Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valsts ieņēmumu dienesta 2003. gada 4. novembra rīkojumu Nr. 1628 "Par muitas maksājumos ietilpstošo nodokļu samaksas termiņa atlikšanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22, 2.§)

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests piešķir muitas maksājumos ietilpstošo nodokļu samaksas termiņa atlikšanu, un kārtība, kādā šīs nodokļu summas tiek apkopotas

Izdoti saskaņā ar

Muitas likuma 191.1 panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests piešķir muitas maksājumos ietilpstošo nodokļu samaksas termiņa (turpmāk - nodokļu samaksas termiņš) atlikšanu, un kārtību, kādā šīs nodokļu summas tiek apkopotas par kalendāra nedēļu vai kalendāra mēnesi.

2. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atļauju nodokļu samaksas termiņa atlikšanai uz laiku līdz 30 dienām (atbilstoši fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk - persona) iesniegumā norādītajam termiņam) piešķir:

2.1. personām, kuras ne mazāk kā divus gadus izmantojušas vispārējo galvojumu;

2.2. personām, kurām nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

2.3. personām, kuras ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēgušas līgumu par kārtību, kādā nosūta, saņem un samaksā personai atsūtītos rēķinus, kuros norādītas apkopotās nodokļu summas.

3. Lai saņemtu atļauju nodokļu samaksas termiņa atlikšanai, persona, kas atbilst šo noteikumu 2.punktā norādītajiem kritērijiem, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē rakstisku iesniegumu, kurā norāda:

3.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi (fiziskā persona) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (juridiskā persona);

3.2. vēlamo termiņu, līdz kuram atliekama nodokļu samaksa;

3.3. vēlamo termiņu, līdz kuram apkopojamas tās nodokļu summas, attiecībā uz kurām var tikt piešķirta nodokļu samaksas termiņa atlikšana (attiecīgi - kalendāra nedēļa vai kalendāra mēnesis).

4. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā līgumā norāda šādu informāciju:

4.1. līgumslēdzējas puses;

4.2. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība, kura veic muitas maksājumu uzskaiti un kontroli (turpmāk - Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība), elektroniski vai rakstiski nosūta rēķinus, kuros norādītas apkopotās nodokļu summas;

4.3. kārtību, kādā persona saņem un samaksā rēķinus, kuros norādītas apkopotās nodokļu summas;

4.4. līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neievērošanu.

5. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde 15 dienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu. Par lēmumu piešķirt nodokļu samaksas termiņa atlikšanu Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde rakstiski paziņo attiecīgajai personai, muitas iestādēm un Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībai.

6. Ja persona, kurai piešķirta atļauja nodokļu samaksas termiņa atlikšanai, vēlas, Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība apkopo nodokļu summas, attiecībā uz kurām piešķirta nodokļu samaksas termiņa atlikšana, attiecīgi par kalendāra nedēļu vai kalendāra mēnesi (atbilstoši personas iesniegumā norādītajam termiņam).

7. Noformējot muitas režīmu - izlaišana brīvam apgrozījumam - personas ievestajām precēm, muitas iestāde pārbauda aprēķinātos maksājumus pa nodokļu veidiem un iegūto informāciju, norādot preču izlaišanas datumu un muitas deklarācijas numuru, nosūta Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībai.

8. Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība uzskaita nodokļu summas, attiecībā uz kurām piešķirta nodokļu samaksas termiņa atlikšana, un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā elektroniski vai rakstiski nosūta rēķinu attiecīgajai personai.

9. Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība attiecīgi par kalendāra nedēļu vai kalendāra mēnesi apkopo pa nodokļu veidiem nodokļu summas, kas jāmaksā personai, kurai piešķirta atļauja nodokļu samaksas termiņa atlikšanai, un nākamajā dienā pēc nodokļu summu apkopošanas termiņa beigām elektroniski vai rakstiski nosūta rēķinu attiecīgajai personai. Persona atsūtītajā rēķinā norādītās nodokļu summas samaksā Muitas likuma 191.1 pantā norādītajā termiņā.

10. Ja Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde konstatē, ka persona pārkāpj šajos noteikumos noteikto kārtību, tā pieņem lēmumu par nodokļu samaksas termiņa atlikšanas nepiemērošanu. Par minēto lēmumu Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde vienas darbdienas laikā rakstiski informē attiecīgo personu, muitas iestādes un Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienību. Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība pārrēķina nodokļu summas, attiecībā uz kurām piešķirta nodokļu samaksas termiņa atlikšana, nosaka nodokļu samaksas termiņu un nosūta rēķinu attiecīgajai personai.

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā -

izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

01.01.2003
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.