Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 4., 6., 15. nr.; 2004, 9., 18., 23. nr.; 2006, 9. nr.; 2009, 3., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 112. nr.; 2012, 50. nr.; 2013, 80. nr.; 2014, 199. nr.; 2015, 29. nr.; 2017, 75. nr.; 2019, 248.A nr.; 2020, 244. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 21. panta ceturto daļu pēc vārda "mikroshēmu" ar vārdiem "reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē".

2. Papildināt likumu ar 21.3 pantu šādā redakcijā:

"21.3 pants. (1) Pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(2) Pašvaldība, veicot šā panta pirmajā daļā minēto normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli, ir tiesīga izdot administratīvos aktus par suņa apzīmēšanu un reģistrāciju.

(3) Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka institūciju, kas ir pilnvarota pašvaldības vārdā veikt šā panta pirmajā daļā noteikto uzraudzību un kontroli, kā arī ir tiesīga izdot šā panta otrajā daļā minētos administratīvos aktus."

3. Izteikt 25. panta 6. punktu šādā redakcijā:

"6) kārtību, kādā mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē, reģistrē un izslēdz no reģistra, par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu iekasējamā maksājuma apmēru, kā arī tā samaksas kārtību;".

4. Papildināt 59. pantu ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18) ja suni ieved no citas valsts, - 10 dienu laikā pēc tā ievešanas nodrošināt, ka tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase un tas uz īpašnieka vārda vai tās personas vārda, kura veterinārajā (veselības) sertifikātā norādīta kā suņa saņēmējs, ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ja suni paredzēts atsavināt, šis pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Līdz šā likuma 25. panta 6. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 9. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

04.01.2022