Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 28

Rēzeknē 2020. gada 19. novembrī
(prot. Nr. 110, 1. p., lēmums Nr. 1394)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem – viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem – par Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90% apmērā no 2020. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211).

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90% apmērā no 2020. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Skaistumkopšanas salons".

3.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90% apmērā no 2020. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi un nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis platību kvadrātmetros, kādā šis pakalpojums tiek sniegts.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

5. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz vairāku normatīvajos aktos paredzēto nosacījumu pamata, Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

5.1 Ja šo noteikumu 2., 3., 3.1 punktā minētie nekustamie īpašumi tiek iznomāti saimnieciskās darbības veicējiem, nodokļa maksātājs iesniegumā norāda iznomāto platību un nomas maksu, kā arī apliecina, ka nodokļa atvieglojuma piešķiršanas gadījumā nomas maksa tiks samazināta piešķirtā atvieglojuma apmērā.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

5.2 Ja šo noteikumu 2., 3., 3.1 punktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, tad nodokļa maksātājam piešķirtais atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātāja piešķirto nomas maksas atlaižu summu nomniekiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

6. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2021. gada 1. martam iesniedz Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldē motivētu iesniegumu ar apliecinājumu, ka ēkā (telpu grupā) tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi. Nodokļa maksātājs iesniegumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumu Nr. 3)

7. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

8. Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
27.01.2021