Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1998. gada 17. marta noteikumus Nr. 93 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

Rīgā 1997.gada 13.maijā (prot. nr.27 23.§)

Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par akcīzes nodokli" 3.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu.

2. Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu atmaksājams saskaņā ar likumā "Par akcīzes nodokli" attiecīgajam laikposmam noteikto likmi par katru dīzeļdegvielas litru, kas izlietots lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai (arī kultivētām ganībām un pļavām), gadā rēķinot 120 litru dīzeļdegvielas uz vienu hektāru.

3. Tiesības uz akcīzes nodokļa atmaksu par dīzeļdegvielu ir:

3.1. zemes īpašniekiem un zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem īpašumā vai pastāvīgā lietošanā ir piešķirta zeme (vismaz viens hektārs) un kuri to izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ja par šīs zemes izmantošanu nav noslēgts nomas līgums;

3.2. juridiskajām un fiziskajām personām, kuras nomā zemi (vismaz vienu hektāru) lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

4. Ja zemes īpašnieki (pastāvīgie lietotāji) vai zemes nomnieki paši neapstrādā zemi, bet to saskaņā ar attiecīgu līgumu apstrādā juridiskā persona, kurā minētie zemes īpašnieki (pastāvīgie lietotāji) vai zemes nomnieki ir dalībnieki, akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, ievērojot šo noteikumu 2.punktā minēto normu, par kopējo apstrādātās zemes platību atmaksā juridiskajai personai, kura ir faktiskā zemes apstrādātāja.

5. Pagasta pašvaldība katru gadu iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pagasta pašvaldības vadītāja (vadītāja vietnieka) apliecinātu izziņu:

5.1. līdz 10.janvārim - par visu personai īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību (ja tā pārsniedz vienu hektāru) pēc stāvokļa uz 1.janvāri;

5.2. līdz 1.jūnijam - par visu personai īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētās izziņas precizējamas, ja mainās lauksaimniecībā izmantotās zemes platība vai šo noteikumu 3.punktā minētie nosacījumi.

7. Ja šo noteikumu 3.punktā minētās juridiskās un fiziskās personas pašas neapstrādā zemi, tad šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā izziņā jānorāda tā juridiskā persona, kura ir faktiskā zemes apstrādātāja.

8. Lai saņemtu akcīzes nodokļa atmaksu par dīzeļdegvielu, šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām juridiskajām un fiziskajām personām jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē:

8.1. iesniegums ar lūgumu atmaksāt akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu;

8.2. dokumenti, kas apliecina dīzeļdegvielas faktisko iegādi (pavadzīmes, rēķini, pirkuma čeki vai čeki kopā ar kvītīm) un noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; ja čekā nav norādīts pircēja nosaukums un citi rekvizīti, tad čekam pievienojama attiecīga kvīts.

9. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde saņemtos dokumentus, kas apliecina dīzeļdegvielas faktisko iegādi, pēc to pārbaudes atdod iesniedzējam.

10. Akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu atmaksā, ja dīzeļdegviela iegādāta no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem ir viena no šādām speciālām atļaujām (licencēm):

10.1. degvielas ievešanai (importam) un vairumtirdzniecībai;

10.2. degvielas vairumtirdzniecībai;

10.3. degvielas mazumtirdzniecībai.

11. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pārbauda dokumentus, kas apliecina dīzeļdegvielas faktisko iegādi, un divu nedēļu laikā pēc to iesniegšanas atmaksā akcīzes nodokli šo noteikumu 2.punktā minētās normas ietvaros.

12. Akcīzes nodokli atmaksā par kārtējā gadā iegādāto dīzeļdegvielu, ievērojot šo noteikumu 2.punktā minēto normu.

13. Pagasta pašvaldība ir atbildīga par Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei sniegto ziņu pareizību. Ja pašvaldības iesniegtās ziņas neatbilst zemes platības faktiskajam izmantojumam, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir tiesīga iekasēt no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem summas, kas nepamatoti izmaksātas no valsts budžeta.

14. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir tiesīga neatmaksāt akcīzes nodokli šādos gadījumos:

14.1. ja šo noteikumu 3.punktā minēto juridisko un fizisko personu - faktisko zemes apstrādātāju - uzrādītie dokumenti, kas apliecina dīzeļdegvielas faktisko iegādi, neatbilst šo noteikumu 8.punktā minētajiem nosacījumiem;

14.2. ja pašvaldība norādījusi vienai un tai pašai zemes platībai vairākus lietotājus;

14.3. ja pašvaldība nav iesniegusi šo noteikumu 5.punktā minētās izziņas.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumus nr.405 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 180.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs R.Dilba

17.05.1997