Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.03.1994. - 30.11.1994. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1994. gada 29. septembra likumu: Par muitas nodokli (tarifiem).
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Muitas tarifi

1. pants. Muitas tarifi ir noteiktā sistēmā apkopotas muitas nodokļa likmes.

2. pants. Muitas tarifi piemērojami precēm, kuras tiek pārvietotas pāri Latvijas Republikas muitas robežai, ja šīs preces tiek apliktas ar muitas nodokli.

3. pants. Muitas nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabineta apstiprināti noteikumi.

4. pants. Muitas tarifi piemērojami precēm, kuras atbilst attiecīgajam preces kodam saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto «Preču kombinēto nomenklatūru».

5. pants. Muitas tarifus nosaka procentos no preces vērtības, bet atsevišķos gadījumos tos var noteikt latos atbilstoši preces mērvienībai.

Vienai un tai pašai precei muitas tarifu var noteikt gan procentos no preces vērtības, gan arī latos atbilstoši preces mērvienībai.

Vienai un tai pašai precei var noteikt dažādus muitas tarifus, norādot to darbības laiku.

6. pants. Preču iesaiņojums muitojams atbilstoši attiecīgajām tarifa likmēm atsevišķi no preces tikai tādā gadījumā, ja iesaiņojumam ir pilnīgi patstāvīga nozīme un vērtība.

7. pants. Ar muitas nodokli neapliek:

1) preces, kas tiek izmantotas starptautiskajos pārvadājumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību;

2) Latvijas Republikā apgrozībā esošo naudu, ārvalstu valūtu un vērtspapīrus;

3) preces un citus priekšmetus, kuri kā valsts īpašums tiek ievesti atpakaļ Latvijas Republikā;

4) preces un citus priekšmetus, kurus uz laiku ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā un kurus paredzēts nepārveidotus izvest atpakaļ no Latvijas Republikas muitas teritorijas noteiktos termiņos, kā arī preces un citus priekšmetus, kurus uz laiku izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas un kurus paredzēts nepārveidotus ievest atpakaļ Latvijas Republikas muitas teritorijā noteiktos termiņos. Šādas ievešanas vai izvešanas termiņi nedrīkst pārsniegt vienu gadu no dienas, kad šis preces un priekšmeti (arī izstāžu materiāli un preču paraugi) pārvietoti pāri Latvijas Republikas muitas robežai;

5) preces, kuras ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā pārstrādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību;

6) preces, kas cauri Latvijas Republikas teritorijai tiek pārvietotas tranzītā;

7) preces, kas tiek ievestas muitas noliktavās vai iekšzemes muitas zonās glabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei;

8) preces, kas tiek izvestas no Latvijas Republikas iekšzemes muitas zonām un muitas noliktavām pāri Latvijas Republikas muitas robežai;

9) humānās palīdzības sūtījumus saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem;

10) mantojuma priekšmetus un to personu sadzīves priekšmetus, kuras pārceļas uz dzīvi Latvijas Republikā vai izbrauc uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem;

11) ārvalstu ieguldījumus saskaņā ar likumu «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā».

8. pants. Muitas nodokļa maksāšana tiek atlikta uz laiku līdz diviem mēnešiem, ja kāda no Latvijas Republikas teritorijā esošajām bankām garantē to samaksāt.

9. pants. Ja Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos, kurus ir apstiprinājusi Saeima, paredzēti citādi noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami šajos līgumos paredzētie noteikumi.

Pārejas noteikumi

1. Līdz dienai, kad stājas spēkā Saeimas noteiktie muitas tarifi, Latvijas Republikas teritorijā ir spēkā tie muitas tarifi, ko Ministru kabinets ir noteicis līdz 1994. gada 31. martam.

(24.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.03.1994.)

2. Ministru kabinetam līdz 1994. gada 15. februārim iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu «Par muitas nodokli (tarifiem)». Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 16. decembrī
Valsts prezidents G. ULMANIS
Rīgā 1993. gada 23. decembrī
30.03.1994