Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 588

Rīgā 2021. gada 23. augustā (prot. Nr. 56 62. §)

Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu

1. Lai kompensētu zaudējumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 izplatību, un nodrošinātu akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" (turpmāk - sabiedrība) likviditāti, kā arī veicinātu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un nozares stabilizēšanu, atbalstīt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus līdz 90 000 000 euro apmērā. Satiksmes ministrijai, piedaloties sabiedrības akcionāru sapulcēs, atbalstīt ieguldījuma veikšanu sabiedrības pamatkapitālā atbilstoši Eiropas Komisijas saskaņojumā norādītajam apjomam.

2. Finanšu ministram, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. pantu, palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 48.00.00 "Akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšana", nepārsniedzot šā rīkojuma 1. punktā minēto apmēru, resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

3. Satiksmes ministrijai, veicot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā, ieskaitīt šā rīkojuma 1. punktā minētos finanšu līdzekļus sabiedrības kontā Valsts kasē.

4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 2. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus un ir saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas, veikt apropriācijas izmaiņas.

5. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā sabiedrības komercdarbības atbalsta pasākumu plānu Covid-19 izraisīto seku novēršanai, lai nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijā un tās saskaņojuma saņemšanu.

6. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem šajā rīkojumā, ja Eiropas Komisija saskaņojusi ieguldījumu ar nosacījumiem, kas atšķiras no šajā rīkojumā norādītajiem.

7. Satiksmes ministrijai nodrošināt uzraudzību pār Eiropas Komisijas saskaņojumā ietverto nosacījumu izpildi ieguldījuma sagatavošanas laikā un pēc ieguldījuma veikšanas.

8. Satiksmes ministrijai pēc saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas veikt šā rīkojuma 1. punktā minēto sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, ievērojot Komerclikuma noteikumus par akcionāru pirmtiesībām un saistības, kas noteiktas 2016. gada 4. februāra akcionāru līgumā (ar grozījumiem).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

23.08.2021