Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 649

Rīgā 2018. gada 23. oktobrī (prot. Nr. 49 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. februāra noteikumos Nr. 124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36. panta 5. punktu
un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 15. februāra noteikumos Nr. 124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 28. nr.; 2007, 113. nr.; 2014, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Austrijas Republikā - no 1994. gada 1. oktobra;".

2. Izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. Itālijas Republikā - no 1993. gada 1. novembra;".

3. Izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19. Portugāles Republikā - no 1987. gada 1. oktobra attiecībā uz dokumentiem "Licenciāta apliecība farmācijā" ("Licenciatura em Farmácia") un "Farmācijas zinātnes licenciāta kursa diploms" ("Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas") un no 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz dokumentu "Integrēto farmācijas zinātņu studiju maģistra apliecība" ("Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas");".

4. Izteikt 2.22. un 2.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.22. Somijas Republikā - no 1994. gada 1. oktobra;

2.23. Spānijas Karalistē - no 1987. gada 1. oktobra attiecībā uz dokumentu "Farmācijas licenciāts" ("Título de Licenciado en Farmacia") un no 1986. gada 1. janvāra attiecībā uz dokumentu "Farmācijas grāds" ("Título de Graduado/a en Farmacia");".

5. Izteikt 2.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.27. Zviedrijas Karalistē - no 1994. gada 1. oktobra;".

6. Svītrot informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 2. un 3. punktu.

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu)."

8. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums 
Ministru kabineta 
2005. gada 15. februāra
noteikumiem Nr. 124

Farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai to kopums, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, ir atzīti Eiropas Savienībā un kuru apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

1. Austrijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Valsts aptiekāra diploms Staatliches Apothekerdiplom Austrijas Aptiekāru kamera

Österreichische Apothekerkammer

-

2. Beļģijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Aptiekāra diploms

Diploma van apotheker

2. Farmaceita diploms

Diplôme de pharmacien

1. Universitātes

De universiteiten/les universités

2. Kompetenta flāmu kopienas eksāmenu komisija/kompetenta franču kopienas eksāmenu komisija

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

-

3. Bulgārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu farmācijas specialitātē ar profesionālo kvalifikāciju "farmācijas maģistrs"

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистърпо "Фармацияс професионална квалификация "Магистър-фармацевт"

Universitāte

университет

-

4. Čehijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par studiju pabeigšanu farmācijas studiju programmā

(maģistrs, Mg.)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

Čehijas Republikas universitātes Farmācijas fakultāte

Farmaceutická fakulta univerzity v České Republice

-

5. Dānijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmakologa maģistra grāda diploms (kand. farm.)

Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand. pharm.)

Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand. pharm.)

1. Kopenhāgenas Universitātes Farmācijas fakultāte

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

2. Dienviddānijas Universitāte

Syddansk Universitet

-

6. Francijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms/Farmācijas doktora diploms

Diplôme d'Etat de pharmacien/ Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universitātes

Universités

-

7. Grieķijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais

sertifikāts

Farmaceita profesijas prakses atļauja

Αδεια Ασκησης φαρμακευτικον επαγγελματος

1. Reģions

Περιφέρεια

2. Rajona pašpārvalde

Νομαρχιακη Αυτοδιοικηση

-

8. Horvātijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms "farmācijas maģistrs/farmācijas maģistre" Diploma "magistar farmacije/magistra farmacije" 1. Farmācijas un bioķīmijas fakultāte Zagrebas Universitātē

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2. Medicīnas fakultāte Splitas Universitātē

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

3. Ķīmijas tehnoloģiju fakultāte Splitas Universitātē

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

-

9. Igaunijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais

sertifikāts

1. Diploms par provizoru mācību programmas apgūšanu

Diplom proviisori õppekava läbimisest

2. Farmācijas zinātņu maģistrs (MSc)

Farmaatsiamagister Master of Science in Pharmacy (MSc)

Tartu Universitāte

Tartu Ülikool

-

10. Islandes Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par nokārtotu farmaceita eksāmenu

Próf í lyfjafræði

Islandes augstskola

Háskóli Íslands

-

11. Itālijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms vai sertifikāts par farmaceita profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu pēc valsts eksāmenu nokārtošanas

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Universitātes

Università

-

12. Īrijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Reģistrēta farmaceita sertifikāts1

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist/

Certificate of Registration as a Pharmacist

1. Īrijas Farmaceitu biedrība

Cumann Cógaiseoirí na hEireann

Pharmaceutical Society of Ireland

-

2. Farmaceita grāds, kuru atzīst Īrijas farmaceitu biedrība2

A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

2. Universitātes, kas piešķir farmaceita grādus, kurus atzīst Īrijas Farmaceitu biedrība

Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

Īrijas Farmaceitu biedrības apliecinājums par sertifikāta uzrādītāja kvalifikācijas atbilstību darbībai farmaceita profesijā izvirzītajām prasībām

Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvuši Īrijas Republikā.

2 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, personām, kas Īrijas Republikā nav reģistrējušās profesionālās darbības veikšanai.

13. Kipras Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Reģistrēta farmaceita sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

Farmaceitu padome

Συμβούλιο Φαρμακευτικής

-

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Reģistrēta farmaceita sertifikāts1

Certificate of Registered Pharmacist

 

-

2. Farmaceita grāds, kuru ir apstiprinājusi Vispārējā Farmaceitu padome (agrākā Karaliskā Lielbritānijas Farmaceitu biedrība) vai Ziemeļīrijas Farmaceitu biedrība2

A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

Universitātes, kas piešķir farmaceita grādus, kurus atzīst Vispārējā Farmaceitu padome (agrākā Karaliskā Lielbritānijas Farmaceitu biedrība) vai Ziemeļīrijas Farmaceitu biedrība

Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

Apliecinājums no Vispārējās Farmaceitu padomes (agrākā Karaliskā Lielbritānijas Farmaceitu biedrība) vai Ziemeļīrijas Farmaceitu biedrības, kas apstiprina atzīta farmaceita grāda ieguvi, 12 mēnešu ilgu praktiskā darba pieredzi un sekmīgu reģistrācijas novērtējumu

Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvuši Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē.

2 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, personām, kas Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē nav reģistrējušās profesionālās darbības veikšanai.

15. Lietuvas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Diploms par augstāko izglītību, kas apliecina piešķirto farmaceita profesionālo kvalifikāciju

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

2. Maģistra diploms (maģistra profesionālā kvalifikācija)

Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)

Universitāte

Universitetas

-

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

Diplôme d'Etat de pharmacien

Valsts eksāmena žūrija un nacionālās izglītības ministra vīza

Jury d'examen d'Etat et visa du ministre de l'éducation nationale

-

17. Maltas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

Lawrja fil-farmaċija

Maltas universitāte

Universita` ta' Malta

-

18. Nīderlandes Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par veiksmīgi nokārtotiem aptiekāra eksāmeniem

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Farmācijas fakultāte

Faculteit Farmacie

-

19. Norvēģijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par iegūtu kandidātes/ kandidāta grādu farmācijā, saīsinātā forma: cand. pharm.

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand. pharm.

Universitātes fakultāte

Universitetsfakultet'

-

20. Polijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par augstskolas studiju beigšanu farmācijas nozarē ar maģistra grādu

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra

1. Medicīnas Akadēmija
Akademia Medyczna

2. Medicīnas Universitāte
Uniwersytet Medyczny

3. Jagelona Universitātes Medicīnas fakultāte

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

-

21. Portugāles Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Licenciāta apliecība farmācijā

Licenciatura em Farmácia

2. Farmācijas zinātnes licenciāta kursa diploms

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

3. Integrēto farmācijas zinātņu studiju maģistra apliecība

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

Augstākā universitāšu institūcija

Instituição de Ensino Superior Universitário

-

22. Rumānijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Farmaceita diploms

Diplomă de licenţă de farmacist

2. Maģistra diploms

(no 2011. gada 10. janvāra)

Diploma de licență și

master

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālā izglītības ministrija

Ministerul Educației Nationale

-

23. Slovākijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms "farmācijas maģistrs" (Mgr.)

DIPLOM farmácia magister (Mgr.)

Universitātes

Univerzita

-

24. Slovēnijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir nosaukumu "Farmācijas maģistrs/farmācijas maģistre"

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "Magister farmacije/magistra farmacije"

Universitātes

Univerza

Apliecība par eksāmenu nokārtošanu par farmācijas maģistra/ farmācijas maģistres nosaukuma piešķiršanu Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

25. Somijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par nokārtotu provizora eksāmenu

Proviisorin tutkinto/provisorexamen

Universitāte

Yliopisto

-

26. Spānijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Farmācijas licenciāts

Título de licenciado en farmacia

1. Izglītības un kultūras ministrija/Universitātes rektors

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

-

2. Farmācijas grāds

Título de Graduado/a en Farmacia

2. Universitātes rektors

El rector de una

Universidad

 

27. Šveices Konfederācija

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Šveices Konfederācijas diplomēts aptiekārs

Diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch Apothekerdiplom, Diploma federale di farmacista

Federālais iekšlietu departaments

Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno

-

28. Ungārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diplomēta farmaceita diploms

Okleveles gyógyszerész oklevél (Magister pharmaciae, abrev.: Mag. pharm.)

Universitāte

Egyetem

-

29. Vācijas Federatīvā Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par valsts eksāmenu farmācijā

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Kompetentās iestādes

Zuständige Behörden

-

30. Zviedrijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Aptiekāra eksāmens

Apotekarexamen

Universitāte vai augstskola

Universitet och högskolor

-"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

26.10.2018