Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas Padomes lēmums Nr. 18/4

Rīgā 2001. gada 9. novembrī

Par "Noteikumu par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6., 7., 8. un 17. pantu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 84. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Noteikumus par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 1998. gada 24. novembra noteikumi Nr. 442 "Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu".

Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Brazovskis

Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

 

1. "Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" nosaka kārtību, kādā apdrošināma apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskā atbildība (tālāk tekstā - civiltiesiskā atbildība).

2. Apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošina savu civiltiesisko atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ko tā, sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, ar savu darbību vai bezdarbību nodara apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātājiem vai citām ieinteresētajām personām.

3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais limits ir divkārša parakstīto apdrošināšanas prēmiju kopsumma par apdrošināšanas līgumiem, kas ar apdrošināšanas brokeru sabiedrības starpniecību noslēgti iepriekšējā gada laikā, un tas nedrīkst būt mazāks par 200 000 latu.

4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā nedrīkst paredzēt apdrošināšanas brokeru sabiedrības pašrisku.

5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā ietverams nosacījums par pagarināto paziņošanas periodu, kurš ir vismaz trīs gadi pēc apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām.

6. Par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanu vai pirmstermiņa pārtraukšanu un visām līguma izmaiņām apdrošināšanas brokeru sabiedrība 10 dienu laikā paziņo Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

09.11.2001
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.