Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 28. februāra noteikumus Nr. 160 "Noteikumi par muitošanas režīma - preču iznīcināšana - piemērošanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.467

Rīgā 2002.gada 22.oktobrī (prot. Nr.45, 17.§)
Muitas režīma — preču iznīcināšana — izpildes kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
24.panta otro daļu un 108.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāms muitas režīms — preču iznīcināšana.

2. Lai piemērotu muitas režīmu — preču iznīcināšana (turpmāk — preču iznīcināšana) —, preču īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz muitas iestādē iesniegumu. Iesniegumā norāda:

2.1. preču īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un adresi (juridiskai personai);

2.2. preču saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un adresi (juridiskai personai);

2.3. preču veidu un daudzumu;

2.4. preču pārvadātāja nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

3. Ja preču īpašnieks vai viņa pilnvarota persona jau ir iesniegusi muitas deklarāciju muitas procedūras piemērošanai un muitas iestāde to ir pieņēmusi, bet deklarētājs iesniedz iesniegumu par preču iznīcināšanu, muitas amatpersona saskaņā ar Muitas likuma 138.panta pirmo daļu anulē jau pieņemto muitas deklarāciju. Ja preču iznīcināšana attiecas tikai uz daļu no deklarētajām precēm, muitas amatpersona saskaņā ar Muitas likuma 137.pantu izdara labojumus muitas deklarācijā.

4. Lēmumu par preču iznīcināšanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta īpaši izveidotas komisijas (turpmāk — komisija) atzinumu, pieņem tā muitas iestāde, kuras kontrolē atrodas iznīcināmās preces. Ja komisijas atzinumā ir izteikti iebildumi pret preču iznīcināšanu, preces neiznīcina.

5. Preces iznīcina komisijas klātbūtnē.

6. Komisijas sastāvā ir:

6.1. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis;

6.2. tās muitas iestādes pārstāvis, kuras kontrolē atrodas iznīcināmās preces;

6.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis vai tās pakļautībā vai pārraudzībā esošas kompetentas institūcijas pārstāvis;

6.4. tās institūcijas pārstāvis, kuras kontrolei pakļautās preces tiek iznīcinātas.

7. Preces iznīcina šādu amatpersonu uzraudzībā:

7.1. veterinārajai kontrolei pakļautās preces — Pārtikas un veterinārā dienesta iestāžu amatpersonu uzraudzībā;

7.2. kontrolei par atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām pakļautās preces — valsts vides veselības dienesta iestāžu amatpersonu uzraudzībā;

7.3. fitosanitārajai kontrolei pakļautās preces — Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonu uzraudzībā;

7.4. Kultūras ministrijas uzraudzībai pakļautās preces (mākslas un antīkie priekšmeti, kā arī audiovizuālie un kinematogrāfiskie darbi) — Kultūras ministrijas vai tās pakļautībā vai pārraudzībā esošas kompetentas institūcijas amatpersonu uzraudzībā;

7.5. Labklājības ministrijas uzraudzībai pakļautās preces (zāles vai narkotiskās un psihotropās vielas) — Labklājības ministrijas vai tās pakļautībā vai pārraudzībā esošas kompetentas institūcijas amatpersonu uzraudzībā;

7.6. Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldes uzraudzībai pakļautās preces (ar akcīzes nodokli apliekamās preces) — minētās pārvaldes amatpersonu uzraudzībā.

8. Preču īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, ja vēlas, var novērot preču iznīcināšanu.

9. Visus ar preču iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz preču īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

10. Pirms preču iznīcināšanas komisija sastāda preces apraksta un novērtējuma aktu (1.pielikums).

11. Pēc preču iznīcināšanas komisija sastāda aktu par preces iznīcināšanu, kurā norāda, kāda prece, cik lielā daudzumā un kādā veidā ir iznīcināta (2.pielikums).

12. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos aktus sastāda divos eksemplāros, un tos paraksta visi komisijas locekļi, kuru klātbūtnē preces tika iznīcinātas. Viens akta eksemplārs glabājas muitas iestādē, kura ir pieņēmusi lēmumu par preču iznīcināšanu, bet otru akta eksemplāru nodod preču īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 22. oktobra
noteikumiem Nr.467
Preces apraksta un novērtējuma
akts Nr. _____

Finansu ministrs G.Bērziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 22. oktobra
noteikumiem Nr.467
Akts Nr. _____
par preces iznīcināšanu

Finansu ministrs G.Bērziņš
31.10.2002