Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 107

Rīgā 2024. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 16. §)
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana"

1. Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 74. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 1 985 695 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana", tai skaitā:

1.1. 1 835 681 euro apmērā, lai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm segtu izdevumus saistībā ar Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" (turpmāk – rīkojums Nr. 514) izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu laikposmam no 2023. gada 1. decembra (atsevišķus izdevumus no 2023. gada 1. septembra) līdz 2023. gada 31. decembrim, tai skaitā lai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem samaksātu par virsstundu darbu, izmaksātu piemaksas par nakts darbu, par darbu svētku dienās, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, segtu izdevumus par komandējumiem (naktsmītnes izdevumi), ēdināšanas izdevumus, kā arī izdevumus par degvielas iegādi, no tiem:

1.1.1. 1 727 675 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 "Valsts policija" (Valsts policijai);

1.1.2. 15 224 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" (Valsts drošības dienestam);

1.1.3. 56 827 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (Valsts robežsardzei);

1.1.4. 35 955 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei);

1.2. 150 014 euro, lai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm kompensētu papildu izdevumus (vidējās izpeļņas pieaugums), kas rodas, nosakot samaksu par virsstundu darbu un piemaksas saistībā ar rīkojuma Nr. 514 izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, no tiem:

1.2.1. 142 284 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 "Valsts policija" (Valsts policijai);

1.2.2. 4734 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (Valsts robežsardzei);

1.2.3. 2996 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei).

2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidente E. Siliņa

Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis
14.02.2024