Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par militāros noziegumus izdarījušo personu amnestiju

1940. gadā Latvijas Republiku vardarbīgi iekļāva Padomju Savienības sastāvā. Kopš tā laika Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji tika iesaukti dienestā Padomju Armijā, pamatojoties uz PSRS likumiem. 1991. gada 21. augustā Latvijas Republika tika pasludināta par neatkarīgu valsti, kuras teritorijā ir spēkā tikai tās augstāko valsts varas un pārvaldes institūciju likumi un lēmumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas 1991. gada 10. septembra likumu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā» militārie noziegumi ir izslēgti no Latvijas kriminālkodeksa, šie nodarījumi vairs netiek atzīti par noziedzīgiem un tādēļ pie kriminālatbildības sauktās un notiesātās personas atbrīvojamas no kriminālatbildības un soda izciešanas.

Ņemot to vērā, Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Atbrīvot no kriminālatbildības un soda izciešanas neatkarīgi no krimināllietas ierosināšanas vai soda izciešanas vietas Latvijas Republikas pastāvīgos iedzīvotājus, kuri saukti pie kriminālatbildības un notiesāti par militārajiem noziegumiem pēc KPFSR kriminālkodeksa 238.269. pantam un citu republiku kriminālkodeksu attiecīgajiem pantiem.

2. Atbrīvot no soda izciešanas Latvijas Republikas pastāvīgos iedzīvotājus, kuri notiesāti pēc Latvijas (Latvijas PSR) kriminālkodeksa par militārajiem noziegumiem un sodu izcieš ārpus Latvijas teritorijas.

3. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. Krastiņš

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. Daudišs
Rīgā 1991. gada 17. septembrī
17.09.1991