Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 744

Rīgā 2023. gada 16. novembrī (prot. Nr. 57 4. §)
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

1. (N) Pamatojoties uz Starptautiskās palīdzības likuma 12. panta otro daļu, atbalstīt dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (turpmāk – starptautiskā misija) šādam neatkarīgajam civilajam ekspertam (turpmāk – civilais eksperts):

1.1. (N) Roberts Fedosejevs;

1.1.1. (IP) Ierobežotas pieejamības informācija

2. (N) Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā" (turpmāk – noteikumi) 11. punktu  pagarināt civilā eksperta dalības laiku starptautiskajā misijā no 2023. gada 15. decembra līdz 2024. gada 14. decembrim.

3. (N) Pamatojoties uz noteikumu 7.4. apakšpunktu, noteikt neatkarīgajam civilajam ekspertam koeficientu 1,8 piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskajā misijā.

4. (N) Paredzēt, ka saskaņā ar noteikumu 17. un 18. punktu civilajam ekspertam tiek izmaksāts atalgojums – 2023. gadā 702 euro un 2024. gadā 17 103 euro un piemaksa – 2023. gadā 1908 euro un 2024. gadā 39 840 euro. Ārlietu ministrijai veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 2023. gadā 616 euro un 2024. gadā 13 433 euro apmērā.

5. (N) Ņemot vērā starptautiskās misijas finansēšanas noteikumus, paredzēt, ka saskaņā ar noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. un 19.7. apakšpunktu civilajam ekspertam tiek segti faktiskie izdevumi, nepārsniedzot šajā punktā norādītās summas:

5.1. (N) dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un citu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu izdevumi (nepārsniedzot 15 793,88 euro kalendāra gadā) – 2023. gadā 722 euro un 2024. gadā 15 073 euro;

5.2. (N) veselības apdrošināšana, atgriežoties no dienesta vietas,  – 2024. gadā 5 euro;

5.3. (N) ceļa izdevumi – 750 euro (2024. gadā – 500 euro atvaļinājuma brauciens un 250 euro pārcelšanās no dienesta vietas);

5.4. (N) izdevumi par bagāžas transportēšanu – 100 euro (pārceļoties no dienesta vietas 2024. gadā).

6. (N) Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai finansējumu 3593 euro apmērā šā rīkojuma 4. un 5. punktā minēto izdevumu segšanai.

7. (N) Ārlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu par finansējuma pārdali 2024. gadā no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums" 86 304 euro apmērā civilā eksperta darbības nodrošināšanai no 2024. gada 1. janvāra.

8. (N) Aizsardzības ministrijai uz neatkarīgā civilā eksperta dalības laiku starptautiskajā misijā nodrošināt viņam nepieciešamo ekipējumu – ķiveri, bruņuvesti un gāzmasku.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒
finanšu ministrs A. Ašeradens
16.11.2023