Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumus Nr. 348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 434

Rīgā 1996.gada 19.novembrī (prot. nr.55, 9.§)

Noteikumi par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka tos uzņēmējdarbības veidus, kuru veikšanai ir noteikti uzņēmējdarbības ierobežojumi un nepieciešama speciāla atļauja (licence), kā arī kārtību, kādā tiek izsniegtas minētās atļaujas (licences).

2. Uzņēmējdarbības ierobežojumi, nosakot uzņēmējdarbības veidus, kuru veikšanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), pieļaujami:

2.1. ja tādi paredzēti starptautiskajos līgumos, konvencijās vai citās starptautisko tiesību normās, kas ir saistošas Latvijai;

2.2. ja tas nepieciešams valsts vai pašvaldību interešu aizsardzībai;

2.3. ja tas nepieciešams sabiedrības drošībai un tās interešu aizsardzībai;

2.4. ja jānosaka eksporta vai importa ierobežojumi.

II. Institūcijas, kas izsniedz speciālu atļauju (licenci)

3. Latvijas Banka izsniedz speciālu atļauju (licenci):

3.1. bankas operācijām;

3.2. ārvalstu valūtu pirkšanai un pārdošanai skaidrā naudā;

3.3. skaidras naudas inkasācijai.

4. Publiski izsludināt un pieņemt visu veidu naudas ieguldījumus (depozītus, aizņēmumus, naudas pārvaldījumu pēc cita veida līgumiem) atļauts vienīgi tām kredītiestādēm, kurām šāda darbība paredzēta Latvijas Bankas izsniegtā speciālā atļaujā (licencē), arī pilnvarojot kredītiestādi ieguldījumu pieņemšanai un darījumu veikšanai ar tiem, kā arī gadījumos, kad to paredz īpaši likumi. Speciālu atļauju (licenci) izsniedz saskaņā ar Kredītiestāžu likumu.

5. Speciālu atļauju (licenci) izsniedz:

5.1. pilsētu vai pagastu pašvaldības:

5.1.1. mazumtirdzniecībai ar tabakas izstrādājumiem;

5.1.2. pirmsskolas audzināšanas iestāžu atvēršanai (darbībai);

5.1.3. šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumiem (pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas no Iekšlietu ministrijas);

5.1.4. kremācijas darbībai;

5.2. rajonu (republikas pilsētu) pašvaldības - pasažieru komercpārvadājumiem attiecīgās pašvaldības teritorijas robežās.

6. Finansu ministrija un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

6.1. apdrošināšanas darbības veikšanai;

6.2. apdrošināšanas starpnieku pakalpojumiem;

6.3. dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanai, pārstrādei, apstrādei, izgatavošanai un realizācijai;

6.4. izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai;

6.5. biržu darbībai;

6.6. ieguldījumu sabiedrību darbībai;

6.7. darbībai vērtspapīru tirgū:

6.7.1. fiziskajām personām (brokeriem un ieguldījumu konsultantiem);

6.7.2. juridiskajām personām:

6.7.2.1. brokeru sabiedrībām (starpniecības darījumiem ar vērtspapīriem un vērtspapīru kontu turēšanai);

6.7.2.2. bankām (starpniecības darījumiem ar vērtspapīriem un vērtspapīru kontu turēšanai);

6.7.2.3. fondu biržām;

6.8. zvērinātu revidentu darbībai (fiziskajām personām);

6.9. tabakas izstrādājumu izgatavošanai pārdošanai, ievešanai un vairumtirdzniecībai;

6.10. jēlspirta ražošanai un realizācijai;

6.11. spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai;

6.12. alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai;

6.13. alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai;

6.14. alkoholisko dzērienu (spirta) ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām;

6.15. alkoholisko dzērienu, jēlspirta vai spirta izvešanai;

6.16. alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai;

6.17. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;

6.18. alkoholisko dzērienu ievešanai lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē;

6.19. alkoholisko dzērienu ievešanai beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē bez tiesībām realizēt tos citām juridiskajām personām;

6.20. alkoholisko dzērienu izvešanai lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē;

6.21. rektificētā spirta vairumtirdzniecībai;

6.22. degvielas ievešanai (importam) un vairumtirdzniecībai;

6.23. degvielas vairumtirdzniecībai;

6.24. degvielas mazumtirdzniecībai (par katru mazumtirdzniecības vietu);

6.25. degvielas komerciālai uzglabāšanai (par katru uzglabāšanas vietu);

6.26. degvielas tranzītpārvadājumiem;

6.27. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču (kases aparātu) un sistēmu uzstādīšanai, tehniskajai apkopei un remontam;

6.28. beznodokļu tirdzniecības veikalu turēšanai.

7. Labklājības ministrija un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

7.1. aptieku atvēršanai (darbībai);

7.2. zāļu lieltirgotavu atvēršanai (darbībai);

7.3. zāļu ražošanas uzņēmumu atvēršanai (darbībai);

7.4. aptieku darbībai ar narkotiskajām zālēm;

7.5. zāļu lieltirgotavu darbībai ar narkotiskajām un psihotropajām vai ar narkotiskajām vai psihotropajām zālēm;

7.6. narkotisko un psihotropo vai narkotisko vai psihotropo zāļu ražošanai;

7.7. darbinieku apmācībai darba aizsardzībā, darba aizsardzības speciālistu pārkvalificēšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai; 7.8. bīstamo iekārtu projektēšanai, izgatavošanai, montāžai, remontam, tehniskajai apkopei un modernizācijai;

7.9. spridzināšanas darbiem, pirotehniskajiem darbiem, spridzināšanas vai pirotehniskajos darbos izmantojamo sprāgstvielu, priekšmetu un izstrādājumu (ADR 1.klase) ražošanai un uzglabāšanai, izņemot šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētos gadījumus;

7.10. uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar medicīnas preču realizāciju un ražošanu Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā;

7.11. sociālās palīdzības institūciju izveidošanai (darbībai);

7.12. deratizācijai, dezinfekcijai un dezinsekcijai, kā arī tām nepieciešamo preparātu izgatavošanai un realizācijai;

7.13. iekārtošanai darbā (izņemot jūrnieku iekārtošanu darbā uz kuģiem);

7.14. darbībām ar radioaktīvām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem medicīnā.

8. Aizsardzības ministrija izsniedz speciālu atļauju (licenci):

8.1. ieroču, munīcijas, kaujas tehnikas, sprāgstvielu un to sastāvdaļu (bruņojuma) ievešanai, izvešanai, tranzītam caur Latvijas teritoriju un izgatavošanai un realizācijai Aizsardzības ministrijas vajadzībām tās noteiktajos uzņēmumos;

8.2. spridzināšanas darbiem, sprāgstvielu, pirotehnisko vielu, spridzināšanas un pirotehnisko līdzekļu glabātavām Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajās valsts institūcijās un pārziņā esošajos uzņēmumos.

9. Aizsardzības ministrijas licencētajos uzņēmumos ražoto bruņojumu drīkst realizēt tikai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši speciālu atļauju (licenci) atbilstoši šo noteikumu 10.3.apakšpunktam.

10. Iekšlietu ministrija izsniedz speciālu atļauju (licenci):

10.1. detektīvdarbībai;

10.2. apsardzes darbībai;

10.3. ieroču (arī šaujamieroču, auksto ieroču un pneimatisko ieroču), munīcijas, sprāgstvielu un speciālo līdzekļu - gāzes pistoļu (revolveru), to patronu un ar kairinošas iedarbības vielām pildīto gāzes baloniņu - ievešanai, izvešanai, izgatavošanai, realizācijai un remontam (izņemot gāzes pistoļu (revolveru) un ar kairinošas iedarbības vielām pildīto gāzes baloniņu remontu);

10.4. pirotehnisko vielu un ierīču ražošanai, ievešanai, izvešanai un realizācijai.

11. Satiksmes ministrija un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

11.1. pasažieru pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu;

11.2. kravu pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu;

11.3. dzelzceļa līniju, pievadceļu, tiltu un citu dzelzceļa komunikāciju projektēšanai un celtniecībai;

11.4. gaisa pārvadājumiem;

11.5. speciālajiem aviācijas darbiem;

11.6. pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā;

11.7. starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;

11.8. kravu komercpārvadājumiem Latvijas teritorijā ar kravas automobiļiem;

11.9. starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem;

11.10. transportbūvju uzturēšanai;

11.11. visu veidu autotransporta līdzekļu vadītāju apmācībai;

11.12. mehānisko transportlīdzekļu, to numurēto agregātu un piekabju mazumtirdzniecībai;

11.13. kravu un pasažieru pārvadājumiem ar jūras transportu;

11.14. ar ostu un kuģu ekspluatāciju saistīto zemūdens darbu veikšanai;

11.15. kuģu speciālistu apmācību organizēšanai;

11.16. pasta pakalpojumiem;

11.17. kuģu aģentēšanai Latvijas ostās;

11.18. stividoru pakalpojumiem;

11.19. starpniecības pakalpojumiem jūrnieku iekārtošanai darbā uz kuģiem;

11.20. bezvadu sakaru pakalpojumiem.

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

12.1. ģeoloģiskās (arī ģeofizikālās, ģeoekoloģiskās un tematiskās), hidroekoloģiskās un inženierģeoloģiskās izpētes darbu veikšanai;

12.2. zemes dzīļu izmantošanai un derīgo izrakteņu ieguvei;

12.3. uzņēmējdarbībai būvniecībā (vadīšanai, projektēšanai, konsultēšanai un būvdarbu veikšanai);

12.4. darbībām ar radioaktīvām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem (ieskaitot eksportu un importu);

12.5. tūristu apmešanās vietu (viesnīcu, kūrortviesnīcu, moteļu un viesu māju) darbībai;

12.6. starptautiskā tūrisma darbībai;

12.7. kuģu atkritumu uzņemšanai un utilizācijai ostās;

12.8. piesārņojuma seku likvidācijai akvatorijās.

13. Zemkopības ministrija un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

13.1. labības importam un eksportam;

13.2. veterināro zāļu izplatīšanai;

13.3. veterināro aptieku atvēršanai (darbībai);

13.4. veterināro zāļu lieltirgotavu atvēršanai (darbībai);

13.5. veterināro zāļu ražošanai;

13.6. augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai;

13.7. zvejniecībai un akvakultūrai;

13.8. cukura vairumtirdzniecībai un importam.

14. Valsts meža dienests izsniedz speciālu atļauju (licenci):

14.1. kokmateriālu uzmērīšanai un kvalitātes vērtēšanai;

14.2. zvērināta meža taksatora mežkopja praksei.

15. Tieslietu ministrija izsniedz speciālu atļauju (licenci) jurista praksei.

16. Valsts zemes dienests izsniedz speciālu atļauju (licenci):

16.1. zemes mērniecības darbiem;

16.2. zemes ierīcības darbiem;

16.3. ģeodēziskajiem un topogrāfiskajiem darbiem;

16.4. fotogrammetriskajiem un kartogrāfiskajiem darbiem;

16.5. nekustamā īpašuma taksācijai un vērtēšanai.

17. Ekonomikas ministrija izsniedz speciālu atļauju (licenci):

17.1. starpniecības darījumu veikšanai ar privatizācijas sertifikātiem (tirdzniecības starpniekiem, kopīgo ieguldījumu sabiedrībām, ieguldījumu konsultantu uzņēmumiem, tirdzniecības uzņēmumiem, bankām, kuras atver un apkalpo juridisko personu sertifikātu kontus);

17.2. melno un krāsaino metālu lūžņu iepirkšanai Latvijā;

17.3. Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu lūžņu eksportam;

17.4. darbībai ar 1. un 2.kategorijas prekursoriem.

18. Izglītības un zinātnes ministrija izsniedz speciālu atļauju (licenci) mācību iestāžu atvēršanai (darbībai).

19. Kultūras ministrija un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

19.1. kinofilmu un videofilmu izplatīšanai un publiskai demonstrēšanai;

19.2. fonogrammu kopiju izgatavošanai un ievešanai;

19.3. erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanai, izplatīšanai, izgatavošanai un publiskai demonstrēšanai.

20. Energoapgādes regulēšanas padome, ja uzņēmējdarbība tiek veikta likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" noteiktajos apjomos un kārtībā, izsniedz speciālu atļauju (licenci):

20.1. apgādei ar siltumenerģiju;

20.2. apgādei ar elektroenerģiju;

20.3. apgādei ar dabasgāzi;

20.4. apgādei ar sašķidrināto gāzi.

21. Latvijas elektrotehniskā komisija izsniedz speciālu atļauju (licenci):

21.1. elektroiekārtu projektēšanai, izgatavošanai, montāžai, ekspluatācijai un pārbaudei;

21.2. elektroiekārtu apkalpojošā personāla apmācībai.

22. Latvijas Kultūras fonds izsniedz speciālu atļauju (licenci) Latvijas valsts karoga un valsts simbolikas izgatavošanai.

23. Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksportu, importu un tranzītu drīkst veikt tikai ar Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas pilnvarotā pārstāvja saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniegtajām speciālām atļaujām (licencēm).

III. Speciālas atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

24. Speciālu atļauju (licenci) vai motivētu rakstisku atteikumu uzņēmējdarbības veikšanai izsniedz šo noteikumu II nodaļā minētās institūcijas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no attiecīgā pieteikuma saņemšanas dienas. Atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

25. Speciālu atļauju (licenci) izsniedz uz laiku, ne mazāku par gadu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, vai atbilstoši likumiem, ja tajos noteikts citādi. Speciālu atļauju (licenci) var izsniegt viena darījuma veikšanai.

26. Šo noteikumu II nodaļā minētās institūcijas izveido licencēšanas komisijas ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā, kurās iekļaujami kvalificēti attiecīgo nozaru speciālisti, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka kritērijus un kārtību speciālu atļauju (licenču) izsniegšanai.

27. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, licencēšanas komisija atliek jautājuma izskatīšanu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta vajadzīgā informācija vai dokumenti.

28. Speciālu atļauju (licenci) tās saņēmējam izsniedz, kā arī to pārreģistrē pēc tam, kad samaksāta likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva. Valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts budžetā. Ja speciālu atļauju (licenci) izsniedz pašvaldība, tad valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

29. Institūcija, kas izsniegusi speciālu atļauju (licenci), ir tiesīga to anulēt, ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai speciālas atļaujas (licences) saņēmējs ir pārkāpis normatīvos aktus, kā arī speciālā atļaujā (licencē) noteiktos nosacījumus. Lēmumu par speciālas atļaujas (licences) anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

30. Institūcija, kas izsniegusi speciālu atļauju (licenci), ir tiesīga to pagarināt, pārreģistrējot to uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.

31. Par speciālas atļaujas (licences) izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Speciālas atļaujas (licences) saņēmējs nav tiesīgs nodot to citām personām.

32. Ja speciālas atļaujas (licences) saņēmējs trīs mēnešu laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis licencēto uzņēmējdarbību, licencēšanas komisija anulē izsniegto speciālu atļauju (licenci). Licencēšanas komisija ir tiesīga to neanulēt, ja ir pieņemts pamatots lēmums.

33. Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez speciālas atļaujas (licences), ja normatīvajos aktos noteikts, ka tā ir nepieciešama, kā arī par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc speciālas atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās personas tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar likumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

34. Atbilstoši Ministru kabineta pilnvaru sadalījumam starp ministrijām attiecīgā ministrija izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kurā nosaka kompetentu atbilstības novērtēšanas institūciju, kā arī uzņēmējdarbības veidus, kuru veikšanai nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.

35. Valsts un pašvaldību institūcijām un profesionālajām organizācijām jāizanalizē Eiropas savienības attiecīgās direktīvas un starptautiskās konvencijas un līdz 1996.gada 31.decembrim jāiesniedz Ekonomikas ministrijā pamatoti priekšlikumi par tiem uzņēmējdarbības veidiem, kuru veikšana jāierobežo, nosakot speciālu atļauju (licenču) nepieciešamību, kā arī par tiem uzņēmējdarbības veidiem, kuri jāreģistrē vai kuru veikšanai nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.

36. Izglītības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Labklājības ministrijai jāizstrādā noteikumu projekts par fizisko un juridisko personu profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu saskaņā ar Eiropas savienības prasībām un līdz 1997.gada 20.janvārim jāiesniedz Ministru kabinetā.

37. Noteikumi ir spēkā līdz 1997.gada 31.decembrim.

38. Atzīt par spēku zaudējušiem:

38.1. Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumus nr.321 "Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 175., 184.nr.; 1996, 86., 110.nr.);

38.2. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumus nr.356 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumos nr.321 "Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 184.nr., 1996, 86.nr.);

38.3. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumus nr.361 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumos nr.321 "Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 184.nr.);

38.4. Ministru kabineta 1996.gada 14.maija noteikumus nr.168 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumos nr.321 "Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 86.nr.);

38.5. Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumus nr.216 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumos nr.321 "Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 110.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

22.11.1996