Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 30. marta noteikumus Nr. 125 "Noteikumi par neatmaksājamās ārvalstu tehniskās palīdzības koordināciju Latvijas Republikā".

Ministru kabineta noteikumi nr. 147

(prot. nr. 39, 24.§) Rīgā 1995. gada 6. jūnijā

Noteikumi par neatmaksājamās ārvalstu tehniskās palīdzības koordināciju Latvijas Republikā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

 

1. Visus ar neatmaksājamās ārvalstu tehniskās palīdzības (tālāk tekstā - "palīdzība") līdzekļu realizāciju saistītos jautājumus koordinē un risina Ministru kabineta izveidota Tehniskās palīdzības komisija (tālāk tekstā - "komisija") šādā sastāvā:

1.1. komisijas vadītājs - Finansu ministrijas norīkots pārstāvis;

1.2. komisijas locekļi:

1.2.1. Aizsardzības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.2. Ārlietu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.3. Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.4. Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.5. Iekšlietu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.6. Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.7. Kultūras ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.8. Labklājības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.9. Satiksmes ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.10. Tieslietu ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.11. Valsts kancelejas pilnvarots pārstāvis;

1.2.12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.13. Zemkopības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

1.2.14. Valsts meža dienesta pilnvarots pārstāvis.

2. Komisija veic šādus uzdevumus:

2.1. izvērtē palīdzības projektu pieteikumus;

2.2. izskata ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvāto palīdzības programmu un projektu atbilstību Nacionālajai indikatīvajai programmai;

2.3. uzaicina piedalīties komisijas sēdēs starptautisko institūciju, kā arī ieinteresēto Latvijas Republikas iestāžu un organizāciju pārstāvjus;

2.4. izskata starptautiskas vienošanās un starpvalstu līgumus par palīdzību;

2.5. izskata un iesniedz finansu ministram apstiprināšanai palīdzības pieprasījumu iesniegšanas un izskatīšanas, kā arī palīdzības piešķiršanas noteikumu projektu.

3. Finansu ministrija veic šādus uzdevumus:

3.1. izstrādā palīdzības pieprasījumu iesniegšanas un izskatīšanas, kā arī palīdzības piešķiršanas noteikumu projektu;

3.2. sagatavo un pēc citu ministriju ierosinājumiem papildina Nacionālo indikatīvo programmu;

3.3. sadarbībā ar citām ministrijām un to pakļautībā esošajām iestādēm koordinē palīdzības saņemšanu un izmantošanu;

3.4. veido un analizē palīdzības piedāvājumu un pieprasījumu datu bāzi, kā arī gatavo pārskatus par datu bāzē pieejamo informāciju;

3.5. apkopo palīdzības programmas un piedāvājumus un informē par tiem komisiju;

3.6. ir atbildīga par komisijas darbības tehnisko un metodisko nodrošinājumu, kā arī par komisijas sēžu protokolēšanu.

4. Institūcijas, kuru pārstāvji ir iekļauti šo noteikumu 1.punktā minētās komisijas sastāvā, risina jautājumus, kas saistīti ar palīdzības projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī reizi pusgadā sniedz Finansu ministrijai ziņas par palīdzības saņemšanu un izlietošanu.

5. Tieslietu ministrija sniedz atzinumu par palīdzības līgumprojektu atbilstību likumdošanas aktiem.

Ministru prezidents M. Gailis

Finansu ministre I.Sāmīte

14.06.1995