Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 457 "Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību".

Ministru kabineta noteikumi nr. 72

(prot. nr. 17, 5.§) Rīgā 1995. gada 31. martā

Noteikumi par valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. un 11. pantu
un likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 11. pantu

 

1. Noteikt par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu šādas valsts nodevas likmes (latos):

1.1. laulības reģistrācija

5

1.2. civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana, anulēšana un atjaunošana

3

1.3. civilstāvokļa aktu reģistrācijas atkārtotu apliecību izsniegšana

1

2. No valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi.

3. Ar valsts nodevu neapliek šādas darbības:

3.1. civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana vai anulēšana sakarā ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu pieļautajām kļūdām;

3.2. civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana vai anulēšana sakarā ar adopciju, paternitātes noteikšanu vai leģitimāciju;

3.3. visu veidu dokumentu izsniegšana alimentu lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto pilsoņu reabilitācijas lietās.

4. Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanas, labošanas, anulēšanas un atjaunošanas, kā arī pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas atkārtotu apliecību izsniegšanas.

5. Valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, ko veic Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments un konsulārās amatpersonas, ieskaita valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta likumam. Valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, ko veic pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un ar Civillikuma 51. pantu noteikto konfesiju garīdznieki, ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras pārziņā ir dzimtsarakstu nodaļa vai kuras teritorijā ir konfesijas telpas.

6. Pašvaldības ir tiesīgas noteikt samazinātas valsts nodevas likmes vai samaksas atvieglojumus valsts nodevai par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, kura tiek ieskaitīta attiecīgo pašvaldību budžetos.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts nodevas likmju (apstiprinātas ar Ministru Padomes 1990. gada 26. marta lēmumu nr. 77 "Par valsts nodevas likmēm" - Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 17.nr.) 4. punktu.

8. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1995.gada 1.aprīli.

Ministru prezidents M. Gailis

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs

 

01.04.1995