Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Latvijas Republikas likuma «Par autortiesībām un blakustiesībām» spēkā stāšanās kārtību

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas Republikas likums «Par autortiesībām un blakustiesībām» stājas spēkā ar 1993. gada 15. maiju.

2. Saistību tiesiskas attiecības, kas uz likuma vai darījuma pamata vai neatļautas darbības rezultātā radušās pirms 1993. gada 15. maija, apspriežamas saskaņā ar tiem likumiem, kas bija spēkā līdz 1993. gada 14. maijam, ciktāl likums nenosaka citādi.

3. Saistības, kas pēc satura ir pretrunā ar likumu un turpinās pēc 1993. gada 15. maija, grozāmas vai izbeidzamas sešu mēnešu laikā, pusēm vienojoties, bet strīdu gadījumos - iesniedzot norādītajā sešu mēnešu termiņā prasību tiesā.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas civilkodeksa ceturto sadaļu «Autortiesības».

5. Ja likuma spēkā stāšanās dienā Latvijas civilkodeksā noteiktais noilguma termiņš nav izbeidzies, bet likums nosaka ilgāku termiņu, piemērojams ilgākais termiņš, ieskaitot aizritējušo laiku.

6. Ja likuma spēkā stāšanās dienā Latvijas civilkodeksā noteiktais noilguma termiņš ir izbeidzies, bet likumā noteiktais noilguma termiņš nav izbeidzies, autortiesības un blakustiesības tiek atjaunotas uz atlikušo laika periodu, skaitot no tiesību rašanās dienas.

7. Noteikt, ka gadījumos, kad autors vai autortiesību pārņēmēji tiesas ceļā pierāda tā darba izmantošanas aizliegumu vai ierobežojumus, uz kuru attiecas likuma 4. un 5. pants, autortiesības uz šo darbu pagarināmas par šā aizlieguma vai ierobežojuma periodu.

8. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei:

1) līdz 1993. gada 15. maijam sagatavot iesniegšanai Latvijas Republikas Augstākajai Padomei juridiskos aktus par Latvijas Republikas pievienošanos 1886. gada 9. septembra Bernes konvencijai par literatūras un mākslas darbu aizsardzību (1979. gada redakcijā) un 1961. gada 26. oktobra Romas konvencijai par izpildītāju, fonogrammu producentu, ētera raidījumu organizāciju un pa vadiem raidošo organizāciju tiesību aizsardzību;

2) līdz 1993. gada 15. maijam iesniegt Latvijas Republikas Augstākajai Padomei likumprojektu par valsts īpašumā esošo audiovizuālu darbu tālākas izmantošanas kārtību, ņemot vērā šā likuma 11. pantā noteiktās autortiesības;

3) sagatavot starpvalstu līguma projektu par Krievijas Federācijas fondos esošo audiovizuālu darbu izejmateriālu atdošanu Latvijas Republikai un iesniegt to Latvijas Republikas delegācijai starpvalstu sarunām ar Krievijas Federāciju.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 11. maijā

11.05.1993