Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 216

Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 18. §)
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"

1. Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 1 200 000 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 24.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē", lai ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma "Kiberdrošības stiprināšana" ietvaros segtu izdevumus, kas saistīti ar kiberdrošības stiprināšanu kultūras resorā.

2. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidente E. Siliņa

Kultūras ministre A. Logina
28.03.2024