Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 556

Rīgā 2018. gada 4. septembrī (prot. Nr. 41 2. §)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – birojs) ir Ministru prezidenta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Birojs veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas.

3. Birojs savā darbībā ievēro Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus.

4. Biroja priekšnieks pēc saskaņošanas ar Ministru prezidentu izdod biroja reglamentu, kā arī apstiprina biroja struktūrvienību reglamentus.

5. (Svītrots ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 167)

6. Biroja priekšnieks nosaka biroja priekšnieka vietnieku, kurš biroja priekšnieka prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus. Ja biroja priekšnieka neplānotas prombūtnes gadījumā nevar noskaidrot viņa viedokli par to, kurš pilda biroja priekšnieka pienākumus, tos pilda viņa pirmais vietnieks.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

7. Biroja priekšniekam var būt pakļautas struktūrvienības.

8. Biroja priekšniekam var būt palīgi un padomnieki.

9. Biroja centrālā aparāta un teritoriālo nodaļu personālu veido pārvalžu priekšnieki, nodaļu vadītāji, galvenie inspektori, vecākie inspektori un inspektori. Personāls pilda attiecīgajā amata aprakstā noteiktos pienākumus.

10. Biroja darbības tiesiskumu nodrošina biroja priekšnieks. Biroja priekšnieks nosaka biroja operatīvās darbības galvenos virzienus, veidu, saturu, apjomu, intensitāti, likumā noteiktajos gadījumos kontrolē kriminālprocesa virzību un operatīvo darbību īstenošanu, kā arī ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Biroja priekšniekam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā atcelt biroja amatpersonu pieņemtos lēmumus, kā arī dot norādījumus par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas un operatīvās darbības veikšanu.

12. Publiskos pārskatus un ziņojumus par biroja darbību un piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu birojs sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumus Nr. 201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 50. nr.; 2007, 96. nr.; 2014, 60. nr.; 2017, 76., 198. nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 15. oktobrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
23.03.2021