Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 121

Rīgā 1998.gada 7.aprīlī (prot. nr.18 1.§)

Noteikumi par vienoto valsts pār valdes funkciju un ierēdņu (ierēdņu kandidātu) uzskaites sistēmu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" 4.panta ceturto daļu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts institūcijās, kuras veic valsts pārvaldes funkcijas, Valsts kontrolē un prokuratūrā (turpmāk - valsts institūcijas), izmantojot attiecīgo datorprogrammu vai veicot valsts institūciju datu uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteikto paraugu, darbojas vienotā valsts pārvaldes funkciju un ierēdņu (ierēdņu kandidātu) uzskaites sistēma (turpmāk - Sistēma).

2. Sistēmas darbība nodrošina: :

2.1. valsts institūciju reģistra izveidi un to funkciju apkopojumu;

2.2. ierēdņu (ierēdņu kandidātu) valsts civildienesta gaitas uzskaiti;

2.3. iespēju uzskaitīt, sistematizēt un analizēt datus par ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem);

2.4. statistikas datu iegūšanu par ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un viņu valsts civildienesta gaitu;

2.5. datu apkopojumu par vakantajiem ierēdņu amatiem.

3. Par Sistēmas izveidi un darbību ir atbildīga Valsts civildienesta pārvalde, kura attiecīgajā jomā veic šādas funkcijas:

3.1. pēc valsts institūciju pieprasījuma nodod tām lietošanā šo noteikumu 1.punktā minētās datorprogrammas kopiju un tās aprakstu vai, ja nepieciešams, nodrošina valsts institūcijas ar attiecīgajām uzskaites veidlapām (1. un 2.pielikums);

3.2. apmāca personas, kuras ir atbildīgas par attiecīgās informācijas uzskaiti valsts institūcijās, strādāt ar šo noteikumu 1.punktā minēto datorprogrammu, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas ;

3.3. apkopo, pilnveido, analizē un kontrolē no valsts institūcijām saņemto informāciju.

4. Informācijas aprite starp Valsts civildienesta pārvaldi un valsts institūcijām, kurām lietošanā ir nodota minētā datorprogramma, notiek, izmantojot attiecīgo datu pārraides tīklu vai tehniskos informācijas nesējus (disketes), bet starp Valsts civildienesta pārvaldi un pārējām valsts institūcijām -, veicot datu uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

5. Ministrijas sniedz Valsts civildienesta pārvaldei informāciju un tās analīzi par ministrijas centrālo aparātu un par ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām valsts institūcijām pēc stāvokļa uz 1.janvāri (1.pielikums) reizi gadā līdz kārtējā gada 1.februārim, bet par izmaiņām minētajā informācijā - 20 dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.

6. Valsts institūcijas sniedz Valsts civildienesta pārvaldei informāciju un tās analīzi par ierēdņu amatu skaitu, to izvietojumu, kā arī ierēdņu (ierēdņu kandidātu) skaitu un viņu izvietojumu attiecīgajā valsts institūcijā un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajās valsts institūcijās pēc stāvokļa uz 1.janvāri (2.pielikums) reizi gadā līdz kārtējā gada 1.februārim, bet par izmaiņām minētajā informācijā - līdz nākamā mēneša desmitajam datumam.

7. L ai nodrošinātu šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto prasību izpildi, ministriju pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās valsts institūcijas informāciju sniedz attiecīgajai ministrijai tās noteiktajā kārtībā.

8. Valsts civildienesta pārvalde ir tiesīga pieprasīt no valsts institūcijām papildu informāciju arī citos Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un termiņos.

9. Par informācijas savlaicīgu sniegšanu Valsts civildienesta pārvaldei un par tās pareizumu ir atbildīgs attiecīgās valsts institūcijas vadītāj s.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 15.jūlija noteikumus nr.249 "Noteikumi par vienotās uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansētajās valsts institūcijās" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 184.nr.).  

Ministru prezidents G.Krasts  

Ministru prezidenta biedrs J.Kaksītis

11.JPG (38485 BYTES)

12.JPG (27237 BYTES)

21.JPG (24213 BYTES)

22.JPG (16220 BYTES)

 

10.04.1998