Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 749

Rīgā 2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 82 51. §)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
9. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti (1. pielikums):

2.1. par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam 136 323 884 euro apmērā, un tos veido:

2.1.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 99 344 262 euro;

2.1.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 36 979 622 euro;

2.2. par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim 134 794 042 euro apmērā, un tos veido:

2.2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 99 344 263 euro;

2.2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 35 449 779 euro.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam plānoti 136 323 884 euro apmērā, par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim – 134 794 042 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)

4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).

5. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros (4. pielikums).

6. Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

8. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2021. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

9. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.

10. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2021. gada 30. jūniju un uz 2021. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam attiecīgajam laikposmam izmaksā līdz 2021. gada 30. jūnijam un 2021. gada 31. decembrim.

11. Valsts kase sagatavo un 2021. gada 30. jūnijā publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par tās dotācijas attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīta no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šādām teritoriālajām vienībām:

11.1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;

11.2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu;

11.3. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408).

12. Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu izmaksāt dotāciju no izlīdzināšanas fonda par 2021. gada otro pusgadu.

13. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 749
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408; pielikuma II daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Pašvaldības administratīvā teritorijaPlānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro)Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)
kodsrepublikas pilsēta, novads
0130000Jūrmala5 503 56220,0082693
0010000Rīga21 266 8367,6039599
Republikas pilsētās kopā26 770 398 
0804400Ādažu novads325 2755,6616739
0804900Babītes novads444 1257,746537
0805200Carnikavas novads815 60417,678884
0806000Garkalnes novads4 494 11843,8684173
0740600Ikšķiles novads174 0653,6119253
0800800Ķekavas novads1 417 40811,3336761
0807600Mārupes novads2 227 70417,3366591
0801400Saulkrastu novads195 3467,0984033
0809600Stopiņu novads115 5792,3282442
Novados kopā10 209 224 
Kopā36 979 622 

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro)

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

0004000

Jūrmala

5 503 562

20,0082693

0001000

Rīga

21 266 836

7,6039599

    
 Valstspilsētu pašvaldībās kopā

26 770 398

 
    

0023000

Ādažu novads

1 140 879

11,0137861

0034000

Ķekavas novads

1 049 693

7,2764588

0039000

Mārupes novads

2 671 828

14,3779005

0044000

Ropažu novads

3 777 163

20,4068828

0047000

Saulkrastu novads

39 818

1,1448224

    
 Novadu pašvaldībās kopā

8 679 381

 
 Kopā

35 449 779

 
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 749
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408; pielikuma II daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Pašvaldības administratīvā teritorijaPlānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro)Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)
kodsrepublikas pilsēta, novads
0050000Daugavpils13 149 8009,6459986
0090000Jelgava4 439 6043,2566590
0110000Jēkabpils2 778 8072,0383860
0170000Liepāja8 807 2766,4605524
0210000Rēzekne3 923 3482,8779608
0250000Valmiera1 262 8100,9263307
0270000Ventspils1 346 7000,9878680
Republikas pilsētās kopā35 708 34526,1937555
0604300

Aglonas novads, tai skaitā

Aglonas pagasts

641 6470,4706783
0604342273 7330,2007960
0320200Aizkraukles novads723 6350,5308204
0640600Aizputes novads1 299 4460,9532049
0560800Aknīstes novads294 1160,2157480
0661000Alojas novads780 9550,5728673
0624200Alsungas novads187 0940,1372423
0360200Alūksnes novads2 365 7001,7353525
0424701Amatas novads653 5960,4794435
0360800Apes novads612 5680,4493475
0460800Auces novads873 6860,6408899
0800600Baldones novads367 7150,2697363
0384400Baltinavas novads184 5790,1353974
0380200Balvu novads2 036 1981,4936473
0400200Bauskas novads2 299 1451,6865313
0964700Beverīnas novads291 4430,2137872
0840601Brocēnu novads752 2690,5518248
0967101Burtnieku novads904 8880,6637780
0700800Cesvaines novads306 8570,2250941
0420200Cēsu novads1 452 7851,0656863
0684901Ciblas novads483 4340,3546216
0601000Dagdas novads1 333 0550,9778587
0440200Daugavpils novads3 638 3562,6689058
0460200Dobeles novads1 736 5451,2738377
0885100Dundagas novads525 6180,3855656
0640801Durbes novads365 8250,2683499
0905100Engures novads352 9380,2588967
0705500Ērgļu novads412 0190,3022354
0641000Grobiņas novads997 5230,7317302
0500200Gulbenes novads2 688 6701,9722663
0406400Iecavas novads770 0280,5648519
0440801Ilūkstes novads1 086 9410,7973225
0801800

Inčukalna novads, tai skaitā

Vangažu pilsēta

528 7550,3878667
0801817306 0180,2244786
0321000Jaunjelgavas novads810 8530,5947989
0425700Jaunpiebalgas novads349 2850,2562170
0905700Jaunpils novads254 3610,1865858
0540200Jelgavas novads1 920 4201,4087187
0560200Jēkabpils novads704 5620,5168295
0901201Kandavas novads1 178 2490,8643012
0681000Kārsavas novads959 4140,7037754
0960200Kocēnu novads620 7880,4553773
0326100Kokneses novads562 1030,4123291
0600202Krāslavas novads2 577 5121,8907266
0806900Krimuldas novads398 4470,2922797
0566900Krustpils novads881 4040,6465514
0620200Kuldīgas novads3 400 0302,4940824
0741001Ķeguma novads387 7630,2844425
0741401Lielvārdes novads813 0920,5964413
0660200

Limbažu novads, tai skaitā

Skultes pagasts

1 926 3341,4130569
0660276186 7310,1369760
0421200Līgatnes novads384 6130,2821318
0761201Līvānu novads1 658 5961,2166584
0701400Lubānas novads330 6000,2425107
0680200Ludzas novads2 012 2841,4761052
0700200Madonas novads3 141 1482,3041802
0961000Mazsalacas novads401 8390,2947679
0807400Mālpils novads216 7030,1589619
0887600Mērsraga novads167 1500,1226124
0967300Naukšēnu novads220 4800,1617325
0327100Neretas novads486 9610,3572089
0647900Nīcas novads341 6420,2506105
0740202Ogres novads2 657 6891,9495403
0801000Olaines novads1 058 9290,7767744
0546701Ozolnieku novads709 2040,5202346
0427500Pārgaujas novads473 1870,3471050
0641401Pāvilostas novads270 3490,1983137
0321400Pļaviņu novads627 9780,4606515
0760202Preiļu novads1 276 9380,9366943
0641600Priekules novads841 4530,6172455
0427300Priekuļu novads836 7050,6137626
0427700Raunas novads450 8380,3307109
0780200Rēzeknes novads4 252 8483,1196646
0766300Riebiņu novads925 8740,6791723
0888301Rojas novads312 9710,2295790
0808400Ropažu novads526 5170,3862251
0648500Rucavas novads264 6390,1941252
0387500Rugāju novads439 1850,3221629
0407700Rundāles novads271 7080,1993106
0961600Rūjienas novads694 4010,5093759
0661400Salacgrīvas novads732 0930,5370248
0568700Salas novads475 4110,3487364
0801200Salaspils novads1 001 9120,7349497
0840200Saldus novads2 871 8692,1066514
0809200Sējas novads155 5280,1140871
0801601Siguldas novads747 6610,5484446
0328200Skrīveru novads329 9440,2420295
0621200Skrundas novads853 1410,6258192
0941600Smiltenes novads1 355 3920,9942440
0941800Strenču novads459 2170,3368573
0880200Talsu novads3 901 4772,8619174
0468900Tērvetes novads233 1990,1710625
0900200Tukuma novads3 235 6842,3735269
0649300Vaiņodes novads439 7940,3226096
0940200Valkas novads947 0320,6946926
0701800Varakļānu novads504 1270,3698009
0769101Vārkavas novads359 3940,2636325
0429300Vecpiebalgas novads522 8900,3835645
0409500Vecumnieku novads1 006 3170,7381810
0980200Ventspils novads1 563 5141,1469113
0561800Viesītes novads604 6140,4435129
0381600Viļakas novads822 2380,6031504
0781800Viļānu novads1 006 1930,7380900
0681801Zilupes novads540 8230,3967192
Novados kopā100 615 53973,8062445
Kopā136 323 884100,0000000

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro)

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

0002000

Daugavpils

13 149 800

9,7554757

0003000

Jelgava

4 439 604

3,2936204

0005000

Liepāja

8 807 276

6,5338763

0006000

Rēzekne

3 923 348

2,9106242

0007000

Ventspils

1 346 700

0,9990798

    
 Valstspilsētu pašvaldībās kopā

31 666 728

23,4926764

    

0020000

Aizkraukles novads

3 541 474

2,6273224

0021000

Alūksnes novads

2 365 700

1,7550479

0022000

Augšdaugavas novads

4 725 297

3,5055681

0024000

Balvu novads

3 482 200

2,5833486

0025000

Bauskas novads

4 347 198

3,2250669

0026000

Cēsu novads

4 673 061

3,4668157

0027000

Dienvidkurzemes novads

4 820 670

3,5763228

0028000

Dobeles novads

2 843 429

2,1094619

0029000

Gulbenes novads

2 688 670

1,9946505

0030000

Jelgavas novads

2 629 624

1,9508459

0031000

Jēkabpils novads

5 738 915

4,2575435

0032000

Krāslavas novads

4 278 482

3,1740884

0033000

Kuldīgas novads

4 440 265

3,2941107

0035000

Limbažu novads

3 439 382

2,5515830

0036000

Līvānu novads

1 658 597

1,2304676

0037000

Ludzas novads

3 995 954

2,9644886

0038000

Madonas novads

4 190 624

3,1089089

0040000

Ogres novads

3 684 480

2,7334146

0041000

Olaines novads

1 058 929

0,7855904

0042000

Preiļu novads

2 835 939

2,1039053

0043000

Rēzeknes novads

5 259 040

3,9015374

0045000

Salaspils novads

1 001 912

0,7432910

0046000

Saldus novads

3 624 139

2,6886493

0048000

Siguldas novads

1 585 548

1,1762745

0049000

Smiltenes novads

2 418 797

1,7944391

0051000

Talsu novads

4 907 217

3,6405296

0052000

Tukuma novads

5 021 232

3,7251142

0053000

Valkas novads

947 032

0,702577

0054000

Valmieras novads

4 855 866

3,6024337

0055000

Varakļānu novads

504 127

0,3739980

0056000

Ventspils novads

1 563 514

1,1599281

    
 Novadu pašvaldībās kopā

103 127 314

76,5073236

 Kopā

134 794 042

100,0000000

Finanšu ministrs J. Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 749
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Republikas pilsēta, novadsIedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro)Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro)Vērtētie ieņēmumi kopā (euro)
Daugavpils17 388 376390 235679 6375 013228 56918 691 830
Jelgava18 470 453588 078598 11815 698296 46219 968 809
Jēkabpils5 538 792141 873120 4071 94747 0275 850 046
Jūrmala27 506 4372 961 8221 204 3495 843568 13932 246 590
Liepāja17 979 883734 245726 47547 149242 36719 730 119
Rēzekne6 506 745157 194160 6363 07479 3816 907 030
Rīga279 681 06419 171 14316 539 046206 8655 568 822321 166 940
Valmiera8 236 060236 641279 4806 216118 4588 876 855
Ventspils12 170 816734 652623 20393 133138 19513 759 999
Republikas pilsētās kopā393 478 62625 115 88320 931 351384 9387 287 420447 198 218

Aglonas novads, tai skaitā

Aglonas pagasts

451 18466 6493 4875233 595525 438
293 07927 7953 4293962 444327 143
Aizkraukles novads2 352 38088 16479 77215 01821 1172 556 451
Aizputes novads1 705 022195 07918 0865 18412 2271 935 598
Aknīstes novads602 72555 6932 5301832 110663 241
Alojas novads940 775112 7103 94504 6311 062 061
Alsungas novads309 19940 8712 1021 5191 593355 284
Alūksnes novads3 125 478286 14645 27315 41023 5133 495 820
Amatas novads1 367 623147 08919 7245 83311 6731 551 942
Apes novads616 76093 5414 35015 8243 512733 987
Auces novads1 422 715259 72118 2813 4838 3781 712 578
Ādažu novads5 745 209473 465112 959451101 6256 433 709
Babītes novads5 733 207434 881162 72820 849125 9206 477 585
Baldones novads1 919 714110 15517 7434 15220 3062 072 070
Baltinavas novads164 43730 26947770733195 986
Balvu novads2 328 866183 20128 6892 23615 2722 558 264
Bauskas novads5 987 674780 763102 38714 06756 9346 941 825
Beverīnas novads882 20687 0848 2536 8156 477990 835
Brocēnu novads1 509 804160 60035 69310 01510 2521 726 364
Burtnieku novads1 930 713207 86517 63723 17916 2732 195 667
Carnikavas novads4 613 436392 85736 86158104 5045 147 716
Cesvaines novads529 11944 9757 4813 3942 891587 860
Cēsu novads5 244 193213 418162 98716 78369 5545 706 935
Ciblas novads402 58975 2691 407122 603481 880
Dagdas novads1 026 319157 5597 0142556 7771 197 924
Daugavpils novads3 287 108382 13547 92215 80028 5173 761 482
Dobeles novads5 574 929756 500150 25212 51547 5696 541 765
Dundagas novads960 79394 2679 7231 0625 8221 071 667
Durbes novads594 351116 2454 4844 7693 581723 430
Engures novads2 301 022312 77543 0837 92549 1652 713 970
Ērgļu novads598 67770 2407 8032 8844 103683 707
Garkalnes novads10 244 541585 496147 2653 990144 39311 125 685
Grobiņas novads2 241 246215 13341 00912 65821 6952 531 741
Gulbenes novads4 864 571419 89767 6226 21830 3855 388 693
Iecavas novads2 555 894196 26943 9298 98925 1982 830 279
Ikšķiles novads4 819 175213 04329 4375 69263 6485 130 995
Ilūkstes novads1 218 949128 75339 1068 3737 2851 402 466

Inčukalna novads, tai skaitā

Vangažu pilsēta

2 538 334107 07372 72113 33232 4532 763 913
1 003 87524 40036 58957312 5131 077 950
Jaunjelgavas novads1 185 080117 2268 5492 2497 7901 320 894
Jaunpiebalgas novads422 33546 0963 8517373 065476 084
Jaunpils novads546 477109 4692 8071 4382 731662 922
Jelgavas novads5 941 5761 154 87041 55917 78345 7057 201 493
Jēkabpils novads878 913164 5153 8761734 3251 051 802
Kandavas novads1 644 747233 80316 9305 26312 4831 913 226
Kārsavas novads887 632118 5954 9504365 1021 016 715
Kocēnu novads1 660 559145 18823 8802 07811 9341 843 639
Kokneses novads1 396 322103 45410 7645 5938 8621 524 995
Krāslavas novads2 417 842218 64129 4852 04518 5472 686 560
Krimuldas novads1 501 472126 68217 31336 21912 8381 694 524
Krustpils novads1 220 112177 7217 38517 5115 8511 428 580
Kuldīgas novads4 811 155557 979113 5818 30141 2495 532 265
Ķeguma novads1 760 090145 26019 3721 65816 6751 943 055
Ķekavas novads12 506 163654 448410 8091 623192 63113 765 674
Lielvārdes novads3 022 681173 72538 8533 52431 0593 269 842
Limbažu novads, tai skaitā4 340 061412 87970 9734 71955 1614 883 793
Skultes pagasts

627 942

179 552

5 861

1 784

32 909

848 048

Līgatnes novads852 43445 95512 6696 2676 831924 156
Līvānu novads2 419 477137 08336 5128 54917 0772 618 698
Lubānas novads506 25749 1864 102112 645562 201
Ludzas novads2 257 250172 60030 10627918 4262 478 661
Madonas novads5 286 642473 87499 0423 74438 4445 901 746
Mazsalacas novads764 08175 8095 2451154 412849 662
Mālpils novads1 163 12179 11215 7251 0569 0511 268 065
Mārupes novads12 849 673885 201521 06119 182206 64314 481 760
Mērsraga novads313 96154 6259 72314 0434 299396 651
Naukšēnu novads438 10161 9583 34811 2872 462517 156
Neretas novads730 156105 3322 1235 3293 699846 639
Nīcas novads835 748106 5506 6082 5458 676960 127
Ogres novads10 723 561537 679227 96516 097157 44811 662 750
Olaines novads6 645 154358 268174 58310 611113 5907 302 206
Ozolnieku novads3 468 068241 45180 3762 97139 2553 832 121
Pārgaujas novads984 24197 3407 9959096 3071 096 792
Pāvilostas novads772 010108 6216 8742 8557 295897 655
Pļaviņu novads1 182 56189 64112 3703 7277 7091 296 008
Preiļu novads2 010 44099 55530 3185 54715 2352 161 095
Priekules novads1 011 565173 6308 2412 0735 9761 201 485
Priekuļu novads2 133 215106 91939 0069 40719 1152 307 662
Raunas novads645 58869 1086 77812 6224 881738 977
Rēzeknes novads4 570 957480 09732 87620 66226 8715 131 463
Riebiņu novads647 889118 8556 0238 3924 683785 842
Rojas novads928 01994 84221 8187 13713 5311 065 347
Ropažu novads2 296 632134 44741 65414 94025 0442 512 717
Rucavas novads300 826106 0775 8042563 494416 457
Rugāju novads332 80267 2051 18171 429402 624
Rundāles novads943 819262 2233 0802 1875 0331 216 342
Rūjienas novads1 070 48682 3117 8812 5576 5451 169 780
Salacgrīvas novads1 960 175189 64441 0403 14120 5582 214 558
Salas novads793 47165 28310 4672833 910873 414
Salaspils novads8 250 612362 927230 40110 115139 7488 993 803
Saldus novads5 483 364597 338134 56315 02548 2676 278 557
Saulkrastu novads2 751 971387 33459 4917 72383 1563 289 675
Sējas novads726 12290 4854 7518 9938 977839 328
Siguldas novads6 917 250385 247166 5364 77792 7177 566 527
Skrīveru novads949 94153 7913 2576 2217 5211 020 731
Skrundas novads812 399127 51710 6436 7445 555962 858
Smiltenes novads3 440 759223 65849 71220 05125 1523 759 332
Stopiņu novads4 964 213330 472317 9608 42998 2795 719 353
Strenču novads691 53963 1075 396304 019764 091
Talsu novads6 654 215608 916125 6247 66552 6437 449 063
Tērvetes novads858 791245 0695 5992534 0271 113 739
Tukuma novads7 685 463660 165173 38112 67276 8258 608 506
Vaiņodes novads434 61070 0471 72902 250508 636
Valkas novads2 304 750153 01531 1406315 1332 504 101
Varakļānu novads555 59072 5204 859523 610636 631
Vārkavas novads242 56760 4547179 0921 506314 336
Vecpiebalgas novads836 24392 2666 488835 651940 731
Vecumnieku novads1 983 779249 26213 52732712 5562 259 451
Ventspils novads2 983 338472 47240 34410 33420 8793 527 367
Viesītes novads781 31594 6253 1891 3793 755884 263
Viļakas novads816 533101 0952 3702153 771923 984
Viļānu novads818 06089 40311 32275 496924 288
Zilupes novads352 79347 0842 7886882 739406 092
Novados kopā272 988 75124 325 1515 347 540710 5963 107 098306 479 136
Pavisam kopā666 467 37749 441 03426 278 8911 095 53410 394 518753 677 354

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm
(euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
(euro)

Vērtētie ieņēmumi kopā
(euro)

1

2

3

4

5

6

7

Daugavpils

17 388 376

390 235

679 638

5 014

228 569

18 691 832

Jelgava

18 470 453

588 079

598 118

15 699

296 463

19 968 812

Jūrmala

27 506 437

2 961 821

1 204 349

5 843

568 140

32 246 590

Liepāja

17 979 882

734 245

726 475

47 149

242 366

19 730 117

Rēzekne

6 506 745

157 193

160 635

3 073

79 381

6 907 027

Rīga

279 681 064

19 171 143

16 539 046

206 865

5 568 822

321 166 940

Ventspils

12 170 816

734 652

623 203

93 133

138 195

13 759 999

       
Valstspilsētu pašvaldībās kopā

379 703 773

24 737 368

20 531 464

376 776

7 121 936

432 471 317

       
Aizkraukles novads

7 796 441

557 608

116 835

38 136

56 697

8 565 717

Alūksnes novads

3 125 478

286 147

45 274

15 410

23 514

3 495 823

Augšdaugavas novads

4 506 058

510 888

87 028

24 174

35 802

5 163 950

Ādažu novads

10 358 645

866 322

149 821

509

206 129

11 581 426

Balvu novads

3 642 637

381 770

32 716

2 528

21 204

4 080 855

Bauskas novads

11 471 165

1 488 517

162 923

25 570

99 721

13 247 896

Cēsu novads

11 840 283

749 083

252 721

40 019

122 196

13 004 302

Dienvidkurzemes novads

7 895 378

1 091 382

92 835

30 340

65 193

9 175 128

Dobeles novads

7 856 435

1 261 290

174 132

16 251

59 975

9 368 083

Gulbenes novads

4 864 571

419 897

67 622

6 219

30 386

5 388 695

Jelgavas novads

9 409 644

1 396 322

121 935

20 754

84 960

11 033 615

Jēkabpils novads

9 815 329

699 710

147 854

21 476

66 978

10 751 347

Krāslavas novads

3 602 266

415 055

36 556

2 429

26 475

4 082 781

Kuldīgas novads

5 932 754

726 367

126 327

16 564

48 397

6 850 409

Ķekavas novads

14 425 877

764 603

428 553

5 775

212 937

15 837 745

Limbažu novads

7 241 011

715 233

115 959

7 860

80 351

8 160 414

Līvānu novads

2 419 477

137 083

36 512

8 549

17 078

2 618 699

Ludzas novads

3 900 263

413 548

39 251

1 416

28 870

4 383 348

Madonas novads

6 920 695

638 275

118 430

10 032

48 083

7 735 515

Mārupes novads

18 582 880

1 320 082

683 790

40 030

332 563

20 959 345

Ogres novads

20 325 506

1 069 708

315 627

26 971

268 830

22 006 642

Olaines novads

6 645 154

358 268

174 583

10 611

113 589

7 302 205

Preiļu novads

3 193 976

306 659

40 486

23 426

23 867

3 588 414

Rēzeknes novads

5 389 018

569 500

44 197

20 668

32 366

6 055 749

Ropažu novads

18 509 260

1 074 816

543 467

27 932

280 229

20 435 704

Salaspils novads

8 250 612

362 926

230 401

10 115

139 747

8 993 801

Saldus novads

6 993 168

757 938

170 255

25 040

58 519

8 004 920

Saulkrastu novads

3 478 094

477 819

64 240

16 716

92 132

4 129 001

Siguldas novads

11 116 302

673 713

235 706

54 811

134 546

12 215 078

Smiltenes novads

4 703 107

386 307

60 840

48 497

33 545

5 232 296

Talsu novads

8 856 989

852 649

166 888

29 907

76 296

9 982 729

Tukuma novads

12 177 709

1 316 212

236 201

27 298

141 205

13 898 625

Valkas novads

2 304 750

153 015

31 140

63

15 132

2 504 100

Valmieras novads

15 673 744

959 963

351 120

52 278

170 580

17 207 685

Varakļānu novads

555 590

72 520

4 859

52

3 610

636 631

Ventspils novads

2 983 338

472 472

40 343

10 333

20 879

3 527 365

       
Novadu pašvaldībās kopā

286 763 604

24 703 667

5 747 427

718 759

3 272 581

321 206 038

Pavisam

666 467 377

49 441 035

26 278 891

1 095 535

10 394 517

753 677 355

 

Finanšu ministrs J. Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 749
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 408)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Republikas pilsēta, novadsIedzīvotāju skaits uz 2020. gada 1. janvāriIedzīvotāju vecuma grupasPašvaldības teritorijas platība kvadrāt-kilometrosIzlīdzināmo vienību skaits
līdz 6 gadiemno 7 līdz 18 gadiemdarbspējas vecumu pārsniegušie
Daugavpils91 4076 2279 61421 37672153 248
Jelgava60 7985 1657 39912 18061106 110
Jēkabpils23 3361 7062 7215 0152539 948
Jūrmala57 5033 7465 93512 97510195 372
Liepāja76 2695 8628 87516 65468131 346
Rēzekne30 0882 0033 4366 7771851 018
Rīga693 04649 98970 151151 1293041 151 010
Valmiera24 8652 0712 8185 3801942 909
Ventspils37 5382 4413 9748 8615862 850
Republikas pilsētās kopā1 094 85079 210114 923240 3477261 833 811

Aglonas novads, tai skaitā

Aglonas pagasts

3 3761493128113935 939
1 716901633851322 944
Aizkraukles novads8 5396028922 03310214 515
Aizputes novads8 5655299722 09764015 496
Aknīstes novads2 5711322115452854 404
Alojas novads4 8232975031 0726318 910
Alsungas novads1 370751423211912 536
Alūksnes novads15 6459371 5753 4421 69828 100
Amatas novads5 4043465851 13974510 097
Apes novads3 4902423527605456 594
Auces novads6 8153737211 66551712 056
Ādažu novads12 1711 4232 0621 61016323 661
Babītes novads12 0141 4791 8831 54124323 123
Baldones novads5 6905027891 00617910 453
Baltinavas novads1 03847882281861 887
Balvu novads12 6727551 3092 8341 04522 392
Bauskas novads23 8381 6212 7294 99578641 419
Beverīnas novads3 1081653816743005 692
Brocēnu novads6 2754786891 33649611 383
Burtnieku novads7 5956029141 50770214 166
Carnikavas novads9 5816318982 0208115 602
Cesvaines novads2 4441092305971904 180
Cēsu novads18 1981 4232 0653 92717331 428
Ciblas novads2 5891342225615104 817
Dagdas novads7 1243336781 62795012 761
Daugavpils novads21 9779921 8165 0241 87636 787
Dobeles novads20 8081 5042 3074 39988836 453
Dundagas novads3 8642493958866767 417
Durbes novads2 8131862596673205 073
Engures novads7 4064667821 71939612 920
Ērgļu novads2 8751402697253795 192
Garkalnes novads9 5828591 3881 34715217 345
Grobiņas novads9 0056521 0151 99349016 059
Gulbenes novads21 1581 3782 1384 5591 87237 571
Iecavas novads8 9846771 1061 67031215 884
Ikšķiles novads10 2751 1171 5601 63413119 382
Ilūkstes novads7 0483576051 70364712 100

Inčukalna novads, tai skaitā

Vangažu pilsēta

8 1986409541 61811214 173
3 60725442372756 126
Jaunjelgavas novads5 5193515621 22668410 120
Jaunpiebalgas novads2 1711382275052513 989
Jaunpils novads2 3131572494782094 164
Jelgavas novads23 3561 4702 4084 7761 31740 182
Jēkabpils novads4 4512393881 0279058 411
Kandavas novads8 1465099311 78764914 680
Kārsavas novads5 5532955161 2426289 799
Kocēnu novads6 1524806491 23349911 061
Kokneses novads5 2993685891 0983619 441
Krāslavas novads15 4916801 3823 9461 07926 148
Krimuldas novads5 1133915491 0793419 134
Krustpils novads5 8703666381 25981110 971
Kuldīgas novads23 4631 5662 7624 8731 75742 408
Ķeguma novads5 6574335421 18349210 060
Ķekavas novads25 2402 8433 4153 86127546 301
Lielvārdes novads10 2657441 2222 10722517 892

Limbažu novads, tai skaitā

Skultes pagasts

17 6451 1531 8183 9761 17030 991
2 7151572305951474 495
Līgatnes novads3 4862283358361675 985
Līvānu novads11 7626931 2232 77362220 369
Lubānas novads2 3141102155683474 220
Ludzas novads12 7926891 1703 03596521 932
Madonas novads23 5851 5732 4045 3262 15942 326
Mazsalacas novads3 1371813117884175 792
Mālpils novads3 5252494227142216 347
Mārupes novads23 3493 0843 6882 09110444 293
Mērsraga novads1 536801263791102 581
Naukšēnu novads1 8021071993422803 381
Neretas novads3 4551682658086456 290
Nīcas novads3 2571713467463515 870
Ogres novads35 3052 6794 1597 73599062 362
Olaines novads20 6141 5592 3694 02629835 418
Ozolnieku novads10 6951 1291 3611 75528619 507
Pārgaujas novads3 8572694188314867 203
Pāvilostas novads2 7481502566465155 194
Pļaviņu novads5 1342994971 2153768 924
Preiļu novads9 6545849352 21236416 259
Priekules novads5 3533176341 1845209 828
Priekuļu novads8 2705858591 76430114 203
Raunas novads3 1861783197203095 645
Rēzeknes novads26 1731 5052 6215 2012 52545 925
Riebiņu novads4 9022474441 0746308 679
Rojas novads3 6701833308632006 117
Ropažu novads7 4426048691 32132513 159
Rucavas novads1 590671544254483 244
Rugāju novads2 1411092164775154 236
Rundāles novads3 6382933807532316 471
Rūjienas novads5 0183045091 2103538 820
Salacgrīvas novads7 7073467171 86763813 205
Salas novads3 5322004086963176 327
Salaspils novads24 0042 1082 8764 47412341 810
Saldus novads23 7281 6532 5944 8691 68242 212
Saulkrastu novads7 4114396641 6884811 924
Sējas novads2 3351802504772304 274
Siguldas novads19 0371 8742 5063 32936134 604
Skrīveru novads3 5002423678361056 042
Skrundas novads4 8752845171 1855578 948
Smiltenes novads12 6759901 4652 54794723 091
Stopiņu novads12 1641 2271 7351 7605322 075
Strenču novads3 2051363238763755 795
Talsu novads29 9362 0823 3166 4151 76353 045
Tērvetes novads3 3632363227122245 832
Tukuma novads29 9432 4203 6405 9201 19453 668
Vaiņodes novads2 4121622975893074 662
Valkas novads8 6815358312 19490815 646
Varakļānu novads3 1731643137532785 557
Vārkavas novads1 8911151504322883 406
Vecpiebalgas novads3 8172033607985426 880
Vecumnieku novads8 2735339071 71384415 028
Ventspils novads11 6347881 3482 4432 45823 416
Viesītes novads3 7572243718996517 145
Viļakas novads4 8432124441 1466408 608
Viļānu novads5 7613045521 3572879 712
Zilupes novads2 8341072506623094 859
Novados kopā988 51370 942110 200204 40363 8441 762 070
Pavisam kopā2 083 363150 152225 123444 75064 5703 595 881

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Pašvaldība

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020.

Iedzīvotāju vecuma grupas

Pašvaldības teritorijas platība kvadrāt-kilometros

Izlīdzināmo vienību skaits

līdz 6 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

darbspējas vecumu pārsniegušie

1

2

3

4

5

6

7

Daugavpils

91 407

6 227

9 614

21 376

72

153 248

Jelgava

60 798

5 165

7 399

12 180

60

106 110

Jūrmala

57 503

3 746

5 935

12 975

101

95 372

Liepāja

76 269

5 862

8 875

16 654

68

131 346

Rēzekne

30 088

2 003

3 436

6 777

18

51 018

Rīga

693 046

49 989

70 151

151 129

304

1 151 010

Ventspils

37 538

2 441

3 974

8 861

58

62 850

       
Valstspilsētu pašvaldībās kopā

1 046 649

75 433

109 384

229 952

681

1 750 954

       
Aizkraukles novads

31 446

2 030

3 172

7 216

2 273

55 331

Alūksnes novads

15 645

937

1 575

3 442

1 698

28 100

Augšdaugavas novads

29 025

1 349

2 421

6 727

2 523

48 887

Ādažu novads

21 752

2 054

2 960

3 630

243

39 264

Balvu novads

20 694

1 123

2 057

4 685

2 387

37 122

Bauskas novads

44 733

3 124

5 122

9 131

2 173

78 801

Cēsu novads

45 203

3 192

4 849

9 800

2 667

79 785

Dienvidkurzemes novads

35 743

2 234

3 933

8 347

3 591

65 427

Dobeles novads

30 986

2 113

3 350

6 776

1 628

54 340

Gulbenes novads

21 158

1 378

2 138

4 559

1 872

37 571

Jelgavas novads

34 051

2 599

3 769

6 531

1 603

59 689

Jēkabpils novads

43 517

2 867

4 737

9 441

2 995

77 207

Krāslavas novads

24 275

1 072

2 209

5 999

2 290

41 904

Kuldīgas novads

29 708

1 925

3 421

6 379

2 504

53 892

Ķekavas novads

30 930

3 345

4 204

4 867

454

56 754

Limbažu novads

30 175

1 796

3 038

6 915

2 439

53 106

Līvānu novads

11 762

693

1 223

2 773

622

20 369

Ludzas novads

23 768

1 225

2 158

5 500

2 413

41 407

Madonas novads

31 218

1 932

3 118

7 216

3 076

55 918

Mārupes novads

35 363

4 563

5 571

3 632

347

67 417

Ogres novads

61 502

4 973

7 483

12 659

1 838

109 695

Olaines novads

20 614

1 559

2 369

4 026

298

35 418

Preiļu novads

18 163

1 036

1 692

4 103

1 413

31 288

Rēzeknes novads

31 934

1 809

3 173

6 558

2 811

55 637

Ropažu novads

32 795

2 944

4 415

5 155

536

58 705

Salaspils novads

24 004

2 108

2 876

4 474

123

41 810

Saldus novads

30 003

2 131

3 283

6 205

2 178

53 595

Saulkrastu novads

9 746

619

914

2 165

277

16 198

Siguldas novads

32 266

2 900

4 008

6 013

1 029

58 132

Smiltenes novads

19 351

1 410

2 136

4 027

1 801

35 331

Talsu novads

39 006

2 594

4 167

8 543

2 749

69 161

Tukuma novads

47 808

3 552

5 602

9 904

2 448

85 433

Valkas novads

8 681

535

831

2 194

908

15 646

Valmieras novads

54 882

4 046

6 104

12 010

2 946

97 614

Varakļānu novads

3 173

164

313

753

278

5 557

Ventspils novads

11 634

788

1 348

2 443

2 458

23 416

       
Novadu pašvaldībās kopā

1 036 714

74 719

115 739

214 798

63 889

1 844 927

Pavisam

2 083 363

150 152

225 123

444 750

64 570

3 595 881

Finanšu ministrs J. Reirs
01.07.2021