Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.05.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 102

Rīgā 2021. gada 23. februārī (prot. Nr. 10 31. §)
Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā

1. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piekto daļu un pārejas noteikumu 11. punktu un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2. pantu, 4.1 panta pirmo daļu un 8. panta sesto daļu saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā šā rīkojuma pielikumā minētās zemes vienības (to domājamās daļas) Liepājas pilsētā, kas nepieciešamas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā minēto funkciju īstenošanai.

2. Finanšu ministrijai īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajām zemes vienībām (to domājamām daļām) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 23. februāra
rīkojumam Nr. 102

(Pielikums grozīts ar MK 31.05.2022. rīkojumu Nr. 367)

Zemes vienības Liepājas pilsētā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Finanšu ministrijas valdījumā
Nr. p. k.AdreseZemes vienības kadastra apzīmējumsZemes vienības aptuvenā platība (ha)*
1.Laivu iela 7, Liepāja1700 011 03370,0699
2.Grīzupes iela 15, Liepāja1700 014 01570,1057
3.Kārklu iela 4, Liepāja1700 015 00260,6801
4.Kārklu iela 2, Liepāja1700 015 00690,6975
5.Lietuviešu iela 3, Liepāja1700 020 03880,0344
6.Nidas iela 39, Liepāja1700 042 04960,0704
7.Miera iela 26, Liepāja1700 0420 5540,0787
8.Oskara Kalpaka iela 83, Liepāja1700 011 03430,0834
1/8 domājamā daļa
9.Oskara Kalpaka iela 47, Liepāja1700 011 03290,0461
1/2 domājamā daļa
10.Aldaru iela 11, Liepāja1700 020 00780,0639
4/5 domājamās daļas
11.Baseina iela 47, Liepāja1700 020 02480,0587
1/8 domājamā daļa
12.Pīlādžu iela 16, Liepāja1700 020 03400,0218
165/1000 domājamās daļas
13.Ūdens iela 25, Liepāja1700 021 01180,0721
2/3 domājamās daļas
14.Baznīcas iela 22A,Liepāja1700 033 02140,0495
1/4 domājamā daļa
15.Egļu iela 1, Liepāja1700 034 02340,0473
1/8 domājamā daļa
16.Kungu iela 86, Liepāja1700 034 03760,0602
3/4 domājamās daļas
17.Lauku iela 25, Liepāja1700 041 04060,0632
1/2 domājamā daļa
18.Strautu iela 38, Liepāja1700 041 04240,0713
2/9 domājamās daļas
19.(Svītrots ar MK 31.05.2022. rīkojumu Nr. 367)

Piezīme.* Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
31.05.2022