Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.11.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 22

Rīgā 2021. gada 14. janvārī (prot. Nr. 5 34. §)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 11 643 060 euro apmērā, lai nodrošinātu medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) iegādi Covid-19 medikamentozai ārstēšanai.

(MK 23.11.2021. rīkojuma Nr. 876 redakcijā)

2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts
23.11.2021