Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 219

Rīgā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 27 5. §)

Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitāla palielināšanu

1. Atbalstīt valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (turpmāk - sabiedrība) pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 49 912 210 euro apmērā, lai nodrošinātu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskās situācijas stabilizēšanu nozarē.

2. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 22. pantu, palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" šā rīkojuma 1. punktā minētajā apmērā resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

3. Satiksmes ministrijai, veicot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā, ieskaitīt šā rīkojuma 1. punktā minētos finanšu līdzekļus sabiedrības kontā Valsts kasē.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 11.2.1. apakšpunktu atļaut sabiedrībai nemaksāt dividendes no peļņas par 2019. gadu.

5. Satiksmes ministrijai kā sabiedrības kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2019. pārskata gadā gūtās peļņas daļa 20 % apmērā (4 508 299 euro) tiek novirzīta, lai segtu Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radītos zaudējumus.

6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 2. punktā minēto apropriācijas palielināšanu.

7. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā sabiedrības komercdarbības atbalsta pasākumu plānu Covid-19 izraisīto seku novēršanai, lai nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijā un tās saskaņojuma saņemšanu.

8. Satiksmes ministrijai pēc saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas veikt šā rīkojuma 1., 4. un 5. punktā minētos pasākumus, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

23.04.2020