Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Kultūras ministra rīkojums Nr. 2.5-1-75

Rīgā 2020. gada 26. maijā

Par kārtību, kādā nodrošināmi sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 241
"Kultūras ministrijas nolikums" 9.11. punktu

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.5.2 5. un 4.5.5 apakšpunktu:

1.1. Ar 2020. gada 1. jūniju amatiermākslas kolektīva dibinātājs (turpmāk - dibinātājs) amatiermākslas kolektīva (koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, kokļu mūzikas ansamblis, vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, tautas mūzikas grupa (kapela), tautas lietišķās mākslas studija vai pulciņš u.c. amatiermākslas kolektīvs atbilstoši dibinātāja noteiktajiem nosacījumiem) darbību un mēģinājumu procesu (turpmāk - nodarbība) iekštelpās un ārtelpās nodrošina, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1.1. netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) klātbūtne. Dibinātājam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt piedalīties nodarbībā un aicināt atstāt nodarbības norises vietu, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu;

1.1.2. netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.12. apakšpunktam, klātbūtne. Persona, ierodoties uz nodarbību, rakstveidā apliecina, ka uz viņu neattiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi;

1.1.3. netiek pieļauta personu, kuras nav saistītas ar nodarbības norisi, klātbūtne nodarbības norises vietā nodarbības laikā;

1.1.4. tiek izvērtēta nepieciešamība nodarbībā iesaistīt personas no riska grupām;

1.1.5. nodarbības norise kopumā tiek plānota līdz trīs stundām, ieskaitot pārtraukumus;

1.1.6. netiek pieļauta koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu nodrošināšana nodarbības dalībniekiem.

1.2. Dibinātājs par katru nodarbību veido to personu sarakstu, kuras piedalās konkrētajā nodarbībā, tai skaitā apkopo personu kontaktinformāciju, ievērojot noteiktos personu datu apstrādes principus, un saglabā šos sarakstus vismaz trīs nedēļas pēc nodarbības norises.

1.3. Dibinātājs nodarbības organizē tādā veidā, lai amatiermākslas kolektīvi vai atsevišķu nodarbību dalībnieki neatrastos nodarbības norises telpā, kā arī citās telpās vienlaicīgi.

1.4. Dibinātājs nodrošina nodarbības dalībnieku plūsmas kontroli gan nodarbības norises vietas ārtelpās, gan iekštelpās, lai novērstu dalībnieku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu, tai skaitā:

1.4.1. iespēju robežās izmanto vairākas ieejas un izejas dažādu nodarbību dalībnieku plūsmu organizēšanai;

1.4.2. novērš jebkādus šķēršļus, kas varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt dalībnieku plūsmu;

1.4.3. telpās redzamās vietās izvieto skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci, izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt nodarbību, ja ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja personai ir pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingru izolāciju;

1.4.4. nodrošina divu metru distances ievērošanu starp dalībniekiem nodarbības laikā, izņemot šā rīkojuma 1.5.2. punktā noteiktajos gadījumos, un pārtraukumos.

1.5. Dibinātājs nosaka maksimālo nodarbībā pieļaujamo dalībnieku skaitu, bet ne vairāk kā 25 dalībnieki vienā nodarbībā, nodrošinot, ka nodarbības norises telpā atrodas:

1.5.1. ne vairāk kā viens amatiermākslas kolektīva dalībnieks uz 4 m2 telpas platības, ja tiek nodrošināta divu metru distances ievērošana starp nodarbības dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās, izņemot šā rīkojuma 1.5.2. punktā noteiktajos gadījumos;

1.5.2. ne vairāk kā viens deju kolektīva, kora, vokālā ansambļa, folkloras kopas vai etnogrāfiskā ansambļa dalībnieks (dejotājs vai dziedātājs) uz 9 m2 telpas platības, ja tiek nodrošināta trīs metru distances ievērošana starp nodarbības dalībniekiem un novērsta dalībnieku drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās.

1.6. Ja nodarbības laikā ir nepieciešama divu dalībnieku atrašanās telpā, neievērojot šā rīkojuma 1.5. punktā noteikto distanci, dibinātājs nodrošina, ka nenotiek tiešs fizisks kontakts starp dalībniekiem un atrašanās tuvāk par šā rīkojuma 1.5. punktā noteikto distanci nepārsniedz 15 minūtes, izņemot gadījumus, ja šīs personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

1.7. Dibinātājs nodrošina nodarbības dalībniekiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu (70 % etanola šķīdums vai cits efektīvs roku dezinfekcijas līdzeklis)).

1.8. Dibinātājs izvieto nodarbības norises vietā, tai skaitā tualetes telpās, pieejamu, skaidri salasāmu informāciju ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu:

• Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.

• Ja nav iespējams nomazgāt rokas - dezinficējiet rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.

• Atcerieties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.

• Nepieskarieties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.

1.9. Dibinātājs nodrošina, ka nodarbības dalībnieki izmanto tikai to lietošanā nodotās iekārtas, mūzikas instrumentus u.c. aprīkojumu, un nodrošina to nodošanu no vienas personas otrai, tos iepriekš dezinficējot ar piemērotiem līdzekļiem.

1.10. Dibinātājs pēc iespējas samazina kopīgi lietojamo virsmu, tehnisko ierīču un priekšmetu izmantošanu. Dibinātājs nodrošina iespēju pirms to lietošanas dezinficēt rokas vai arī veikt šo ierīču un priekšmetu regulāru dezinfekciju (vismaz pēc katras lietošanas reizes) ar piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem.

1.11. Dibinātājs veic telpu uzkopšanu (princips attiecināms arī uz nomātām telpām) pēc katras nodarbības, īpaši rūpīgi un regulāri tīrot visas koplietošanas virsmas, kam pieskaras liels nodarbības dalībnieku skaits (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, kāpņu un sienu margas, virsmas tualetēs), izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus (ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi ir 70 % etanola šķīdums vai 0,5 % nātrija hipohlorīta šķīdums). Detalizētāka informācija par telpu uzkopšanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

1.12. Dibinātājs iespēju robežās veic regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus vai izmantojot efektīvu mehānisko ventilāciju.

1.13. Dibinātājs izvērtē sejas masku un citu personīgo aizsardzības līdzekļu lietošanas lietderību, ievērojot to pareizas lietošanas un utilizācijas nosacījumus, kā arī nepieciešamību noteikt citu papildus drošības pasākumu ievērošanu. Detalizētāka informācija par sejas masku un citu personīgo aizsardzības līdzekļu lietošanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

2. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministrs N. Puntulis

29.05.2020