Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.11.2022. - ... / Spēkā esošā
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Dobelē 2021. gada 26. augustā
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2021. gada 26. augusta lēmumu Nr. 78/6

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
"
14. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu Dobeles novada pašvaldībā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

3.1. Auces novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Auces novada pašvaldībā";

3.2. Dobeles novada domes 2020. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 18 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā";

3.3. Tērvetes novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novadā" III nodaļa.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs E. Gaigalis
25.11.2022