir balts ar taisno krustu valsts karoga krāsu samēros. Karoga augšējā kreisajā laukumā karavīru kokarde (bez valsts krāsu lentes). Kokardes platums ir 3/5 no laukuma platuma. Valsts krāsu platums pret karoga platumu ir 1 : 5. Karoga garuma un platuma attiecība ir 3 : 2 (likuma pielikumā — karoga attēls).

(2) Aizsardzības ministra karogu lieto:

1) aizsardzības ministra darba telpās;

2) citos aizsardzības ministra noteiktajos gadījumos.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

4. pants. Valsts prezidenta standartā, Saeimas priekšsēdētāja karogā, Ministru prezidenta karogā un aizsardzības ministra karogā, standarta un karogu attēlos neatkarīgi no to izmēriem precīzi jāievēro šajā likumā noteiktās proporcijas, standartam, karogiem un to attēliem jāatbilst šā pielikumā dotajiem paraugiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

5. pants. Kārtību, kādā izgatavojams standarts, karogi un to kāti, kā tiražējami standarta un karogu attēli, kā arī standarta un karogu lietošanas kārtību atsevišķos gadījumos nosaka attiecīgi Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Ministru prezidents un aizsardzības ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

Likums Saeimā pieņemts 1995. gada 8. jūnijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995. gada 17. jūnijā
Likuma "Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu,
Ministru prezidenta karogu un aizsardzības ministra karogu"
pielikums
Aizsardzības ministra karogs

(Pielikums 24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

27.11.2002