Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.08.2009. - 12.08.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.246

Rīgā 1996.gada 2.jūlijā (prot. Nr.34 27.§)
Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas

1. Šie noteikumi nosaka vietas, kurās atļauts šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu (turpmāk tekstā — "valsts robeža"), kā ari robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz valsts robežas.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. robežkontroles punkts — vieta, kurā valsts robežu starpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā var šķērsot personas un transportlīdzekļi, kā arī vieta, caur kuru pāri valsts robežai var pārvietot preces un citus priekšmetus un kurā tiek veikta robežkontrole;

2.2. robežpārejas punkts — vieta, kurā valsts robežu starpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā var šķērsot personas ar personīgajam mantām bez muitojamām precēm un priekšmetiem, kā arī transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg, un kurā tiek veikta robežkontrole;

2.3. muitas kontroles punkts — vieta, kurā muitas robežu var šķērsot personas un transportlīdzekļi, kā arī vieta, caur kuru pāri valsts un muitas robežai var pārvietot preces un citus priekšmetus.

(Grozīts ar MK 21.12.1999. noteikumiem Nr.415)

3. Noteikt, ka valsts robežu atļauts šķērsot šādās vietās:

3.1. uz valsts robežas ar Igaunijas Republiku:

3.3. uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku:

3.1.1. uz autoceļiem:

Ainaži;

Ape;

Arakste;

Gaujiena;

Ikla;

Ipiķi;

Laksti;

Omuļi;

Ramata;

Unguriņi;

Valka;

Veclaicene;

3.1.2. uz dzelzceļiem:

Ipiķi;

Lugaži;

3.2. uz valsts robežas ar Krievijas Federāciju:

Demene;

3.2.1. uz autoceļiem:

Aizgārša (Goliševa);

Grebņeva;

Krūti (Bērziņi);

Pededze;

Punduri;

Terehova;

Vientuļi;

3.2.2. uz dzelzceļiem:

Kārsava;

Rēzekne;

Zilupe;

Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm);

3.3. uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku:

3.3.1. uz autoceļiem:

Kaplava;

Meikšāni;

Pāternieki;

Piedruja;

Silene;

Vorzova;

3.3.2. uz dzelzceļiem:

Indra;

Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm);

3.4. uz valsts robežas ar Lietuvas Republiku:

3.4.1. uz autoceļiem:

Adžūni;

Aizvīķi;

Aknīste;

Brunava;

Ezere;

Grenctāle;

Krievgali;

Laižuva;

Lankuti;

Lukne;

Medumi;

Meitene;

Mēmele;

Nereta;

Piķeļmuiža;

Pilskalne;

Plūdoņi;

Priedula;

Rauda;

Rucava;

Skaistkalne;

Subate;

Vaiņode (Krūzas);

Vītiņi;

Zemgale;

Žagare;

3.4.2. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Eglaine;

Kurcums;

Meitene;

priekule;

Reņģe;

Vaiņode;

3.5. jūras ostas:

Mērsrags;

Lielupe;

Liepāja;

Pāvilosta;

Rīga;

Roja;

Salacgrīva;

Skulte;

Ventspils;

3.6. lidostās:

Daugavpils;

Liepāja;

Rīga;

Ventspils;

3.7. pastā:

Latvijas pasta Rīgas starptautiskā nodaļa.

(Grozīts ar MK 23.12.1997. noteikumiem Nr.435; MK 21.12.1999. noteikumiem Nr.415; MK 11.04.2000. noteikumiem Nr.142; MK 27.06.2000. noteikumiem Nr.213; MK 19.12.2000. noteikumiem Nr.441; MK 12.02.2002. noteikumiem Nr.60; MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.445)

4. Izveidot robežkontroles punktus šādās valsts robežas šķērsošanas vietās:

4.1. uz autoceļiem:

Adžūni;

Ainaži;

Aizgārša (Goliševa);

Aizvīķi;

Aknīste;

Ape;

Arakste;

Brunava;

Demene;

Gaujiena;

Grebņeva;

Grenctāle;

Ezere;

Ikla;

Ipiķi;

Krievgaļi;

Kruti (Bērziņi);

Laižuva;

Laksti;

Lankuti;

Lukne;

Medumi;

Meitene;

Mēmele;

Nereta;

Omuļi;

Pāternieki;

Pededze;

Piķeļmuiža;

Pilskalne;

Plūdoņi;

Priedula;

Punduri;

Ramata;

Rauda;

Rucava;

Silene;

Skaistkalne;

Subate;

Terehova;

Unguriņi;

Vaiņode (Krūzas);

Valka-1;

Valka-2;

Valka-3;

Veclaicene;

Vientuļi;

Vītiņi;

Zemgale;

Žagare;

4.2. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Eglaine (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Indra;

Kārsava;

Kurcums (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Lugaži (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Meitene (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Priekule (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Reņģe (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Rēzekne-1;

Vaiņode (robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par vilciena ienākšanu dzelzceļa stacijā);

Zilupe;

4.3. jūras ostās:

Lielupes osta (muitas kontrole tiek veikta Rīgas ostā);

Liepājas osta;

Mērsraga osta;

Pāvilostas osta (muitas kontrole tiek veikta Liepājas ostā);

Rīgas osta (terminālī “Baltmarine Terminal” un “Kravu termināls” kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar šo noteikumu pielikumu);

Rojas osta;

Salacgrīvas osta;

Skultes osta (muitas kontrole tiek veikta Rīgas ostā);

Ventspils osta;

4.4. lidostās:

Daugavpils;

Liepāja;

Rīga;

Ventspils.

(Grozīts ar MK 23.12.1997. noteikumiem Nr.435; MK 11.04.2000. noteikumiem Nr.142; MK 27.06.2000. noteikumiem Nr.213; MK 18.10.2000. noteikumiem Nr.360; MK 15.05.2001. noteikumiem Nr.197; MK 26.08.2003. noteikumiem Nr.478; MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.445; MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.695; MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.472; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.901)

5. Izveidot muitas kontroles punktus šādos robežkontroles punktos:

5.1. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Rīga "Kravas daļa" (muitas kontroles punkts tiek izveidots Rīgas pilsētā, neiekļaujot to robežkontroles punktā);

Silene;

Terehova;

Vientuļi;

5.2. uz dzelzceļiem:

5.2.1. robežstacijās:

Indra;

Kārsava;

Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm);

Zilupe;

5.2.2. preču nodošanas-pieņemšanas stacijās (neiekļaujot tās robežkontroles punktos):

5.2.2.1. Rīga "Šķirotava";

5.2.2.2. Daugavpils;

5.2.2.3. Rēzekne-2;

5.2.2.4. Jelgava;

5.2.2.5. Rīga "Krasta stacija";

5.2.2.6. Rīgas preču stacija;

5.3. jūras ostās:

Liepājas osta;

Mērsraga osta (muitas kontrole tiek veikta pēc informācijas saņemšanas no kuģa aģenta);

Rīgas osta;

Rojas osta (muitas kontrole tiek veikta pēc informācijas saņemšanas no kuģa aģenta);

Salacgrīvas osta;

Ventspils osta;

5.4. lidostās:

Daugavpils (muitas kontrole tiek veikta pēc lidostas administrācijas izsaukuma saņemšanas);

Liepāja (muitas kontrole tiek veikta pēc lidostas administrācijas izsaukuma saņemšanas);

Rīga;

Ventspils (muitas kontrole tiek veikta pēc lidostas administrācijas izsaukuma saņemšanas);

5.5. pastā:

Latvijas pasta Rīgas starptautiskā nodaļa (muitas kontroles punkts tiek izveidots Latvijas pastā, neiekļaujot to robežkontroles punktā; muitas kontrole un cita robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par attiecīga sūtījuma ienākšanu pasta nodaļā).

(Grozīts ar MK 23.12.1997. noteikumiem Nr.435; MK 11.04.2000. noteikumiem Nr.142; MK 18.10.2000. noteikumiem Nr.360; MK 15.05.2001. noteikumiem Nr.197; MK 09.10.2001. noteikumiem Nr.434; MK 26.08.2003. noteikumiem Nr.478; MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.445; MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.695)

5.1 (Svītrots ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.87.)

5.2 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, un pamatojoties uz šīs Regulas 13.pantu, mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālā ievešana no trešajām valstīm atļauta tikai šādos muitas kontroles punktos:

5.21. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Silene;

Terehova;

Vientuļi;

5.22. uz dzelzceļiem:

Indra;

Kārsava;

Zilupe;

5.23. jūras ostās:

Liepāja;

Rīga;

Ventspils;

Roja;

Mērsrags;

Salacgrīva;

5.24. lidostās:

Rīga;

Liepāja;

Ventspils.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.87 redakcijā)

6. Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.1 panta sesto daļu, Veterinārmedicīnas likuma 53.panta 2.punktu un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem Pārtikas un veterinārais dienests preču un produktu veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas, kā arī dzīvnieku veterināro kontroli veic šo noteikumu pielikumā minētajos kontroles punktos, ievērojot noteikto kontroles režīmu. Pārtikas un veterinārais dienests 24 stundu laikā kopš kravas īpašnieka (vai tā pilnvarotās personas) paziņojuma saņemšanas šo noteikumu pielikuma 14.punktā minēto kontroli nodrošina, norīkojot inspektoru no kontroles punkta “Rīgas osta”, bet pielikuma 15.punktā minēto kontroli –, norīkojot inspektoru no kontroles punkta “Ventspils osta”.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.472 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.901)

6.1 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām I, II un III pielikumā iekļautos savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus atļauts pārvietot pāri valsts robežai tikai šādos muitas kontroles punktos:

6.11. dzīvus dzīvnieku sugu īpatņus:

uz autoceļiem:

Pāternieki;

Terehova;

6.12. nedzīvus dzīvnieku sugu īpatņus, to daļas un derivātus:

6.12.1. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Terehova;

6.12.2. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Rēzekne-2;

6.12.3. jūras ostās:

Rīga (800–2000);

Ventspils (900-1800 darbdienās);

6.13. augu sugu īpatņus:

6.13.1. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki (900-2100);

Silene (900-2100);

Terehova;

6.13.2. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Rēzekne-2;

6.13.3. jūras ostās:

Liepāja (900-2100);

Rīga (800-2000);

Ventspils (900-2100);

6.13.4. lidostā:

Rīga (900-2100);

6.13.5. pastā:

Latvijas pasta Rīgas starptautiskā nodaļa (900-2100 darbdienās).

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr.512 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.472)

6.2 Mājas (istabas) putnus, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem, no trešajām valstīm atļauts pārvietot pāri valsts robežai Terehovas un Pāternieku muitas kontroles punktos.

(MK 24.01.2006. noteikumu Nr.69 redakcijā)

7. Veselības ministrijas uzraudzībā esošas narkotiskās un psihotropās vielas, zāles un prekursorus atļauts pārvietot pāri valsts robežai tikai šādos muitas kontroles punktos:

7.1. uz autoceļiem:

Grebņeva;

Pāternieki;

Terehova;

7.2. uz dzelzceļiem:

Daugavpils;

Rēzekne-2;

Rīgas pasažieru stacijas bagāžas nodaļa;

7.3. jūras ostās:

Liepāja;

Rīga;

Ventspils;

7.4. lidostās:

Rīga;

7.5. pastā:

Latvijas pasta Rīgas starptautiskā nodaļa (muitas kontrole un cita veida robežkontrole tiek veikta pēc tam, kad saņemta informācija par attiecīga sūtījuma ienākšanu pasta nodaļā).

(Grozīts ar MK 17.12.1996. noteikumiem Nr.456; MK 30.11.1999. noteikumiem Nr.393; MK 09.10.2001. noteikumiem Nr.434; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596; MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.445)

8. Izveidot robežas pārejas punktus uz autoceļiem šādās valsts robežas šķērsošanas vietās:

Kaplava;

Meikšāni;

Piedruja;

Vorzova.

(MK 27.04.2004. noteikumu Nr.445 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 10.07.2001. noteikumiem Nr.311.)

10. (Svītrots ar MK 10.07.2001. noteikumiem Nr.311.)

11. Šķērsojot valsts robežu:

11.1. visi vilcienu sastāvi tiek apturēti attiecīgajā šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā robežstacijā robežsargu, muitas un citas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās kontroles veikšanai;

11.2. preču vilcienu sastāvi tiek apturēti ari attiecīgajā šo noteikumu 5.2.2.apakšpunktā minētajā preču nodošanas-pieņemšanas stacijā muitas kontroles veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto preču vilcienu kontroles kārtību.

12. Dzelzceļa kustības kontroles dienests savlaikus informē robežsargus un muitas dienestu par vilciena ienākšanu tajās šo noteikumu 4.2. un 5.2. l .apakšpunktā minētajās robežstacijās, kurās muitas kontrole un cita veida robežkontrole tiek veikta pēc attiecīgas informācijas saņemšanas, bet pasts — par attiecīga pasta sūtījuma ienākšanu tajās šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajās pasta nodaļās, kurās muitas kontrole un cita veida robežkontrole tiek veikta pēc attiecīgas informācijas saņemšanas.

13. Uz ceļiem un ceļu krustojumiem tiek uzstādītas ceļazīmes, kurās norādītas robežkontroles punktu un robežpārejas punktu atrašanas vietas.

Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

14.1. 1995.gada 18.jūlija noteikumus nr.221 "Noteikumi par muitas robežas caurlaides punktu un valsts robežas pārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 111., 117.nr.);

14.2. 1995.gada 1.augusta noteikumus nr.240 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.221 "Noteikumi par muitas robežas caurlaides punktu un valsts robežas pārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 117.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības lēmumu

(Svītrota ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.87)

Ministru prezidents A.Šķēle

Aizsardzības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Krastiņš
Pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.246
Kontroles punkti, kuros Pārtikas un veterinārais dienests veic preču un produktu kontroli, un kontroles nodrošināšanas režīms

(Pielikums MK 30.06.2008. noteikumu Nr.472 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.901)

Nr. p.k.

Kontroles punkta nosaukums

Punkta kategorija

Veterinārā kontrole

Fito-sanitārā kontrole

Pārtikas nekaitī-guma un nepārtikas preču drošuma kontrole

Kvalitātes un klasifi-kācijas atbilstības kontrole

Augu izcelsmes dzīvnieku barības kontrole

visi patēriņa produkti

citi produkti

dzīvi dzīvnieki

eksporta kontrole dzīvniekiem

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu
temperatūras režīmu

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu
temperatūras
režīmu

nagaiņi1

zirgu dzimtas

citi2

atdzesēti

sasaldēti

atdzesēti

sasaldēti

1.

Grebņeva3

Autoceļš

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

2.

Terehova3

Autoceļš

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

3.

Pāternieki

Autoceļš

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts 900–2100

Atļauts

Atļauts 900–2100

Atļauts

4.

Silene

Autoceļš

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

5.

Rēzekne-23

Dzelzceļš

Atļauts4

Atļauts4

Atļauts4

Atļauts4

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

6.

Daugavpils

Dzelzceļš

Atļauts4

Atļauts4

Atļauts4

Atļauts4

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

7.

Rīgas osta

Osta

Atļauts4
800–2000

Atļauts4
800–2000

Atļauts4
800–2000

Atļauts4
800–2000

Atļauts4
800–2000

Atļauts4
800–2000

Aizliegts

Atļauts
8
00–2000

Atļauts
8
00–2000

Atļauts
8
00–2000

Atļauts
8
00–2000

Atļauts
8
00–2000

8.

Rīga,
Baltmarine
Terminal

Osta

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts4
800–2000

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

9.

Rīga, “Kravu termināls”

Osta

Atļauts4
800–2000

Aizliegts

Atļauts4
800–2000

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

10.

Ventspils osta

Osta

Atļauts4
900–1800

darba dienās

Atļauts4
900–1800

darba dienās

Atļauts4
900–1800

darba dienās

Atļauts4
900–1800

darba dienās

Atļauts4
900–1800

darba dienās

Atļauts4
900–1800

darba dienās

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts
900–2100

Atļauts
900–2100

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

11.

Liepājas osta

Osta

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts
900–2100

Atļauts
900–2100

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

12.

Lidosta “Rīga”

Lidosta

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts
900–2100

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

Atļauts 900–2100

13.

Latvijas pasta Rīgas starp­tautiskā nodaļa

Pasts

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts
900–2100

darba dienās

Atļauts
900–2100

darba dienās

Aizliegts

Atļauts 900–2100

darba dienās

14.

Skultes osta

Osta

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts
800–2000

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

15.

Mērsraga osta

Osta

Aizliegts

Aizliegts

Atļauts
900–2100

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Piezīmes.

1. Liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži.

2. Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus un mājas (istabas) putnus), izņemot mājas (istabas) dzīvniekus, kurus ieved nekomerciāliem mērķiem.

3. Atļauts noteiktu, uz Krieviju vai no tās sūtītu, dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu tranzīts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos paredzēto kārtību.

4. Tikai fasēti produkti.

15.08.2009