Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.06.2020. - 31.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 236

Rīgā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 27 8. §)
Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, saņem dīkstāves palīdzības pabalstu, un kārtību, kādā aprēķina un izmaksā dīkstāves palīdzības pabalstu.

2. Par dīkstāves palīdzības pabalstu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms pabalsts likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 14. panta pirmās daļas izpratnē, un tā maksimālais apmērs ir 180 euro mēnesī, no kura atskaita personai piešķirto dīkstāves pabalstu. Dīkstāves palīdzības pabalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

3. Tiesības uz dīkstāves palīdzības pabalstu ir:

3.1. darba ņēmējam, kuram Valsts ieņēmumu dienests ir atteicis dīkstāves pabalstu, jo uz viņu attiecas kāds no kritērijiem, kas noteikts darba devējam Ministru kabineta 2020. gada 26. marta noteikumu Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" 12. punktā;

3.2. darba ņēmējam, kuram piešķirts dīkstāves pabalsts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 26. marta noteikumiem Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" un piešķirtā dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 euro mēnesī (proporcionāli kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas dīkstāvē);

3.3. pašnodarbinātajai personai, kurai piešķirts dīkstāves pabalsts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumiem Nr. 179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība" un piešķirtā dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 euro mēnesī (proporcionāli kalendāra dienām, kurās pašnodarbinātā persona atrodas dīkstāvē);

3.4. pašnodarbinātajai personai, kurai Valsts ieņēmumu dienests atteicis piešķirt dīkstāves pabalstu, jo uz viņu attiecas kāds no kritērijiem, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumu Nr. 179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība" 10.16., 10.16.1 un 10.17. apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 331)

4. Dīkstāves palīdzības pabalstu piešķir un izmaksā proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona) ir dīkstāvē. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 30. jūnijam.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 272)

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:

5.1. piešķir un izmaksā šo noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētajai personai dīkstāves palīdzības pabalstu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju;

5.2. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai personai, kurai aprēķinātais dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 euro mēnesī, izmaksā dīkstāves palīdzības pabalsta starpību (starpību starp dīkstāves pabalstu un dīkstāves palīdzības pabalstu).

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 331)

6. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par šo noteikumu 3. punktā minētajām personām, norādot darba ņēmēja vai pašnodarbinātās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dīkstāves periodu, izmaksātā dīkstāves pabalsta apmēru un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

7. Šo noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētajām personām, kuras saņem dīkstāves palīdzības pabalstu, piešķir piemaksu 50 euro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves palīdzības pabalsts un tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu par apgādībā esošu bērnu pārskaita uz personas kontu, kurā tiek pārskaitīts dīkstāves palīdzības pabalsts.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

8. Šo noteikumu 3. punktā minētajām personām dīkstāves palīdzības pabalstu par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita uz personas kontu 10 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

9. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē sociālos dienestus par personām, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir piešķīrusi dīkstāves palīdzības pabalstu.

10. Šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajām personām dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu 50 euro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, par laikposmu no 2020. gada 14. marta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita uz personas kontu 10 darbdienu laikā no minētā apakšpunkta spēkā stāšanās dienas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
04.06.2020