Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 101

Rīgā 1998.gada 24.martā (prot. nr.15 10.§)

Noteikumi par tankkuģiem ar izolētā balasta tankiem

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi i

1. Šie noteikumi nosaka kuģus, kuri uzskatāmi par tankkuģiem ar izolētā balasta tankiem, un kārtību, kādā aprēķināma izolēto balasta tanku tilpība.

2. Tankkuģis ar izolētā balasta tankiem ir kuģis, kas atbilst 1973.gada Starptautiskajā konvencijā par naftas piesārņojuma novēršanu no kuģiem (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1978.gadā pieņemto protokolu) (turpmāk - MARPOL 73/78 Konvencija) noteiktās Starptautiskās naftas piesārņojuma profilakses apliecības pielikuma 5.punkta nosacījumiem un kura izolētā balasta tanku atrašanās vieta atbilst minētā pielikuma 5.2.apakšpunkta prasībām.

3. Izolētā balasta tanki ir tanki, kas saskaņā ar MARPOL 73/78 Konvencijas 1.pielikuma 1.noteikuma 17.punktu tiek izmantoti vienīgi izolētajam ūdens balastam.

II. Izolētā balasta tankiem izvirzāmās prasības

4. Izolētā balasta tankiem jābūt apgādātiem ar izolētām balsta sūkņu un cauruļvadu sistēmām, kas paredzētas tikai balasta ūdens uzņemšanai kuģī un izgāšanai jūrā. .

5. Izolētā balasta tanku cauruļvadi nedrīkst būt savienoti ar dzeramā ūdens sistēmu.

6. Izolētā balasta tankus nedrīkst izmantot kravas pārvadāšanai vai kuģa krājumu vai materiālu glabāšanai.

III. Izolēto balasta tanku tilpības aprēķināšana

7. Izolēto balasta tanku tilpību aprēķina pēc šādas formulas:

K1 x Vb, kur

K1 = 0,2 + 0,02 log10V V (vai saskaņā ar tabulu, kas norādīta 1969.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu tilpības mērīšanu 1.pielikuma 2.papildinājumā);

V - visu kuģa slēgto telpu kopējā tilpība kubikmetros, kas noteikta saskaņā ar 1969.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu tilpības mērīšanu 3.noteikumu;

Vb - izolētā balasta tanku kopējā tilpība kubikmetros, kas izmērīta saskaņā ar 1969.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu tilpības mērīšanu 6.noteikumu.

IV. Piezīmes Starptautiskajā tilpības apliecībā

8. Latvijas Jūras administrācija un Satiksmes ministrijas pilnvarotās organizācijas (klasifikācijas sabiedrības), izsniedzot Starptautisko tilpības apliecību tankkuģim ar izolētā balasta tankiem, ailē "Piezīmes" par tankkuģa izolētā balasta tanku tilpību izdara šādu ierakstu: :

"Izolētā balasta tanki atbilst MARPOL 73/78 Konvencijas 1.pielikuma 1.noteikuma 17.punkta un 13.noteikuma prasībām, un kopējā minēto tanku tilpība ir ......

Samazinātā bruto tilpība, kas izmantojama ostas un kuģošanas nodevu aprēķināšanai, ir .........". .

V. Nodevu aprēķināšana

9. Ostas un kuģošanas nodevas un maksu par pakalpojumiem tankkuģim ar izolētā balasta tankiem aprēķina, ņemot vērā Starptautiskajā tilpības apliecībā norādīto samazināto bruto tilpību.

Ministru prezidents G.Krasts

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Rāviņš

27.03.1998