Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.373

Rīgā 1998.gada 29.septembrī (prot. Nr.54 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 39.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 40., 116.nr.; 1997, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.punktu aiz vārdiem "izsoli organizē" ar vārdiem "Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija vai".

2. Izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. drošības naudas apmērs, bet ne lielāks par 10 procentiem no privatizējamā objekta sākotnējās cenas;".

3. Papildināt noteikumus ar 4.1punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ja neizīrēts valsts vai pašvaldības dzīvoklis izsolei tiek nodots līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, izsoles sākotnējo cenu nosaka divu sertifikātu apmērā par vienu dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru vai attiecīgi latos atbilstoši sertifikātu nominālvērtībai."

4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ja privatizācijas objektu izsola atkārtoti, privatizācijas komisija izsoles noteikumos var noteikt zemāku sākotnējo cenu."

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Par izsoles dalībniekiem var reģistrēt visas personas, kurām saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" ir tiesības pieteikties uz dzīvojamo māju privatizācijas objektu atklātajām izsolēm. Izsolē vispirms ir tiesības piedalīties likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 15., 16., 17., 18., 21. un 22.pantā minētajām personām, ievērojot šajos pantos noteikto secību."

6. Aizstāt 13.punktā vārdus "Juridiskajām personām" ar vārdiem "Fiziskajām un juridiskajām personām".

7. Izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Reģistrācijas maksa ir ieskaitāma attiecīgās privatizācijas komisijas norādītajā kontā un izmantojama izsoles organizācijas tehniskajai nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta, izņemot šo noteikumu 36. un 47.punktā noteiktos gadījumus.

15. Izsoles dalībnieki (fiziskās un juridiskās personas) pārskaita privatizācijas komisijas noteikto drošības naudu šo noteikumu 14.punktā minētajā kontā."

8. Izteikt 16.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.2. kvīts par reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksu;".

9. Svītrot 16.3.6.apakšpunktā vārdus "(neapdzīvojamo telpu izsolēm)".

10. Svītrot 16.3.7.apakšpunktu.

11. Aizstāt 22.punktā vārdus "pašvaldības domes (padomes)" ar vārdiem "privatizācijas komisijas".

12. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu, septiņu dienu laikā pēc izsoles dienas atmaksā drošības naudu. Izsoles dalībniekiem, kuriem nebija tiesību saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 15., 16., 17., 18., 21. un 22.pantu vispirms piedalīties izsolē, septiņu dienu laikā pēc izsoles dienas atmaksā drošības naudu un reģistrācijas maksu."

13. Izteikt 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"40. Izsoles protokola eksemplāram, kas paliek privatizācijas komisijas rīcībā, pievienojama publiskā piedāvājuma publikācijas oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis" kopija.

41. Privatizācijas komisija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc izsoles dienas pieņem lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, uzziņas izsniegšanu sertifikātu pagaidu konta atvēršanai un par pirkuma līguma slēgšanu ar personu, kura nosolījusi attiecīgo privatizācijas objektu."

14. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Ja izsole nav notikusi vai publiskajā piedāvājumā minētajā termiņā neviens pretendents nav pieteicies piedalīties atklātā izsolē, privatizācijas komisija pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu privatizācijas objekta pārdošanu izsolē, mainot tā sākotnējo cenu."

15. Aizstāt 44.punktā vārdus "Pašvaldības dome (padome)" ar vārdiem "Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija vai pašvaldības dome (padome)".

16. Aizstāt 47.punktā vārdus "attiecīgās pašvaldības" ar vārdiem "valsts vai attiecīgās pašvaldības privatizācijas fonda".

17. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Ja Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija vai pašvaldības dome (padome) atzinusi izsoli par spēkā neesošu, kā arī ja attiecīgais privatizācijas objekts ir nosolīts, bet nav nopirkts, tiek rīkota atkārtota izsole."

18. Svītrot 1.pielikuma pirmajā rindā vārdu "pašvaldības".

19. Svītrot 2.pielikuma pirmajā rindā vārdu "pašvaldības".

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs L.Strujevičs
03.10.1998