Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti, pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi un sods par to izdarīšanu:

1.1. Ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) - brīdinājums vai naudas sods līdz 25 latiem;

1.2. Ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar citiem atkritumiem (būvatkritumi, sadzīves atkritumi u.tml.) - naudas sods no 10 līdz 50 latiem;

1.3. Spļaušana uz ielas un citās sabiedriskās vietās - brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.4. Smēķēšana vietās, kurās tas ir aizliegts, - brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.5. Nepilngadīgo smēķēšana mācību iestādē, tās teritorijā, kā arī citās sabiedriskās vietās, kur tas ir aizliegts:

1.5.1. līdz 14 gadu vecumam - naudas sods līdz 5 latiem (soda naudu iekasē no noteikumu pārkāpēju vecākiem vai personām, kas tos aizstāj),

1.5.2. no 14 gadu vecuma - brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem (soda naudu iekasē no noteikumu pārkāpēju vecākiem vai personām, kas tos aizstāj);

1.6. Par nepilngadīgā atrašanos kompjūteru zālēs un citās izklaides vietās mācību stundu laikā:

1.6.1. līdz 14 gadu vecumam - brīdinājums vai naudas sods līdz 25 latiem (soda naudu iekasē no noteikumu pārkāpēju vecākiem vai personām, kas tos aizstāj),

1.6.2. no 14 gadu vecuma - brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem (soda naudu iekasē no noteikumu pārkāpēju vecākiem vai personām, kas tos aizstāj);

1.7. Par bērnu līdz 6 gadu vecumam:

1.7.1. ilgstošu atstāšanu bez pieaugušo uzraudzības sods vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, - brīdinājums vai naudas sods līdz 25 latiem,

1.7.2. atrašanos uz ielas un citās sabiedriskās vietās (izņemot namu pagalmus un iekškvartālu rotaļu laukumus) bez pieaugušo vai vecāku bērnu pavadības sods vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, - brīdinājums vai naudas sods līdz 25 latiem;

1.8. Par nepilngadīgo līdz 15 gadu vecumam atrašanos uz ielas vai citās sabiedriskās vietās (kompjūterzāles, klubi, diskotēkas utt.) bez vecākiem vai personas, kas viņus aizstāj, no plkst. 23 līdz 6 - naudas sods vecākiem vai personai, kas viņus aizstāj, līdz 10 latiem;

1.9. Par nepilngadīgo līdz 18 gadiem atrašanos izklaides vietās (kafejnīcās, klubos, bāros, diskotēkās un organizētos izklaides pasākumos) alkohola un psihotropo vielu reibumā - naudas sods vecākiem vai personai, kas viņus aizstāj, līdz 25 latiem;

1.10. Nepilngadīgo līdz 18 gadu vecumam alkoholisko dzērienu, alus, narkotiku, psihotropo vielu lietošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos, kāpņu telpās, izklaides iestādēs, uz ielas un citās sabiedriskās vietās - vecākiem vai viņu aizstājējiem naudas sods līdz 50 latiem;

1.11. Par mācību iestādes ilgstošu (vairāk par piecām darba dienām) neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla nepilngadīgajiem, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu, - sods nepilngadīgajiem - brīdinājums;

1.12. Par pirotehnisko līdzekļu, kā arī citu sprāgstošu ierīču lietošanu darbībā sabiedriskā vietā, ja tas apdraud citu cilvēku veselību un traucē sabiedrisko kārtību:

1.12.1. ja darbību veic nepilngadīgais līdz 14 gadiem - vecākiem vai personai, kas viņus aizstāj - naudas sods līdz 10 latiem,

1.12.2. ja darbību veic nepilngadīgais vecumā no 14 gadiem - sods nepilngadīgajiem - brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem (soda naudu iekasē no noteikumu pārkāpēju vecākiem vai personām, kas tos aizstāj);

1.13. Peldēšanās vietās, kurās tas ir aizliegts, - brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.14. Dzīvnieku peldināšana, veļas mazgāšana sabiedriskās pludmalēs un šiem nolūkiem neparedzētās vietās - naudas sods līdz 25 latiem;

1.15. Transporta līdzekļu novietošana:

1.15.1. uz apstādījumiem, zālājiem - naudas sods no 5 līdz 25 latiem,

1.15.2. ietvēm, izņemot tās vietas, kur to atļauj satiksmes noteikumi, - brīdinājums vai naudas sods līdz 10 latiem;

1.16.Iebraukšana ar transporta līdzekļiem sabiedriskās pludmalēs (izņemot speciāli paredzētos stāvlaukumos) - brīdinājums vai naudas sods līdz 10 latiem;

1.17. Automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšana, to profilaktiskā apkope šim nolūkam neparedzētās vietās - naudas sods no 5 līdz 30 latiem;

1.18. Pārkāpumi, kas saistīti ar iedzīvotāju miera traucēšanu:

1.18.1. jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, skaņai pārsniedzot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo trokšņa līmeni attiecīgajā diennakts stundā, - brīdinājums vai naudas sods līdz 25 latiem - fiziskām personām un naudas sods līdz 50 latiem - juridiskām personām,

1.18.2. skaļa dziedāšana, klaigāšana, skaļa muzikālo instrumentu, skaņas aparatūras izmantošana un citas darbības, kas izraisa skaļu troksni sabiedriskajās vietās, dzīvojamās mājās, uz balkoniem un traucē iedzīvotāju mieru laikā no plkst. 23 līdz 7, - naudas sods no 5 līdz 50 latiem;

1.19. Iekļūšana uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu, - brīdinājums vai naudas sods līdz 30 latiem;

1.20. Uzmākšanās garāmgājējiem ar zīlēšanu vai buršanu, kā arī nodarbošanās ar to sabiedriskās vietās - naudas sods līdz 10 latiem;

1.21. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana - naudas sods līdz 50 latiem;

1.22. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšana, tajā skaitā ar uzrakstiem un zīmējumiem - naudas sods no 5 līdz 50 latiem;

1.23. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana izglītības, kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās iestādēs - brīdinājums vai naudas sods līdz 50 latiem;

1.24. Valsts karoga lietošanas noteikumu neievērošana

1.24.1. par karoga neizkāršanu - fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz 10 latiem, juridiskām personām naudas sods no 5 līdz 15 latiem,

1.24.2. par karoga lietošanas noteikumu pārkāpšanu - brīdinājuma vai naudas sods līdz 25 latiem;

1.25. Alkoholisko dzērienu un alus lietošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās, parkos (izņemot ar pašvaldību saskaņotos pasākumus), pie kultūras pieminekļiem, baznīcām (rādiusā līdz 50 m) - naudas sods līdz 10 latiem,

1.25.1.uzturēšanās un nakšņošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos, kāpņu telpās un citās vietās, ja tas traucē sabiedrisko kārtību - brīdinājums vai naudas sods līdz 10 latiem;

1.26. Necenzētu vārdu lietošana un nepiedienīga izturēšanās sabiedriskajā transportā, sabiedriskajās telpās, dzīvojamo ēku kāpņu telpās un uz ielām, ja tas aizskar citu cilvēku cieņu, - naudas sods līdz 25 latiem;

1.27. Ugunskuru kurināšana, atkritumu sadedzināšana parkos, skvēros un citā pilsētas teritorijā - brīdinājums vai naudas sods līdz 25 latiem.

2. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo protokolu par Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu:

2.1. Valsts un pašvaldības policisti - laikā, kad viņi veic dienesta pienākumus;

2.2. Rēzeknes pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar Rēzeknes pilsētas domes attiecīgo normatīvo aktu.

3. Pārkāpumu izdarīšanas vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, p.2 norādītās amatpersonas var pārkāpējam uzlikt naudas sodu līdz 10 latiem. Ja pārkāpējs apstrīd soda uzlikšanu, tiek sastādīts administratīvais protokols.

4. Par Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

4.1. 40 % no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei;

4.2. 60 % no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti domes speciālā budžeta kontā.

Rēzeknes domes priekšsēdētājs J.Začests

01.11.2002