Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr. 57

Rīgā 1994. gada 8. martā (prot. Nr. 14 4. §)

Par zaudējumu atlīdzināšanu valstij vai zemes īpašniekiem (lietotājiem) par meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar likumu «Par meliorāciju»

 

1. Juridiskās un fiziskās personas, kuras izdarījušas vai pieļāvušas meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu, ir par to materiāli atbildīgas, un nodarītie zaudējumi atlīdzināmi valstij vai zemes īpašniekiem (lietotājiem), izņemot meliorācijas sistēmas valsts meža zemēs.

2. Zaudējumus, kas radušies sakarā ar meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu, nosaka rajona meliorācijas sistēmu valsts pārvalde, pamatojoties uz valsts meliorācijas dienesta konstatētiem un pašvaldību, virsmežniecību, Valsts zemes dienesta, zemes īpašnieku (lietotāju), kā arī pilsoņu ziņojumiem.

3. Zaudējumus nosaka, sastādot aktu un izdarot aprēķinus, desmit dienu laikā pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas. Zaudējumu noteikšanā uzaicina piedalīties meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojājumos vainīgās fiziskās vai juridiskās personas, kā ari, ja nepieciešams, pašvaldības un virsmežniecības pārstāvjus, zemes īpašniekus (lietotājus) un ekspertus. Ja vainīgās personas neierodas uz zaudējumu noteikšanu, zaudējumi nosakāmi bez viņu līdzdalības.

4. Kopējie zaudējumi nosakāmi, pamatojoties uz:

4.1. bojāto vai iznīcināto meliorācijas sistēmu būvju un ierīču atjaunošanai nepieciešamo darbu apjomu un to izmaksu aprēķiniem;

4.2. aprēķiniem par zaudēto peļņu sakarā ar meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojājumiem vai iznīcināšanu;

4.3. aprēķiniem par zaudējumiem, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu būvju un ierīču izmantošanas tiesību ierobežošanu.

5. Aktā uzrādāmi aprēķinātie zaudējumi un nosakāmi termiņi bojāto vai iznīcināto meliorācijas sistēmu būvju un ierīču atjaunošanai iepriekšējā stāvoklī un zaudētās pelņas, kā arī meliorācijas sistēmu būvju un ierīču izmantošanas tiesību ierobežošanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanai. Aktam pievienojami zaudējumu noteikšanas aprēķini. Pa vienam akta eksemplāram izsniedz vai izsūta meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojājumos vai iznīcināšanā vainīgajām juridiskajām vai fiziskajām personām un zemes īpašniekiem (lietotājiem), un meliorācijas sistēmu uzturētājam.

6. Ja zaudējumos vainīgas fiziskas vai juridiskas personas nav spējīgas bojātās vai iznīcinātās meliorācijas sistēmu būves vai ierīces atjaunot iepriekšējā stāvoklī, tām kopējā zaudējumu summa aktā noteiktajā termiņā jāiemaksā:

6.1. attiecīgā rajona meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes kontā - par Valsts meliorācijas dienesta uzraudzībā esošajām un koplietošanas meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm;

6.2. zemes īpašnieku (lietotāju) kontā - par attiecīgās saimniecības meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm.

Iemaksas par meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojājumiem vai to iznīcināšanu izlietojamas tikai to atjaunošanai iepriekšējā stāvoklī.

7. Ja meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bojāšanā vai to iznīcināšanā vainīgās juridiskās vai fiziskās personas aktā noteiktajā termiņā neveic bojāto vai iznīcināto meliorācijas sistēmu būvju un ierīču atjaunošanu vai arī ar iemaksu nesedz noteiktos zaudējumus, zemes īpašnieki (lietotāji) vai juridiskās personas, kuru uzraudzībā atrodas meliorācijas sistēmas, likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā ierosina lietu tiesā noteikto zaudējumu piedzīšanai.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Zemkopības ministrs J. KINNA

 

20.03.1994