Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 835

Rīgā 2022. gada 23. novembrī (prot. Nr. 59 20. §)
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V431" Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, "V439" Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā, un "V445" Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldībai šādus valstij piederošos nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu tos izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai:

1.1. nekustamo īpašumu "V431" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 003 0144) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 003 0144) 2,5 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi – "Autoceļš V431 km 0,000–1,500" (būves kadastra apzīmējums 5060 003 0144 001) – Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "V439" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5056 004 0250) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5056 004 0250) 0,819 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi – "Autoceļš V439 km 0,000–0,500" (būves kadastra apzīmējums 5056 004 0250 001) – Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "V445" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5084 011 0098) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 011 0098) 4,4 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi – "Autoceļš V445 km 0,000–2,600" (būves kadastra apzīmējums 5084 011 0098 001) – Rankas pagastā, Gulbenes novadā.

2. Gulbenes novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus (turpmāk – nekustamie īpašumi) bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Pilnvarot Gulbenes novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4. Gulbenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

4.1. ierakstīt nekustamos īpašumus zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā vienlaikus ar Gulbenes novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Gulbenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
23.11.2022