Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.14

Rīgā 1995.gada 13.jūnijā (prot. nr. 32, 30.§)

Instrukcija par kārtību, kādā apkopojama un paziņojama informācija par ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri ieņem valsts civildienesta ierēdņu amatus

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" un Ministru kabineta
1994.gada 10.maija noteikumiem nr.103 "Par kārtību, kādā ārvalstnieki un
bezvalstnieki saņem atļaujas pretendēt uz valsts civildienesta ierēdņu amatiem
"

 

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts civiliestādes (tālāk tekstā - "civiliestādes") apkopo un paziņo Valsts civildienesta pārvaldei ziņas par ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri ir saņēmuši atļaujas pretendēt uz valsts civildienesta ierēdņu amatiem, nokārtojuši ierēdņa kandidāta atestāciju un iecelti ierēdņu amatos (tālāk tekstā - "atļaujas saņēmušie ierēdņu kandidāti").

2. Ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošo civiliestāžu personāla nodaļas (daļas) ne retāk kā reizi ceturksnī ministrijas personāla nodaļas (daļas) noteiktajos termiņos apkopo un nosūta attiecīgajai ministrijai informāciju par Valsts kancelejas noteikto kvotu ietvaros atļaujas saņēmušajiem ierēdņu kandidātiem. Apkopojumā saskaņā ar instrukcijas 1.pielikumu jānorāda šādas ziņas:

2.1. civiliestādes nosaukums;

2.2. atļaujas saņēmušo ierēdņu kandidātu vārds un uzvārds;

2.3. valsts civildienesta ierēdņu amatu nosaukums, kurus atļaujas saņēmušie ierēdņu kandidāti ieņem pēc atestācijas;

2.4. laiks, kad atļaujas saņēmušie ierēdņu kandidāti iecelti valsts civildienesta ierēdņu amatos.

3. Katrā ministrijā iekārtojams reģistrs, kurā reģistrē attiecīgajā ministrijā un tās pakļautībā un pārraudzībā esošajās civiliestādēs atļaujas saņēmušos ierēdņu kandidātus, tajā norādot šīs instrukcijas 2. punkta otrajā rindkopā minētās ziņas saskaņā ar instrukcijas 1.pielikumu.

4. Ministriju personāla nodaļas (daļas) ne retāk kā reizi ceturksnī apkopo informāciju par Valsts kancelejas noteikto kvotu ietvaros atļaujas saņēmušajiem ierēdņu kandidātiem attiecīgajā ministrijā un tās pakļautībā un pārraudzībā esošajās civiliestādēs un ne vēlāk kā katra gada 15.janvārī, 15.aprīlī, 15.jūlijā un 15.oktobrī nosūta to Valsts civildienesta pārvaldei.

Apkopojumā saskaņā ar instrukcijas 2.pielikumu jānorāda atļaujas saņēmušo ierēdņu kandidātu skaits atsevišķi attiecīgajā ministrijā un katrā no ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajām civiliestādēm.

5. Ministriju personāla nodaļas (daļas) reizi gadā, ne vēlāk kā 15.decembrī, iesniedz Valsts civildienesta pārvaldei priekšlikumus par kvotu apjomu nākamajam gadam, paredzot, cik ārvalstnieku un bezvalstnieku ministrijās un to pakļautībā un pārraudzībā esošajās civiliestādēs var pretendēt uz valsts civildienesta ierēdņu amatiem.

Valsts civildienesta pārvalde apkopo ministriju priekšlikumus un iesniedz tos Valsts kancelejas direktoram.

6. Ministriju personāla nodaļas (daļas) ir atbildīgas par to, lai ministrijās un to pakļautībā un pārraudzībā esošajās civiliestādēs tiktu ievērotas saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 10.maija noteikumiem nr.103 "Par kārtību, kādā ārvalstnieki un bezvalstnieki saņem atļaujas pretendēt uz valsts civildienesta ierēdņu amatiem" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 63.nr.) Valsts kancelejas noteiktās kvotas, kā arī šīs instrukcijas prasības.

7. Instrukcijas izpildi kontrolē Valsts civildienesta pārvalde, un tās pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības iepazīties ar šīs instrukcijas 3.punktā minēto reģistru.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

1. pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.14

 

Valsts kancelejas noteikto kvotu ietvaros atļaujas saņēmušo ārvalstnieku un bezvalstnieku (ierēdņu kandidātu) reģistrs

 

___________________________________ ministrija
(nosaukums)

Nr.
p.k.
Ierēdņa kandidāta vārds, uzvārds Ierēdņa amata nosaukums Amatā iecelšanas laiks
(datums)
1 2 3 4
       
       

Ministrijas pakļautībā esošās civiliestādes:

_____________________________________
(nosaukums)

1 2 3 4
       
       

Ministrijas pārraudzībā esošās civiliestādes:

___________________________________
(nosaukums)

1 2 3 4
       
       

Personāla nodaļas (daļas) vadītājs ____________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

199___. gada _____. _____________________.

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda


 

2. pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.14

Ziņu apkopojums
par Valsts kancelejas noteikto kvotu ietvaros atļaujas saņēmušajiem ārvalstniekiem un bezvalstniekiem (ierēdņu kandidātiem)

 

___________________________________________ ministrija
(nosaukums)

Ministrija Pakļautībā esošās civiliestādes Pārraudzībā esošās civiliestādes
Nosaukums Ierēdņu kandidātu skaits Nosaukums Ierēdņu kandidātu skaits Nosaukums Ierēdņu kandidātu skaits
           
           
           

Personāla nodaļas (daļas) vadītājs _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

199___. gada ____. ______________________.

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

23.06.1995