Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.05.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Veselības ministra rīkojums Nr. 67

Rīgā 2020. gada 31. martā
Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem ārkārtējās situācijas laikā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 27. marta
rīkojuma Nr. 136 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 1. punktu

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, kā arī iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un citu nodarbināto darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, saskaroties ar koronavīrusa "Covid-19" inficētām personām, atļaut ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 27. marta rīkojuma Nr. 136 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 1. punktā noteiktām tiesībām veselības ministram:

1. Noteikt 50% piemaksas apmēru no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. martam tiem darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem un/vai iesaistīti Covid-19 testēšanā:

1.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem,

1.2. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" nodarbinātajiem,

1.3. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā nodarbinātajiem,

1.4. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Laboratorijas dienestā nodarbinātajiem,

1.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas centrā nodarbinātajiem,

1.6. analīžu nodošanas punktos nodarbinātajiem,

1.7. stacionārās ārstniecības iestādēs, kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti, kā arī kas iesaistīti Covid 19 testēšanā, nodarbinātajiem.

1.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem,

1.2. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" nodarbinātajiem,

1.3. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā nodarbinātajiem,

1.4. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Laboratorijas dienestā nodarbinātajiem,

1.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas centrā nodarbinātajiem,

1.6. analīžu nodošanas punktos nodarbinātajiem,

1.7. stacionārās ārstniecības iestādēs, kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti, kā arī kas iesaistīti Covid 19 testēšanā, nodarbinātajiem.

2. Noteikt 30 % piemaksas apmēru:

2.1. no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. martam darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

2.1.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem,

2.1.2. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" nodarbinātajiem,

2.1.3. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā nodarbinātajiem,

2.1.4. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Laboratorijas dienestā nodarbinātajiem,

2.1.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas centrā nodarbinātajiem,

2.1.6. analīžu nodošanas punktos, kā arī, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā, nodarbinātajiem,

2.1.7. Veselības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem,

2.1.8. Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem,

2.1.9. Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem,

2.2. no 2020. gada 25. marta līdz 2020. gada 31. martam – ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kuriem ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem vai kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

2.1. no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. martam darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

2.1.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem,

2.1.2. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" nodarbinātajiem,

2.1.3. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā nodarbinātajiem,

2.1.4. VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" Laboratorijas dienestā nodarbinātajiem,

2.1.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Neatliekamās medicīnas centrā nodarbinātajiem,

2.1.6. analīžu nodošanas punktos, kā arī, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā, nodarbinātajiem,

2.1.7. Veselības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem,

2.1.8. Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem,

2.1.9. Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem,

(Veselības ministra 05.05.2020. rīkojuma Nr. 99 redakcijā)

2.2. no 2020. gada 25. marta līdz 2020. gada 31. martam – ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kuriem ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem vai kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

(Veselības ministra 05.05.2020. rīkojuma Nr. 99 redakcijā)

3. Noteikt 20% piemaksas apmēru no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. maijam tiem darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem vai kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

3.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem,

3.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem,

3.3. Veselības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem,

3.4. Slimību profilakses kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem,

3.5. Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem.

3.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem,

3.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem,

3.3. Veselības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem,

3.4. Slimību profilakses kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem,

3.5. Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem.

4. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam noteikt ģimenes ārsta praksei no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. martam fiksētu piemaksu 30 % apmērā no faktiskā vidējā atalgojuma ārstam 2019. gadā, kas palielināta par 10 % un no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. maijam fiksētu piemaksu 20 % apmērā no faktiskā vidējā atalgojuma ārstam 2019. gadā, kas palielināta par 10 %, kuri nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību (tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas), saglabājot ģimenes ārsta prakses atvērtību, atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu.

(Veselības ministra 08.04.2020. rīkojuma Nr. 82 redakcijā)

5. Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,71 euro apmērā no 2020. gada 1. marta līdz 31. maijam par katru izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

6. Uzdot aptiekām šā rīkojuma 5. punktā minēto fiksēto maksājumu novirzīt tikai piemaksas nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

7. Uzdot 1., 2. un 3. punktos minēto iestāžu vadītājiem novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā, Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, veikt darba laika uzskaiti katram nodarbinātajam un izmaksāt aprēķinātās piemaksas.

8. Uzdot ģimenes ārstiem līdz 2020. gada 15. aprīlim, 15. maijam un 15. jūnijam iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 4. punktā minēto prakses atvērtības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi par iepriekšējo mēnesi.

9. Uzdot aptiekām līdz 2020. gada 15. aprīlim, 15. maijam un 15. jūnijam iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 5. punktā minēto fiksētās piemaksas nodrošināšanu farmaceitiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos izpildi par iepriekšējo mēnesi.

10. Atļaut:

10.1. 1. punktā minēto iestāžu vadītājiem izmaksāt 1. punktā minēto piemaksu pilnā apmērā par visu mēnesi, ja darbinieka tiešā saskare ar Covid-19 pacientiem no kopējā darba laika pārsniedz 50 %, pārējos gadījumos iestādes vadītājam izmaksāt piemaksu proporcionāli ieguldītajam darbam nepārsniedzot noteikto maksimālo piemaksas apmēru, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību,

10.2. 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem izmaksāt 2. punktā minēto piemaksu proporcionāli darbinieka ieguldītajam darbam nepārsniedzot noteikto maksimālo piemaksas apmēru, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību.

10.1. 1. punktā minēto iestāžu vadītājiem izmaksāt 1. punktā minēto piemaksu pilnā apmērā par visu mēnesi, ja darbinieka tiešā saskare ar Covid-19 pacientiem no kopējā darba laika pārsniedz 50 %, pārējos gadījumos iestādes vadītājam izmaksāt piemaksu proporcionāli ieguldītajam darbam nepārsniedzot noteikto maksimālo piemaksas apmēru, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību,

(Veselības ministra 05.05.2020. rīkojuma Nr. 99 redakcijā)

10.2. 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem izmaksāt 2. punktā minēto piemaksu proporcionāli darbinieka ieguldītajam darbam nepārsniedzot noteikto maksimālo piemaksas apmēru, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību.

(Veselības ministra 05.05.2020. rīkojuma Nr. 99 redakcijā)

11. Uzdot šā rīkojuma 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 3.1. apakšpunktā minēto iestādes vadītājiem iesniegt šī rīkojuma pielikumā Nr. 1 minēto atskaiti Nacionālajam veselības dienestam līdz 2020. gada 15. aprīlim, 15. maijam un 15. jūnijam par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

12. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc 8. un 11. punktā minētās atskaites saņemšanas un datu izvērtēšanas iesniegt atskaiti Veselības ministrijā.

13. Uzdot šā rīkojuma 2.1., 2.8., 2.9., 3.2., 3.4., 3.5. apakšpunktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šī rīkojuma pielikumā Nr. 1 minēto atskaiti Veselības ministrijā līdz 2020. gada 15. aprīlim, 15. maijam un 15.jūnijam par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

14. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam izlases kārtībā veikt pārbaudes par 9. un 11. punktā veiktajām darbībām.

15. Uzdot Veselības ministrijas Audita nodaļai izlases kārtībā veikt pārbaudes par 13. punktā veiktajām darbībām.

16. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministre I. Viņķele

Pārskats par atbildīgo institūciju ārstniecības personu un pārējo nodarbināto izmaksāto izmaksātajām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2020. gada .....marta rīkojumam Nr.....

Iestādes nosaukums: _______________

 

no 2020.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.martam

no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.aprīlim

no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.maijam

Slodzes normāla darba laika ietvaros

Atalgojums no kura tiek aprēķināta piemaksa (atbilstoši slodzei)

Piemaksas apmērs (%)

Piemaksas apmērs (euro)

VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)

Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)

Slodzes normāla darba laika ietvaros

Atalgojums no kura tiek aprēķināta piemaksa (atbilstoši slodzei)

Piemaksas apmērs (%)

Piemaksas apmērs (euro)

VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)

Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)

Slodzes normāla darba laika ietvaros

Atalgojums no kura tiek aprēķināta piemaksa (atbilstoši slodzei)

Piemaksas apmērs (%)

Piemaksas apmērs (euro)

VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)

Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

                  

.........................(Struktūrvienība)

                  
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  

.........................(Struktūrvienība)

                  
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                  
                  
                  

Iestādes vadītājs ____________________ (paraksts)

Izpildītājs

Tālr.

06.05.2020