Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 110

Rīgā 2024. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 18. §)
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"

1. Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 58 880 050 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros:

1.1. 57 211 644 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma ietvaros turpinātu valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas, tai skaitā:

1.1.1. 49 496 515 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (apmēram 64,95 km) atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem;

1.1.2. 7 094 272 euro apmērā, lai ar Nacionālo bruņoto spēku atbalstu nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (apmēram 19,52 km);

1.1.3. 620 857 euro apmērā, lai nodrošinātu zemes vienību atsavināšanu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;

1.2. 1 668 406 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas.

2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam. 

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidente E. Siliņa

Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis
14.02.2024